پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی

دانشکده اصول دین

گروه علوم قرآن و حدیث

پژوهش نامه کارشناسی ارشد

موضوع:

بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعة اشرف الجیزاوی

استاد راهنما

دکتر مهدی باکوئی

استاد مشاور

دکتر محمد ابراهیمی راد

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع رسالة پیش رو در باب رفع اتهام شرک از مذهب تشیع و پاسخ به شبهاتی است که آقای اشرف الجیزاوی در کتاب خود با عنوان «عقائد الشیعه» آورده است. هدف از انجام چنین پروژه‌ای رفع اتهام شرک و تبیین عقاید شیعه و استحکام عقاید جوانان و نیز خنثی سازی شیعه هراسی و تفرقه‌ای است که دشمنان شیعه سعی در ایجاد آن دارند. در این رساله سعیمان بر این بود که از منابع دست اول بخصوص منابع خود اهل سنت استفاده کنیم که شامل کتب تاریخی، حدیثی، عقاید و سیره می‌باشد. رسالة پیش رو در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بیان کلیّات مسأله پرداخته‌ایم از قبیل تبیین اجمالی موضوع این طرح، سوالات اصلی و فرعی مسأله، نظریه‌های موجود، اهمّیت این موضوع و… در فصل دوم به طرح مسألة توحید پرداخته و انواع آن را ذکر کرده و دیدگاه شیعیان را در باب توحید بیان نمودیم. در فصل سوم به بررسی مسأله‌ی امامت و نیز اثبات این مقام برای اهل بیت: به ویژه علی بن ابیطالب7 پرداختیم. ابتدا به اثبات وجود مقام امامت پرداختیم و معلوم کردیم که صاحب چنین مقامی باید معصوم باشد آنگاه تبیین نمودیم که چنین مقامی باید از جانب خداوند متعال باشد. در مرحله‌ی سوم به اثبات عصمت ائمه: پرداختیم و در مرحلة چهارم این فصل نیز با استناد به آیات مباهله، تبلیغ، اکمال دین، صادقین، مودّت و تطهیر به اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب7 و بالطبع سایر ائمه: مبادرت ورزیدیم. در فصل چهارم نیز به تبیین شبهات مطرح شده از سوی آقای اشرف الجیزاوی پرداخته و با استناد به آیات قرآن و براهین عقلی و استدلالی به شبهات مطرح شده پاسخ دادیم و از روایاتی که ایشان برای تهمت‌های خویش استفاده کرده بودند رفع ابهام نمودیم. در این فصل به ده شبهه پاسخ گفتیم که عبارتند از توسل به ائمه: و استغاثه به قبور ایشان، واسطه قرار دادن ایشان در اجابت خواسته‌هایمان از پروردگار، استشفاء به تربت سیدالشهدا7، خواندن خدا با نام ائمه:، تحقق هدایت انبیاء با پذیرش ولایت ائمه:، نیازمندی یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه:، اعتقاد به اینکه زیارت عتبات عالیات برتر از زیارت کعبه است، اعتقاد به این که توحید بدونه پذیرش ولایت ائمه: محقق نمی‌شود، اعتقاد به این که مراد از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی7 و سایر ائمه: است و مسأله‌ی تحلیل و تحریم توسط ائمه:. در پایان نیز نتیجه حاصل از این رساله را آوردیم.

کلید واژه‌ها: توحید، شرک، ائمه، ولایت، امامت، شیعه، شبهه، وهابیت

 

فهرست

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات

1-1- معرفی و تبیین موضوع. 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 4

1-3- سوالات تحقیق. 5

1-3-1- سوال اصلی. 5

1-3-2- سوالات فرعی. 5

1-4- پیشینة تحقیق. 6

1-5- فرضیه‌ها و نظریه‌های بدوی تحقیق. 6

1-6- روش تحقیق. 6

فصل دوم: توحید و اقسام آن

پیشگفتار. 8

2-1- توحید در لغت. 9

2-2- مفهوم توحید. 9

2-3- اهمیت توحید. 10

2-4- مراتب توحید. 11

2-4-1- توحید در ذات. 11

2-4-1-1- توحید ذاتی در قرآن. 12

2-4-2- توحید در صفات. 13

2-4-3- توحید عبادی یا عملی. 14

2-4-3-1- عبادت چیست. 14

2-4-3-2- ظرافت شرک. 17

2-4-4- توحید در افعال. 18

2-4-4-1- توحید در خالقیت. 19

2-4-4-2- توحید در مالکیت. 20

2-4-4-3- توحید در ربوبیت. 21

2-4-4-4- توحید در رازقیت. 21

2-4-4-5- توحید در ولایت. 22

2-4-4-6- توحید در اطاعت. 23

2-4-4-7- توحید در تشریع و قانون گذاری. 24

2-4-4-8- توحید در استعانت، توکل، خوف و رجاء و محبت. 25

2-5- حد نصاب توحید. 26

فصل سوم: اثبات ولایت ائمه:

بخش اول: اثبات عصمت ائمه:

پیشگفتار. 30

3-1- اثبات عصمت ائمه. 31

3-1-2- امام و امامت در اصطلاح شیعه. 31

3-1-3- امام و امامت در اصطلاحِ اهل سنت. 33

3-1-4-1- از جهت دینی. 35

3-1-4-2- از جهت مقام و شیوه انتخاب. 39

3-1-5- فلسفة وجود امام. 39

3-1-6- ویژگی‌های امام. 44

3-1-6-1- افضلیت. 44

3-1-6-2- معجزه. 45

3-1-6-3- عصمت. 46

3-1-7- اثبات عصمت امام از منظر قرآن. 47

بخش دوم: اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب7

3-2- اثبات ولایت علی بن ابیطالب7 با توجه به آیات قرآن  60

3-2-1-  جایگاه امام و چگونگی نصب آن. 60

3-2-2- اثبات ولایت و امامت بلافصل علی‌بن‌ابیطالب‌‌‌‌‌7 با توجه به آیات قرآن. 67

3-2-2-1- آیه مودّت. 68

3-2-2-2- آیه مباهله. 71

3-2-2-3- آیه صادقین. 75

3-2-2-4- آیه إکمال. 80

3-2-2-5- آیه ولایت. 84

3-2-2-6- آیه تطهیر. 87

فصل چهارم: شبهات مطرح شده از سوی اشرف الجیزاوی و پاسخ به آنها

پیشگفتار. 98

4-1- شبهة اول: استغاثه به ائمه: و قبور ایشان. 100

4-1-1- اقوال آقای جیزاوی. 100

4-1-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 102

4-1-2-1- قرآن و زیارت قبور. 113

4-1-2-2- احادیث و زیارت قبور. 114

4-2- شبهة دوم و پاسخ به آن: تحلیل و تحریم توسط ائمه: 124

4-2-1- اقوال آقای الجیزاوی. 124

4-2-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 125

4-3- شبهة سوم و پاسخ به آن: برتری زیارت مشاهد مشرفه بر حج بیت الله الحرام. 136

4-3-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 137

4-4- شبهة چهارم و پاسخ به آن: استشفاء به تربت سیدالشهداء7  149

4-4-1- اقوال آقای جیزاوی. 149

4-3-2- پاسخ به إشکال و اقوال آقای جیزاوی. 150

4-5- شبهة پنجم و پاسخ به آن: واسطه بودن ائمه: بین خدا و بندگان  160

4-5-1- اقوال آقای جیزاوی. 160

4-5-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 161

4-6- شبهة ششم و پاسخ به آن: نیاز یا عدم نیاز خداوند متعال به ائمه: 170

4-6-1- اقوال آقای جیزاوی. 170

4-6-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 170

4-7- شبهة هفتم و پاسخ به آن: عدم پذیرش دعا جز با بردن نام ائمه: 177

4-7-1- اقوال آقای جیزاوی. 177

4-7-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 179

4-8- شبهة هشتم و پاسخ به آن: مراد قرآن از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی7 است. 185

4-8-1- اقوال آقای جیزاوی. 185

4-8-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 186

4-9- شبهة نهم و پاسخ به آن: ولایت ائمه7 اساس توحید است  188

4-9-1- اقوال آقای جیزاوی. 188

4-9-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 188

4-10- شبهة دهم و پاسخ به آن: هدایت انبیاء به واسطه پذیرش ولایت ائمه7. 191

4-10-1- اقوال آقای جیزاوی. 191

4-10-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی. 191

نتیجه حاصل از این پژوهش. 193

فهرست منابع. 194

 

 

مقدمه

اولین سخنی که انبیاء در میان امت‌های خود بر زبان جاری کرده و مردم را به آن دعوت نمودند وجود خدا، توحید و یگانگی خداوند متعال بود. بی شک اولین و حداقلی ترین عامل در وحدت و هماهنگی ابناء بشر این است که خدای واحدی داشته باشند که همگی به سوی او رو نمایند و از این لحاظ با یکدیگر پیوند داشته باشند.

امروز شاهد هستیم که جمیع ابناء بشر بر وجود خدا با یکدیگر متحدند حتی آنان که خود را لائیک و کمونیست می‌دانند در درون خود به وجود خدا معترفند چرا که وجود خدا امری فطری است و در نهاد هر انسانی تعبیه گردیده؛ پس احدی نمی‌تواند بگوید من به وجود خدا قائل نیستم و اگر چنین گفت بی‌شک دروغ می‌گوید. در میان ادیان آسمانی بزرگ یعنی مسیحیت و یهود و اسلام، مسیحیان دچار شرک گردیده و برای خدا فرزند و زاد و ولد قائل شدند اما یهودیان و مسلمانان معتقدند خدا یکتا و یگانه است و در خدایی شریکی ندارد. البته یهودیان با آن که موّحد هستند اما در دیدگاه آنان خدا از بندگان خود ضعیف تر بوده و بسا در مواردی گوش به فرمان بندگان خویش است به ویژه آن که از یهود حساب برده و حتی بیم درگیر شدن با یهود را دارد. چنین اعتقادی به مراتب از شرکی که مسیحیان بدان گرفتارند بدتر است. اما مسلمانان با آنکه به فرقه‌های متعدد دچار شدند اما همگی بر وحدانیت و احدیت خدا در جمیع جهات تاکید داشته در این امر عظیم با یکدیگر متحدند. چنین اعتقادی از زمان رسول خدا6 وجود داشته و حتی تا چندین قرن بعد از رسول خدا نیز مسلمانان با وجود اختلافات بسیار، در وحدانیت و احدیت خداوند  متعال با یکدیگر متفق القول بودند تا آن که در قرن هفتم در میان حنابله شخصی به نام ابن تیمیه ظهور یافت و با ابراز عقاید خود و انتشار آن در میان مسلمانان اهل سنت، بنای تفرقه و اختلاف را نهاد. در این میان علمای اهل سنت نیز بیکار ننشسته با او به مقابله برخواستند و بر او سخت گرفتند و همین امر مانع از گسترش عقاید پوچ وی گردید لکن در حدود شش قرن بعد شخصی به نام محمد بن عبد‌الوهاب باز از میان حنبلیان ظهور یافت که با شدت بسیاری سعی در زنده کردن عقاید ابن تیمیه نمود و در این راستا با حمایتهای انگلیس و حکام عربستان و با زور شمشیر عقاید خود را ترویج داد و در بسیاری موارد با ایجاد ارعاب، بسیاری از علمای اهل سنت را که با آنها مخالف بودند با خود همراه ساختند. ابن تیمیه و پیرو او عبد‌الوهاب تعریف جدیدی از توحید ارائه داده بودند و به تمام چیزهای که در میان مسلمین جهت ارتباط با خداوند متعال شایع بود حمله کردند و اعتقاد به آنها را شرک می‌دانستند مانند توسل به انبیاء و اوصیا و رسول خدا6 و توسل به اهل بیت مکرم ایشان، توسل به صحابه، رفتن به زیارت قبور، خواند خداوند متعال به انبیاء و رسولش و یا صحابه.

در زمان حاضر پیروان عبدالوهاب اشکالات بسیاری بر عقیده‌‌ی فریقین بخصوص شیعیان وارده کرده و کتابهای بسیاری را در این زمینه به چاپ رسانده‌‌اند. یکی از کسانی که در این زمینه شبهاتی ایجاد کرده شخصی به نام اشرف محمد الجیزاوی است که برای این منظور کتابی با عنوان «عقائد الشیعه» نوشته است. در این رساله می‌خواهیم ده شبهه از شبهات ایشان را که همان شبهات و اشکالاتی است که نوعاً از ناحیه وهابیت مطرح می‌گردد بررسی کرده و پاسخ دهیم تا اعلام کنیم که شیعیان نه تنها مشرک نیستند بلکه موحد واقعی شیعیان هستند.

 

فصل اول: کلیات

  • معرفی و تبیین موضوع
  • اهمیت و ضرورت موضوع
  • سوالات تحقیق
  • پیشینة تحقیق
  • فرضیه‌ها و نظریه‌های بدوی تحقیق
  • روش تحقیق

 

1-1- معرفی و تبیین موضوع

با توجه به شبهات و اتهاماتی که از سوی آقای اشرف الجیزاوی در کتاب «عقائد الشیعه» مبنی بر مشرک و اهل بدعت بودن به شیعیان نسبت داده شده و این شبهات ممکن است برای کسانی که کتاب مذکور را مطالعه می‌کنند موجب انحراف و بدبینی نسبت به مکتب تشیع گردد لذا بر آن شدیم تا در این رساله به پاره‌ای از این اتهامات و شبهات پاسخ داده و اثبات نمایم که عقاید شیعیان نه تنها شرک نیست بلکه چنین عقایدی عین توحید است و اصولاً توحید بدونه داشتن چنین عقایدی محقق نخواهد شد.

1-2- اهمّیت و ضرورت موضوع

اهمّیت پرداختن به چنین موضوعاتی از آنجا ناشی می‌شود که تشیع در عصر حاضر در بین جوامع غیر اسلامی و حتی اهل سنت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و همین امر موجب نگرانی علمای مسیحی و اهل سنت و حتی حکام سیاسی کشور‌های جهان به ویژه اسرائیل و چند کشور عربی گردید است؛ زیرا مکتب تشیع بسیار عقلانی و معتدل بوده و پاسخگوی تمام نیازهای بشری است و از خصوصیات بارز این مکتب آزادگی و صلح و ظلم ستیزی و عدالت اجتماعی و حاکمیت خدا و قوانین الهی بر مردم است و چنین خصوصیاتی باعث گردیده تا تشنگان حقیقت و جوانان سرخوردة اهل سنت به تشیع و یا حداقل دوستی با شیعیان گرایش پیدا کنند. علت چنین امری نیز آن است که مردم بیدار جهان مشاهده می‌کنند که حکومت شیعی ایران توانسته با وجود انواع و اقسام فشارها و تحریم‌ها و جنگ تحمیلی و شدیدترین نوع دشمنی‌ها نه تنها در برابر دشمنان ایستادگی نماید بلکه به پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه‌های علمی و سیاسی دست یابد و امروز به عنوان تنها کشور اسلامی‌ای مطرح باشد که غرب و تمام کشورهای عربی منطقه و به ویژه اسرائیل از آن حساب برده و برایش احترام قائلند و هیچ مشکل منطقه‌ای بدونه دخالت ایران قابل رفع نیست و از آن طرف مشاهده می‌کنند که چگونه در دهه‌های گذشته شش کشور عربی شکسته مفتضحانه‌ای را از اسرائیل نو پا متحمل شدند و موجبات تسلط کافران را بر ایشان فراهم آورده و اعراب و مسلمانان را خوار و ذلیل نمودند و کار بدان جا رسیده که امروز هیچ کشور سنی نشین و عربی قادر نیست بدونه اجازه اسرائیل آب بخورد. از آن طرف می‌بینند که یک گروه کوچک شیعه در لبنان چگونه در برابر حملات اسرائیل تا دندان مسلح مقاومت کرده و آنان را با حقارت تمام شکست دادند و هیمنه و هیبت پوشالی اسرائیل را فرو ریختند. آری چنین مشاهداتی باعث گردید تا اهل تسنن به تشیع گرایش یابند و همین امر موجبات نگرانی مستکبران و البته وهابیان را به دنبال داشته و ترس بزرگی را در میانشان پراکنده ساخته و این امر موجب گردید تا این دو دسته یعنی مستکبران و وهابیان دست به دست یکدیگر داده تا با ایجاد شبهه و منحرف و مشرک و کافر و نجس نشان دادن شیعیان اولاً از گرایش جوانان اهل سنت به تشیع جلوگیری نمایند و ثانیاً موجبات تفرقه و دشمنی این دو گروه با یکدیگر را فراهم سازند تا در سایه این دو هدف به هدف اصلی خود که همان حاکمیت بر جوامع مسلمین است دست یابند.

پس لازم است که ما به چنین شبهات و اتهاماتی پاسخ گفته و جوامع اهل سنت را از نظرات و عقاید خود که کاملاً منطقی و عقلانی است آگاه نماییم و بدین طریق نه تنها بدبینی آنان را مرتفع نماییم بلکه باعث وحدت و یکپارچگی جوامع مسلمین گردیم و دشمن را از بین خود بیرون رانیم.

جدای از آنچه بیان کردیم چنین شبهاتی در میان شیعیان کم اطلاع و بعضاً سست عقیده باعث می‌گردد تا آنان نیز به انحراف کشیده شده و به ظلالت و تباهی گرفتار آیند و یا اگر هم افرادی تحصیل کرده و معتقد باشند به علت آگاه نبودن به منطق و دلایلی که پشت اعتقاداتشان است در جوامع دانشگاهی و مناظرات و یا هر جای که چنین بحث‌های مطرح می‌گردد دچار مشکل و نوعی سرخوردگی گردند. پس لازم است که چنین کتاب‌ها و چنین شبهاتی بررسی شده و پاسخ داده شود تا شیعیان بر عقیده خود راسخ گشته و با افتخار مکتب خود را برای همگان نشر دهند.

تعداد صفحه : 220

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***