پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر

گرایش :فرش (رنگرزی)

عنوان :  بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری

گروه : فرش(رنگرزی)

عنوان:

بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه به کمک آلتراسونیک

 استاد راهنما:

دكتر محمد خواجه مهریزی

استادمشاور:

دكتر سید محمود طباطبایی هنزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

امروزه در جهان پیشرفته و صنعتی حاضر با استفاده از روش های نوین تلاش بر این است كه محصولات تولیدی با صرفه تری از نقطه نظر كمی و كیفی به دست آید. همانگونه که می دانیم فرش دستباف ایرانی از شهرت و محبوبیت قابل ملاحظه ای در جهان برخوردار است.

در این کار پژوهشی، استفاده از امواج مافوق صوت برای استخراج و رنگرزی الیاف پشمی با رنگزاهای روناس و وسمه مورد استفاده قرار گرفت. اثر امواج مافوق صوت در قدرت رنگی، طیف جذبی، طیف انعکاس، ثباتهای نوری و شستشویی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تجزیه و تحلیل SEM و FTIR نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج حاصل نشان داد كه استخراج و رنگرزی به کمک امواج مافوق صوت، قدرت رنگی بیشتری نسبت به شرایط متداول رنگرزی داشت. نتایج تصاویر SEM از نمونه های رنگ شده تجمع ذرات رنگ روی سطح لیف را نشان می دهند. علاوه بر این ثبات های نوری و شستشویی نمونه های ذکر شده خیلی خوب ارزیابی شد.

كلمات كلیدی: رنگزا های طبیعی- امواج مافوق صوت – رنگرزی-  ثبات های رنگی-  استخراج .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات

1- 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1- 2  ضرورت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….

1- 3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

1- 4 خلاصه ی فصل های تحقیق  …………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2- 1 اهمیت رنگزاهای طبیعی …………………………………………………………………………………………………….

2- 2  تقسیم بندی رنگزاهای گیاهی ………………………………………………………………………………………….

2- 2- 1  تقسیم بندی مواد رنگزای گیاهی بر اساس قسمت های رنگده …………………………………

2- 2- 2  تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس فام رنگی ……………………………………………………………

2- 2- 3  تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس روش کاربرد ………………………………………………………

2- 3 روش های نوین رنگرزی ……………………………………………………………………………………………………..

2- 3- 1  روش مایکروویو ……………………………………………………………………………………………………………

2- 3- 1- 1  رنگرزی مایکروویو ………………………………………………………………………………………………….

2- 3- 2 تکنولوژی پلاسما …………………………………………………………………………………………………………..

2- 3- 2- 1 اصول فرآیندپلاسما …………………………………………………………………………………………………

2- 3- 3 دی اکسید کربن فوق بحرانی ……………………………………………………………………………………….

2- 3- 3- 1 فرآیند رنگرزیبا  CO2…………………………………………………………………………………………….

2- 3- 3-2  تاثیر درجه حرارت و فشار ………………………………………………………………………………………

2- 3- 4  رنگرزی الکترو شیمیایی ………………………………………………………………………………………………

2- 4 روش های مختلف استخراج از گیاهان رنگزا ……………………………………………………………………..

2- 4- 1  استخراج با آب ……………………………………………………………………………………………………………..

2-4- 2  استخراج با حلالهای آلی ………………………………………………………………………………………………

2- 4- 3  شیوه های جدید استخراج …………………………………………………………………………………………..

2- 4- 3- 1  استخراج با سیال فوق بحرانی(SFE) …………………………………………………………………..

2- 4- 3- 2  استخراج با کمک امواج مایکروویو(MAE) ………………………………………………………….

2- 5 معرفی دستگاه مافوق صوت و روش کار آن ……………………………………………………………………….

2- 5- 1  امواج مافوق صوت چیست؟ …………………………………………………………………………………………

2- 5- 2  حسگرهایدستگاه مافوق صوت …………………………………………………………………………………….

2- 5- 3  کاربردهای آلتراسونیک ………………………………………………………………………………………………..

2- 5- 4  اساس کار امواج مافوق صوت در رنگرزی منسوجات ………………………………………………….

2- 5- 5  منبع امواج مافوق صوت ………………………………………………………………………………………………

2- 5- 6  رنگرزیبه کمک امواج مافوق صوت ………………………………………………………………………………

2- 5- 6- 1  مکانیزم نفوذ …………………………………………………………………………………………………………..

2- 5- 7  تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد تابش امواج مافوق صوت ……………………………………………

2-  5- 8  فرآیند رنگرزی به کمک امواج مافوق صوت دارای مزایایی می باشد ……………………….

2- 5- 9  استخراج با امواج مافوق صوت …………………………………………………………………………………….

2- 6 معرفی رنگزای روناس و کاربردهای آن ………………………………………………………………………………

2- 6- 1 تاریخچهی روناس …………………………………………………………………………………………………………

2-  6- 2 ترکیبات شیمیایی روناس ……………………………………………………………………………………………

2- 6- 4  مشخصات گیاه شناسی ……………………………………………………………………………………………….

2- 6- 4- 1 خصوصیات مرفولوژی گونه روناس ………………………………………………………………………….

2- 6- 4-2 زمان کشت ……………………………………………………………………………………………………………….

2- 6- 4-3 روش کاشت و تکثیر …………………………………………………………………………………………………

2- 6- 4-4 نگه داری روناس یا مرحله داشت …………………………………………………………………………….

2- 6- 4- 5 برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………

2- 6- 5 خشک کردن ریشه روناس ……………………………………………………………………………………………

2- 6-6 طریقه خرد کردن روناس ………………………………………………………………………………………………

2- 6-7 فراورده های روناس در کارخانه های روناس سایی………………………………………………….. …..

2- 6-8 تقلب در روناس ………………………………………………………………………………………………………………

2- 6-9 کاربرد های متنوع گیاه روناس ………………………………………………………………………………………

2- 6-9- 1 رنگرزی الیاف ……………………………………………………………………………………………………………

2- 6- 9- 2 خواص درمانی روناس ……………………………………………………………………………………………..

2- 6- 9- 3 خواص ضد باکتری و ضد قارچی روناس ………………………………………………………………..

2- 6-9- 4 کاربرد روناس در صنایع غذایی………………………………………………………………………………….

2- 6-9- 4- 1 رنگهای گیاهی متداول در صنایع غذایی ……………………………………………………………

2- 6- 9- 5 خواص آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………………………….

2- 6-9- 6 کاربردهای طبی (کلینیکی) روناس ………………………………………………………………………….

2- 7 معرفی رنگزای وسمه ………………………………………………………………………………………………………….

2- 7- 1 تاریخچه گیاه وسمه ………………………………………………………………………………………………………

2- 7- 2 مشخصات گیاه شناسی …………………………………………………………………………………………………

2- 7- 3 ترکیبات شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………

2- 7- 4 خصوصیات وسمه مرغوب ……………………………………………………………………………………………..

2- 7- 5 استخراج ماده رنگزا و رنگرزی با وسمه ………………………………………………………………………..

2- 7- 5- 1 خم رنگبر …………………………………………………………………………………………………………………

2- 7- 5- 2 خم مخمر(خمیر ترش) …………………………………………………………………………………………..

2- 7- 5- 3 خم ادرار ………………………………………………………………………………………………………………….

2- 7- 5- 4 خم برگ های خشک شده وسمه …………………………………………………………………………..

2- 7- 5- 5 ساخت محلول وسمه جهت ذخیره ………………………………………………………………………..

2- 8 سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

2- 9 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق و آزمایشات

3- 1 مواد و دستگاه های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………..

3- 2 مراحل انجام آزمایشات ……………………………………………………………………………………………………….

3- 2- 1 شستشوی کالای پشمی ……………………………………………………………………………………………….

3- 2- 2 آزمون انجام عصاره گیری و رنگرزی رنگزای روناس …………………………………………………….

3- 3- 3 عملیات استخراج …………………………………………………………………………………………………………..

3- 3-  4 دندانه کردن کالای پشمی …………………………………………………………………………………………..

3- 3-  5 رنگرزی پشم با روناس به روش متداول  و به کمک امواج مافوق صوت …………………….

3- 3- 6 استخراج رنگ از رنگزای وسمه …………………………………………………………………………………….

3- 3- 7 رنگرزی پشم با وسمه به روش متداول  و به کمک امواج مافوق صوت ………………………

3- 3- 8 اکسیداسیون با آب اکسیژنه و هوا …………………………………………………………………………………

3- 3- 9  اندازه گیری میزان جذب رنگ و رنگ سنجی …………………………………………………………….

3- 3- 10 طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR……………………………………………………………

3- 3- 11 خصوصیات میکروسکپی …………………………………………………………………………………………….

3- 3- 12 آزمایشات ثبات نوری و شستشویی و لکه گذاری نمونه ها ……………………………………….

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4- 1 نتایج آزمون استخراج رنگ از ریشه روناس ………………………………………………………………………..

4- 2 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی  نمونه ها رنگرزی شده با رنگزای روناس ……

4- 3 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی  نمونه های  رنگرزی شده با رنگزای وسمه ..

4- 4 آنالیز FTIR ، تغییرات شیمیایی و ساختار ترکیبات  نمونه ها ……………………………………….

4- 4- 1مقایسه طیف FTIR  پشم خام و پشم دندانه شده با زاج سفید ………………………………….

4- 4- 2 مقایسه طیف FTIR  نمونه رنگرزی شده با روناس به روش متداول و مافوق صوت …

4- 4- 3 مقایسه طیف FTIR  نمونه رنگرزی شده با وسمه به روش متداول و مافوق صوت …..

4- 5 بررسی مورفولوژی SEM نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس و وسمه …………………

4- 6 بررسی قدرت رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس ………………………………………….

4- 7 بررسی قدرت رنگی نمونه ها رنگرزی شده با رنگزای وسمه ………………………………………………

4- 8 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه در تعیین شاخص K/S…………………………………………………….

4- 8- 1 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S………………………………………………………………………………………………………

4- 8- 2 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S………………………………………………………………………………………………………

4- 8- 3 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S ………………………………………………………………………..

4- 8- 4 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S……………………………………………………………………………………………………….

4- 8- 5 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر دماهای مختلف در رنگرزی رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S…………………………………………………………………………………………..

4-9 نتایج ثبات نوری و شستشویی و لکه گذاری نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس و وسمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی

5- 1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………

5- 2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2

3

4

4

 

6

8

9

10

10

11

11

11

12

12

13

13

14

14

16

16

17

18

18

18

19

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

26

26

27

29

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

32

32

33

34

34

35

35

35

36

36

37

38

38

39

39

40

40

41

42

46

 

47

47

47

47

50

51

52

54

54

55

56

57

57

57

 

59

61

64

67

67

68

70

71

72

74

75

 

75

 

76

 

77

 

77

 

78

 

79

 

85

85

87

93

1  مقدمه

از زمانی که انسان های ابتدایی تلاش کردند به جهان اطراف خود رنگها را بیفزایند، از مواد رنگزای طبیعی برای رنگ کردن استفاده می کردند. رنگزاهای طبیعی حاصل از گیاهان و مواد معدنی از گذشته های دور توسط انسان ها به کار می رفتند. انسان های اولیه از رنگها برای آرایش ظاهر خود بهره می بردند و بدن خود را با آنها رنگ می کردند. با گذشت زمان، از بعضی رنگزاها به عنوان درمان برخی بیماری ها بهره می بردند. همچنین رنگزاهای طبیعی به غذاها و آشامیدنی ها نیز جذابیت خاصی می بخشید. مهمترین کاربرد رنگزاهای طبیعی زمانی آشکار شد که انسان فن ریسندگی و بافندگی را آموخت و از آنها جهت رنگرزی نخ برای تولید البسه و کفپوش استفاده کرد “منتظر و همکاران، 1388 ، ص 1”.

رنگرزی الیاف طبیعی پشم از گذشته دور به وسیله رنگرزان با رنگزاهای طبیعی محلی انجام شده است. این هنر و صنعت رنگرزی نسل به نسل انتقال یافته و با عجین شدن با هنر ایرانی به صورت یک اثر ملی و فرهنگی خود را در فرش دستباف نشان داده است “Montazer.M.2001 “. از مهمترین مواد رنگزای طبیعی که برای رنگرزی الیاف پشم، پنبه و ابریشم به کار می رود مواد رنگزای موجود در ریشه روناس[1] و برگ وسمه[2] می باشد. روناس در تمام زبانها مترادف رنگ قرمز است. از قرنها پیش روناس برای تهیه مواد رنگزای قرمز طبیعی در اروپا، آسیا و آمریکا کشت می شد “2007. Surowiec. I.,et, al “. در ایران روناس در استانهای آذربایجان، مازندران، یزد و بعضی از نقاط کرمان کشت می شود و به طور وحشی در تمام ایران رشد می کند. شایان ذکر است،  بهترین نوع روناس در ایران در اطراف یزد شناسایی شده است. مواد رنگزایی که از روناس تهیه می شوند، در گروه مواد رنگزای هیدروکسی آنتراکینونها[3] دسته بندی می شوند و تنها تمایل به جذب الیاف دندانه[4] داده شده دارند “Cardon.D.2003 “.

روناس سابقه تاریخی طولانی دارد. به طوریکه تمام پوشش های ارتش ناپلئون و پوشش قرمز سربازان انگلیسی در قرنهای 18 و 19 با استفاده از این ماده رنگزا رنگرزی می شد. هنگامی که آلیزارین[5] مصنوعی در سال 1868 وارد بازار شد، کاربرد روناس به عنوان مواد رنگزای نساجی رو به زوال گذاشت. اما، مصرف آن تا به امروز متوقف نشده است. شایان ذکر است، روناس سابقه پزشکی نیز دارد، به طوریکه ریشه این گیاه برای درمان سنگ کلیه و مثانه استفاده می شده است ” Jager.I.et,al.2006″. کاربرد عمده مواد رنگزای تهیه شده از گیاه روناس در رنگرزی الیاف پشم، پنبه، ابریشم و چاپ آنهاست ” Cuoco.G.et,al.2009″. مطالعات کلاسیک اخیر نشان می دهد، مواد رنگزای استخراج شده از روناس ثبات شستشویی و نوری نسبتا خوبی دارند و مقدار این ثباتها برای الیاف پشم نسبت به دو لیف ابریشم و پنبه بیشتر است “Clementi.C.et, al.2007”.

فام آبی نیز از جمله فام های مهم رنگی می باشد لذا ایجاد این فام بر روی نخ پشمی با استفاده از رنگزاهای طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه از آنجایی که ایندیگو[6] می تواند از نمونه های متعدد گیاهی در نقاط مختلف دنیا به دست آید زودتر از سایر رنگزاهای طبیعی، استفاده وسیعی یافت. لغت “ایندیگو” به ماده آبی رنگ مشتق از برگ های گیاهان مختلف مثل وسمه اشاره دارد. ” ایندیکان “[7] ماده اولیه و منبع استخراج رنگزای ایندیگویی است که در برگ های تمام گیاهان دارای ایندیگو وجود دارد. رنگرزی با ایندیگو کاری دشوار است و قبل از اینکه رنگ دهد نیاز به عملیات های متعددی دارند ” Paul.J.B.1998″. برای رنگرزی با ایندیگو کافی است آن را با مواد احیا کننده، احیا کرد که لوکوی رنگ نامیده می شود و سپس به کمک قلیا به صورت محلول در آورد تا جذب لیف شود و پس از رنگرزی توسط اکسایش، رنگ را به صورت نا محلول درون لیف در آورده تا رنگ لیف ظاهر شود “Sandberg.G.1989 “. از آنجا که فرایند رنگرزی بر پایه مواد رنگزای طبیعی از نظر زیست محیطی و کاهش آلایندگی صنعتی دارای اهمیت بوده و به طور روز افزون نیز مورد توجه قرار می گیرند ما را مقید می سازد که روش های جدیدی که دارای حداقل آلودگی محیط زیست هستند استفاده نماییم. از جمله این روش های خاص و مدرن می توان به این موارد اشاره کرد: رنگرزی بدون آب، رنگرزی با CO2، رنگرزی با پلاسما[8]، رنگرزی با ماکروویو[9]، رنگرزی با امواج مافوق صوت[10]. در تحقیق حاضر به تفضیل شرایط رنگرزی در شرایط مافوق صوت پرداخته خواهد شد. با پیشرفت تكنولوژی و استفاده از امواج مافوق صوت به عنوان یكی از مبانی اساسی علم فیزیك و كاربرد های وسیع آن در صنعت و پزشكی، پژوهشگران علم نساجی بر آن شدند تا از این امواج در صنعت نساجی نیز استفاده نمایند و این تحقیقات از دهه پنجاه آغاز و تاكنون نیز ادامه دارد و دستاورد این پژوهش ها استفاده وسیع از امواج فراصوت در فرایندهای شستشو، سفیدگری، مرسریزاسیون[11] و رنگرزی شده است. استفاده از سیستم فراصوت[12] در رنگرزی منسوجات می تواند به صورت زیر توضیح داده شود:

وقتی امواج مافوق صوت در سیستم مایع جذب می شوند پدیده ایجاد حباب روی می دهد. ایجاد حباب و متلاشی شدن آن می تواند گازهای گیر افتاده را از مایع یا سطوح خلل و فرج دار منسوجات یا مواد رنگزا آزاد نماید “حدادیان تفت،1387”.

در این تحقیق به جهت بهبود فرآیند استخراج[13] و  رنگرزی كالاهای پشمی  با رنگزاهای روناس و وسمه از روش استخراج و رنگرزی فراصوت در فركانس 50 تا 60 کیلو هرتز استفاده شد. براساس مقایسه این تكنیك و روش رنگرزی رایج، افزایش جذب رنگ و ثبات رنگرزی در كالاهای پشمی رنگرزی شده مشاهده گردید.

 

1- 2 ضرورت انجام تحقیق

امروزه در جهان پیشرفته و صنعتی حاضر با استفاده از روش های نوین تلاش بر این است که محصولات تولیدی با صرفه تری از نقطه نظر کمی و کیفی به دست آید. همانگونه که می دانیم فرش دستباف ایرانی از شهرت و محبوبیت قابل ملاحظه ای در جهان برخوردار است. در مورد هنر رو به زوال رفته رنگرزی نیز توجه به این امر لازم است که استفاده از روش های نوین به روز می تواند کاستی های در حال حاضر آن را جبران نماید. از جمله این روش های خاص و مدرن رنگرزی در شرایط مافوق صوت می باشد که از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-  ذخیره انرژی با رنگرزی در درجه حرارت های پایین تر و زمان کمتر .

2-  بهبود شرایط محیط زیستی با کاهش مصرف مواد شیمیایی کمکی در فرآیند .

3-  بهبود فرآیند با امکان کنترل شید رنگی .

4- كاهش تدریجی هزینه فرآیند ، در نتیجه افزایش رقابت پذیری صنعت .

5-  استفاده مجدد از پساب های به جا مانده برای رنگرزی مجدد .

6- استخراج بهتر ماده رنگزا از قسمت مورد نظر گیاه و در نتیجه استفاده بهینه از مواد رنگزای طبیعی .

7-  صرفه اقتصادی “احراری، 1386،ص 18 – 22”.

 

1- 3 روش تحقیق

در واقع در این پروژه تحقیقاتی ما به کمک روش های آزمایشگاهی به نتایج مورد نظر دست خواهیم یافت. در گام نخست، شناسایی مشخصات دو گیاه روناس و وسمه و استخراج مواد رنگی از این گیاهان می باشد. بیشترین و مهم ترین روش استخراج رنگدانه از گیاهان روش های جوشاندن و خیساندن پودر قسمت های مورد نظر گیاه به همراه آب با توجه به وزن ماده رنگزا و قرار دادن آن به حالت سکون (برای رنگزا وسمه در مکانی تاریک) در زمان های متفاوت می باشد.

در این تحقیق برای استخراج ماده رنگزا و رنگرزی از دستگاه مافوق صوت استفاده می شود. امواج مافوق صوت برای افزایش سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی و افزایش فرآیندهای  فیزیکی مانند پاک کردن، امولسیون[14]، استخراج، رنگرزی، عملیات های تکمیلی و …. استفاده می شود. همچنین امواج مافوق صوت با استفاده از مواد شیمیایی کمتر، سرعت رنگرزی و استخراج ماده رنگزا را افزایش می دهد و نتیجه بهتری نسبت به تکنیک های موجود در شرایط ضعیفتر را دارا می باشد “L.Wang.,et.al,2010”.

در این کار تحقیقاتی عصاره گیری رنگ از ریشه  پودر شده روناس به همراه حلال های آلی به کمک دستگاه مافوق صوت انجام شد، سپس عمل تغلیظ صورت گرفت. برای وسمه استخراج ماده رنگزا به روش خیساندن برگ پودر شده وسمه صورت گرفت.

در مرحله دوم پروسه دندانه کردن کالای پشمی که با روناس رنگرزی می شدند توسط نمک های فلزی مهم مورد استفاده، از قبیل سولفات مضاعف آلومینیوم، کلرید قلع، دی کرومات پتاسیم و سولفات مس انجام شد.

مرحله سوم، پروسه رنگرزی آنها با غلظت های مختلف رنگینه های طبیعی روناس و وسمه یکبار به روش متداول و یک بار  به کمک امواج مافوق صوت انجام شد.

مرحله چهارم، بررسی ثبات های شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده با دو رنگزا روناس و وسمه در شرایط مافوق صوت.

مرحله پنجم،استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر انعکاسی و بررسی مولفه ها و قدرت رنگی کالاهای رنگرزی شده.

مرحله ششم، انجام آنالیز های FTIR و SEM بر روی نمونه ها.

مرحله هفتم ،تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری.

 

تعداد صفحه : ۱۰۸

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***