پایان نامه ارشد: بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

عنوان : بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بناب

گروه مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

عنوان:

بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی حداد‌درفشی

استاد مشاور:

مهندس فرید امیر‌شقاقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………. 1

فصل اول: مقدمه و هدف…………………………………………..2

1-1 سم‌پاش……………………………………………………….. 3

1-2 نازل……………………………………………………………… 4

1-3 اهداف…………………………………………………………… 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته……………………………. 7

کلیات……………………………………………………………….. 8

آشنایی با سم‌پاش‌ها…………………………………………….. 8

2-1 تقسیم‌بندی سم‌پاش‌ها…………………………………….. 8

2-1-1 سم‌پاش‌های دستی………………………………………. 9

2-1-2 سم‌پاش‌های پشتی بدون موتور…………………………. 9

2-1-2-1 سم‌پاش پشتی با فشار متناوب (كتابی)………………9

2-1-2-2 سم‌پاش پشتی با فشار دائم (استوانه‌ای)………….. 10

2-1-3 سم‌پاش‌های پشتی موتوری…………………………….. 10

2-1-4 سم‌پاش‌های موتوری زنبه‌ای و چرخ‌دار موتوری…………. 10

2-1-5 سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری………………………………. 11

2-1-6 تریلر‌های سم‌پاش یا سم‌پاش‌های چرخ‌دار……………… 12

2-2 سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری بوم‌دار………………………….. 12

2-2-1 کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن….19

2-2-2 عوامل موثر در کالیبراسیون یک سم‌پاش………………… 20

2-2-3 سرویس و نگه‌داری سم‌پاش 400 لیتری پشت‌تراکتوری بوم‌دار….22

2-3 نازل……………………………………………………………… 23

2-3-1 ساختمان نازل……………………………………………… 24

2-3-1-1 بدنه نازل…………………………………………………… 24

2-3-1-2 درپوش نازل………………………………………………… 24

2-3-1-3 صافی نازل…………………………………………………. 25

2-3-1-4 نوک نازل…………………………………………………… 25

2-3-2 انواع نازل……………………………………………………….. 25

2-3-2-1 نازل سوزنی مارپیچ‌دار…………………………………….. 25

2-3-2-2 نازل بدون سوزن………………………………………….. 25

2-3-2-3 نازل شیاری………………………………………………… 25

2-3-2-4 نازل مخروط‌پاش توپر……………………………………… 26

2-3-2-5 نازل مخروط‌پاش تو‌خالی…………………………………… 26

2-3-2-6 نازل سیلابی…………………………………………………. 26

2-3-2-7 نازل تخت (یکنواخت)……………………………………….. 26

2-3-2-8 نازل بادبزنی…………………………………………………… 26

2-3-2-9 نازل تی‌جت……………………………………………………. 27

2-4 نازل‌ها و انتخاب نوع نوک آن‌ها…………………………………….. 27

2-4-1 انتخاب نوک……………………………………………………….. 28

2-4-1-1 نوک بادبزنی مسطح…………………………………………… 28

2-4-1-2 نوک یکنواخت…………………………………………………. 29

2-4-1-3 نوک مخروط توخالی……………………………………….

 

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com