پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان:

تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

استاد راهنما :

 دکتر مصطفی فضائلی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت كه بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت كه بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاك تعیین این قانون نیز ارتباطی است كه بین  دعوا با یك كشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست كه فقط در یك كشور صدق می كند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و… ابتدائاً  طی حكم دادگاه كشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

 

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

مقدمه———1

1-1تعریف موضوع و اهمیت آن-1

1-2.پیشینه ی مطالعات ——-3

1-3 .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–4

1-3-1.اصول الی——-4

1-3-2.اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  6

1-3-3. اصول تلفیقی—-7

1-3-4. اصول ژاپن——7

1-4 .سوالات و فرضیات —–8

1-5.ساختار کلی تحقیق——9

2.کلیات——10

2-1 .پیشینه و سیر تحول موضوع-10

2-2 .اصل «سرزمینی بودن»—–13

2-2-1.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-15

2-3. اصل رفتار ملی ———16

2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————17

2-2-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-18

2-4 .فواید اصول ماکس پلانک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————20

2-4-1 .استقلال فکری–20

2-4-2.الگوی قانون گذاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–21

2-4-3. اعتلای حقوق مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-22

4-4-4.یکسانی سازی نظام های حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–22

2-4-5.تقویت تجارت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–23

2-5.محدوده اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–24

2-5-1.بین المللی بودن–24

2-5-2.مدنی بودن—-24

2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-25

2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-26

3.صلاحیت قضایی—————29

3-1 .کلیات————-29

1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–29

1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- 30

1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— 30

1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-31

1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–34

1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–34

3-2.صلاحیت قضایی عام—–36

3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————36

3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد38

3-3.صلاحیت قضایی خاص—40

.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–40

3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———– 43

3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– 43

3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————45

3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–47

3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–47

3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-48

3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-49

3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————50

3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————51

3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا———–52

3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر———-52

3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–54

3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی————-55

3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه————55

3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———57

3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—61

3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—————-61

3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-62

3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-63

3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—-65

3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65

2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- 66

3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد68

3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-69

3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری—-70

3-5.هماهنگی در دادرسی——71

3-5-1.دعاوی یکسان—–71

3-5-1-1.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—72

3-5-1-2.شروع مجدد دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–74

3-5-2دادرسی های مرتبط باهمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————75

3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- 78

3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————79

4.قانون حاکم—81

4-1کلیات-81

4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–81

4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————82

4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————84

4-2-1.سیر تاریخی——84

4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-86

4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–87

4-2-3-1.تعریف و مبانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————87

4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه- 88

4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——90

4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90

4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—–91

4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدودهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-91

4-2-4-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–92

4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95

4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——98

4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——98

4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری————–98

4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—99

4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————103

4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—104

4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد111

4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-111

4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-112

4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–114

4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–114

4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——117

4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————117

4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری———117

4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–118

4-4-1-3.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكیت فكری—120

4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-122

4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–123

4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضایای نقض مالكیت فكری در آمریكا و اروپا—-125

4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–126

4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-127

4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری-127

4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–129

4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–129

4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-132

4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری—-132

4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–133

4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–135

4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—–135

4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–138

4-5 .قانون حاکم بر قراردادها– 143

4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–140

4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————141

4-5-3.نگاه تطبیقی —-142

4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 143

4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145

4-5-4-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————145

4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- 146

4-5-4-4.تاملی در حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——146

4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–149

4-5-5-1.دکترین مربوطهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–149

4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-151

4-5-5-3.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-152

4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—154

4-5-5-5. حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————156

4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————156

4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–157

4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–158

4-5-7.قانون حاکم بر  قرارداد استخدامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 159

4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین————–161

4-5-7-2.یک استثنابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 162

4-5-7-3.یک شبههبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 162

4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–163

4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— 164

4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-165

5.شناسایی و اجرای آرای خارجی—-168

5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–168

5-1-1.مبانی———168

5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— 170

5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 171

5-2-1.ظریه همکاری کشورهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–173

5-2-2.ظریه وظیفه حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–175

5-2-3.تفاوت بین دو نظریهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 175

5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-176

5-3.تعریف رای و  ویژگی های آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–176

5-3-1.تعریف رای —–176

5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-178

5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– 179

5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179

5-3-2-1-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 180

5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–181

5-3-2-1-3. نهایی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 182

5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 184

5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185

5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- 188

5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——188

5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک—–188

5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی—————190

5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به————- 191

5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-193

5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی—193

5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی————–194

5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—–195

5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-196

5-4. تاثیر رای خارجی——- 198

5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–198

5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– 199

5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—–200

5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–201

5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———202

5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————202

5-4-7.نتیجه——— 204

5-5نحوه بررسی حکم خارجی- 204

5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—207

5-5-2.اجرای جزیی—208

5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–209

5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 209

5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————210

5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–211

5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— 211

5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— 212

5-6-6.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-214

  1. 6. نتیجه گیری—————-217

فهرست منابع و مآخذ————220

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :249 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی :تاثیر مصرف سه نوع مكمل كربوهیدراتی بر ضربان قلب Next Entries پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی