پایان نامه ارشد حقوق : خرید دین در معاملات بانكی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع:

خرید دین در معاملات بانكی

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر هدایت اله سلطانی نژاد

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر حسین همت‌كار

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 1

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن.. 1

سؤال ها و فرضیه‌ها 4

پیشینه و روش تحقیق.. 5

فصل اول: ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه

1-1 مباحث اصطلاحی.. 8

1-2  مباحث تاریخی.. 15

1- 3- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه. 21

1-3-1  مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین.. 21

1-3-2 مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین.. 24

1-3-3 مقایسه Delegation با عقد حواله. 31

1-3-4 مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین.. 32

1-4 تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی.. 37

1-4-1 مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی.. 37

1-4-2  تعهد. 37

1-4-3 انتقال و تبدیل تعهد و دین.. 39

1-4-4 آثار انتقال.. 45

1-4-5  انتقال دین.. 48

1-4-6  انتقال دین در حقوق خارجی.. 51

1-4-6-1  انتقال دین در حقوق فرانسه. 51

1-4-6-2  انتقال دین در حقوق آلمان.. 52

1-4-6-3 انتقال دین در حقوق سویس…. 53

فصل دوم: اعتبار قرارداد خرید دین

2-1- بیع دین به شخص مدیون و شخص ثالث… 61

2-1-1  دیدگاه مذاهب اسلامی.. 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون.. 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون.. 72

2-1-2 آیات و روایات… 73

خاتمه. 80

2-2 دیدگاه حقوقی.. 82

2-2-1 اصول حقوقی.. 83

2-2-2 ضرورت‌های اجتماعی.. 90

2-2-3 قوانین و مقررات… 92

فصل سوم:آثار قرارداد خرید دین

3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین.. 97

3-1-1- انتقال دین و طلب… 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دین.. 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب… 99

3-1-2-2- انتقال تضمینات… 100

3-1-2-3- انتقال دعاوی.. 102

3-2- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین.. 104

3-2-1- عدم اقدام علیه خریدار دین و همكاری با او در وصول طلب… 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب… 106

3-3- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون.. 106

3-3-1- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون.. 107

3-3-2- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن.. 108

3-4- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث… 109

3-5 آثار فاكتورینگ و فورفیتینگ…. 111

نتیجه‌گیری.. 133

ضمائم.. 148

منابع.. 152

چکیده انگلیسی.. 157

 

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

1- خرید دین 2- فاکتورینگ 3- فورفیتینگ 4- بیع 5- دین 6- خرید 7- تعهد

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :168 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد حقوق : خیار شرط در عقد ضمان Next Entries پایان نامه ارشد حقوق : حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر