پایان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل آبادان

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

 

  بهار 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

كودكان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و …) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتكاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری كرد.

در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرایم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال كیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و… تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرایم علیه اطفال دارد و نیاز به مشاركت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرایم علیه اطفال دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-بیان مسئله: 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-3-پرسش تحقیق: 4

1-4-فرضیه تحقیق: 5

1-5-ادبیات تحقیق: 5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 7

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 7

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 9

2-1-تعریف طفل 10

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 13

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16

2-2-2- انواع جرایم 17

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 19

2-3-1- تبیین زیست شناختی 19

2-3-2-تبیین روان شناختی 19

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 19

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 20

2-5-1- فرهنگ و تمدن 21

2-5-2-آموزش و پرورش 21

2-5-3-اعتقادات مذهبی 22

2-5-4-نقش خانواده 22

2-5-5-شرایط اقتصادی 23

2-5-6-سایر عوامل 24

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 24

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 25

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 25

2-7-2-سیاست تقنینی 25

2-7-3-سیاست قضایی 26

2-7-4- سیاست اجرایی 26

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 27

فصل سوم: پیشگیری از جرم  و انواع آن 28

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 29

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 29

3-2-انواع پیشگیری از جرم 31

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 31

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 32

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 32

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 32

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 33

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 34

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 34

3-2-8-پیشگیری انفعالی 35

3-2-9-پیشگیری فعال 35

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 36

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 36

3-2-12- پیشگیری قضایی 37

3-2-13- پیشگیری انتظامی 38

3-2-14-پیشگیری عام 38

3-2-15-پیشگیری خاص 39

3-2-16- پیشگیری وضعی 39

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 41

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 42

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 42

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 43

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 43

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 43

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 44

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 44

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 44

3-6- مراحل پیشگیری 45

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 45

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 45

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 45

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 46

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 48

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 49

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 51

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 52

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 52

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 55

4-2-حقوق كودك در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 59

4-5-1-تخفیف مجازات 60

4-5-2-تشدید مجازات 60

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 61

4-6-علل جرایم علیه اطفال 65

4-6-1-وضعیت فیزیکی 66

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 66

4-6-3- ترس 66

4-6-4-اعتیاد والدین 67

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 67

4-6-6- جمعیت خانواده 67

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 68

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 68

4-6-9-سابقه محكومیت یا سوءپیشینه خانواده 69

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 69

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 69

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 71

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 72

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 73

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 75

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 76

5-2-2-رها کردن طفل: 76

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 77

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 81

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 81

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 82

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 83

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 86

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 88

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 90

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 90

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 91

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 94

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 97

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 98

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 99

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 99

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 99

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 99

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 100

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 100

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 101

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

منابع: 106

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. كودكان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص گرایش كودكان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلكه موضوع یكی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك موجود انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر كژروی و بزهكاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:

كودكی عاملی است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق كیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهكاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با

1-3-پرسش تحقیق:

  • دادستان چه نقشی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟

سوالات فرعی:

  • نقش دادستان در پیشگیری های قضایی و غیر قضایی چیست؟
  • نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال چیست؟

1-4-فرضیه تحقیق:

  • دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی از بزه‌دیدگی علیه اطفال پیشگیری نماید.

فرضیه های فرعی:

  • دادستان بعنوان مدعی الاعموم در امور قضایی با اعمال یکسری دستورات قضایی از حقوق اطفال حمایت کند.
  • دادستان با هموار کردن بستر رشد اطفال و ناهوار کردن زمینه وقوع جرایم علیه اطفال می تواند اقدام به پیشگیری وضعی نماید.

این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

1-5-ادبیات تحقیق:

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال در تمامی سایت های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

1- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری

آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال 1389  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

2- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی

آقای یاشار جهان آرا در سال 1393 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و… وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-6-اهداف تحقیق:

  • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
  • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
  • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 130

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          serderehi@gmail.com