پایان نامه ارشد برق قدرت : ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان:
ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
همراه با رشد سریع تكنولوژیهای در حال تغییر صنعت برق منابع جدید توان كه به تكنولوژیهای جدید میپردازند وارد بازار میگردند.لذا نیاز مبرمی وجود دارد تا فعالیتها و تجربههای بین المللی كه درزمینه مسأله برنامه ریزی ورودی وخروجی 1مدرن واحدها وجود دارد مورد بررسی وتحقیق بیشتر قرار گیرد.دراین پایاننامه سعی شده است تا یك بررسی كلی در زمینه مسأله UC و روشهای حل متفاوت موجود و چگونگیفرمولبندی ریاضی،زمینه عمومی تحقیق وتوسعه وپیشرفت طی سالهای گذشته براساس مقاله ها و مراجع متعدد موجود صورت گیرد.
درمدارقرارگرفتن واحدهامسأله مهمی در عملكرد روزانه و طراحی سیستمهای قدرت می باشد.هدف UC مشخص كردن یك دسته بهینه ازواحدهای تولیدی،جهت سرویس دهی،درهردوره زمانی برنامه ریزی(یك روز یا یك هفته) به منظور برآوره سازی تقاضای سیستم ونیازهای ذخیره درحداقل هزینه تولید،با توجه به یك دسته از محدودیتهای بهره برداری بزرگ میباشد. دراین مقاله ابتدا به معرفی مسأله درمدار قرارگرفتن واحدهای نیروگاهی ولزوم وجودیك الگوریتم مناسب برایحل آن پرداخته می شود..سپس الگوریتم ژنتیك وچگونگی به وجود آمدن آن وهمچنین نحوه اعمال این الگوریتم به مسأله در مدارقرارگرفتن واحدها ،معرفی می شود.در ادامه واحدهای موجود در سیستم تست استاندارد  IEEE-RTS که شامل 32 واحد است را به صورت گروه ها و در قالب شش شرکت مستقل در نظر گرفته و با کمک الگوریتم ژنتیک، مسأله UC در دو محیط معروف در سیستم های تجدید ساختار شده، یعنی بازار اشتراکی و هیبرید حل خواهد شد.
مقدمه
حل مسئله UC در واقع یك مسأله تركیبی بهینه سازی با هر دو نوع متغیر گسسته(درمدار قرارگرفتن UC حل مسأله واحدها) و پیوسته (سطوح تولید) میباشدكه میزان تولید برای هر یك از واحدهای موجود درتركیب مور نظر با استفاده از پخش بار اقتصادی به دست می آید. پاسخ بهینه مسأله UC را می توان به وسیله یکایک شماری یا شمارش جامع همه تركیبات ممكن ازواحدها به دست آورد،ولی زمان اجرای این روش توسط رایانه معمولا برای سیستمهای عملی بینهایت بزرگ خواهد بودلذا این روش، یعنی روش شمارش جامع
روشی ناكارآمد درحل این مسأله میباشد.
با توجه به تغییرات زیاد منحنی بار روزانه شركت های برق ، بین ساعات اوج مصرف وساعات كم مصرف همواره مس أله بهینه س ازی به منظورصرفه جو یی مناسب در هزینه ها مطرح بوده ودراین راه رسیدن به یك روش بهینه سازی كارا ومناسب امری مهم و حیاتی است .همانطوركه می دانیم بار در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می كند، لذ ا در ساعاتی كه شبكه كم بار است ،روشهای متفاوتی برای مدار قرار گرفتن واحدهای مستع د تولید انرژی ا لكتریكی برای تامین بار وجود دارد ،كه پیدا كردن تركیبی از واحدهای تولید انرژی الكتریكی كه اقتصادی ترین حالت بوده ودر ضمن م حدودیتهای مربوط به این واحدهاوسیستم قدرت را برآورده ساز د به عنوان هدف برای حل مسأله می باشد.البته با توجه به پیدایش تغییراتی كه درساختا ر سیستم قدرت ودر دهههای اخیر به دلیل تجدید ساختا ر به وجود آمده است ، این هدف میتواند دستخوش تغییراتی شود.
دربیشتر سیستمهای قدرت به هم پیوسته،توان مورد نیاز بیشتر به وسیله واحدهای حرارتی تامین می شود چند استراتژ ی عملیاتی جهت تامین تقاضای مورد نیاز وجود دارد كه بطور ساعت به ساعت در طول شبانه روز تغییر می كند.ترجیح داده می شود كه از استراتژی بهره برداری بهینه یا زیر بهینه بر اساس معیارهای اقتصادی استفاده كنیم .به عبارت دیگر یك معیار مهم در بهره برداری از سیستم قدرت این است كه تأمین تقاضای باردرحداقل هزینه سوخت با استفاده ازیك تركیب بهینه از نیروگاههای متفاوت باشد.
بعلاوه به منظور تهیه توان الكتریكی با كیفیت بالا برای مشتریان به روشی اقتصادی و ایمن ،برنامه ریزی تولید (UC) واحدهای حرارتی باید به عنوان یکی از بهترین گزینه ها مورد توجه قرار گیرد. لذا اثبات میگردد كه برنامه ریزی تولید بهینه سیستم های حرارتی با توجه به محدودیتهای بهره برداری منجر به یك صرفه جویی بزرگ درشركتهای برق می گردد. بنابراین هدف كلی مسأله برنامه ریزی تولید واحدها حداقل كردن هزینه بهره برداری كل سیستم با رعایت همه قیود و محدودیتها و نیل به یك سطح قابلیت
اطمینان معین میباشد.
تعداد صفحه : 100
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com