پایان نامه ارشد: بررسی سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم 6061 بوسیله جوشکاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مواد

گرایش :جوشکاری

عنوان : بررسی سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم 6061 بوسیله جوشکاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

گرایش جوشکاری

موضوع:

بررسی سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم 6061 بوسیله جوشکاری

استاد راهنما:

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

استاد مشاور:

دکتر مهدی خراسانیان

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….2

فصل دوم

 

تئوری و مروری بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………..5

 • آلومینیوم و آلیاژهای آن……………………………………………………………………………………5
  • انواع آلیاژهای آلومینیوم ……………………………………………………………………………7
   • آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر،بر اساس استاندارد AA…………………………………7
   • آلیاژهای آلومینیوم ریختگی بر اساس استاندارد AA……………………………….7
  • متالوژی جوشکاری…………………………………………………………………………………………9
   • فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز (GTAW)………………………………………..9
   • قطبیت………………………………………………………………………………………………….10
   • الکترودها …………………………………………………………………………………………….11
   • گازهای محافظ ……………………………………………………………………………………..11
   • مزایا و محدودیت ها……………………………………………………………………………….12
  • تکنولوژی جوشکاری …………………………………………………………………………………..13
   • فرایند قوس الکترود با گاز محافظ……………………………………………………………13
   • تجهیزات جوشکاری TIG:……………………………………………………………………..14
   • نگهداری قوس……………………………………………………………………………………….17
   • تکنیک جوشکاری…………………………………………………………………………………..18
   • متغیرهای مهم فرآیند جوشکاری TIG …………………………………………………….19
   • کاربرد……………………………………………………………………………………………………19
  • مشکلات اصلی در جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن ……………………………………21
   • جوش پذیری آلیاژهای آلومینیوم ……………………………………………………………..22
    • آماده سازی قطعات آلومینیومی و آلیاژهای آن برای انجام جوشکاری ……..24
    • تمیزکاری قبل از جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن …………………………..24
   • آماده سازی و طراحی اتصال و لبه سازی در جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن………………………………………………………………………………………………………..25
   • پیشگرمایی در جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن……………………………………..27
   • انتخاب فلز پرکننده برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم ………………………………29
  • مروری بر تحقیقات گذشته  …………………………………………………………………………31

فصل سوم

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 41

 • تهیه ی مواد اولیه …………………………………………………………………………………………42
 • فرایند جوشکاری لایه ها………………………………………………………………………………43
 • اماده سازی نمونه ها……………………………………………………………………………………..44
 • آزمایش میکروسختی……………………………………………………………………………………49
 • بررسی خواص سایشی…………………………………………………………………………………50
 • بررسی خواص و ریز ساختار………………………………………………………………………..52

فصل چهارم

نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………54

 • نتایج تست سختی سنجی……………………………………………………………………..55
 • نتایج تست سایش……………………………………………………………………………….55
 • نتایج بررسی میکروساختار…………………………………………………………………….57

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………60

 • بحث…………………………………………………………………………………………………………..61
  • بحث و تفسیر نتایج تست سختی سنجی……………………………………………………61
  • بحث و تفسیر نتایج تست سایش…………………………………………………………….62
  • بحث و تفسیر تصاویر میکروسکوپ الکترونی……………………………………………64
 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………65
 • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………66

 

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………67

چکیده

 

بررسی سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم 6061 بوسیله جوشکاری

نگارنده:

افشین رضایی

 

آلومینیوم و آلیاژهای آن خواص تریبولوژیکی ضعیفی دارند که موجب محدودیت در استفاده از آنها شده است. تحقیقات فراوانی برای بهبود خواص تریبولوژیکی آلومینیوم و آلیاژهای آن انجام گرفته است این تحقیقات را می‌توان به بهینه سازی ترکیب آلیاژ و تولید کامپوزیت های زمینه فلزی و کاربرد روش های مختلف مهندسی سطح تقسیم بندی کرد. سخت کاری سطحی نوعی از عملیات حرارتی است که در آن با استفاده از شرایط خاص کاری و محیطی سطح قطعه را سخت کرده درحالیکه ترکیب شیمیایی داخل قطعه تغییر نمی کند و در نهایت قطعه ای حاصل می شود که سختی سطحی مطلوب در کنار چقرمه بودن دارد . در این تحقیق با ایجاد لایه آلیاژی حاصله از جوش در سطح به منظور افزایش سختی و مقاومت به سایش سطحی آلومینیوم حاوی منیزیوم و سیلیسیوم، با استفاده از انرژی حاصله از جوشکاری TIG و فیلر، جوشکاری آلیاژ انجام گرفت و سختی سنجی و مقاومت به سایش آنها تحت شرایط مختلف بررسی ‌شد. با افزایش دمای پیشگرمی تا150 درجه سانتیگراد هر دو خاصیت سختی و مقاومت به سایش بهبود چشمگیر پیدا کرد و پس از ان، افزایش دمای پیشگرمی مخرب بود وباعث کاهش در این دو خاصیت شد. افزایش تعداد لایه های جوش مقاومت سایشی نمونه ها را افزایش داد و سختی نمونه ها از خود کاهش نشان داد. علت افزایش مقاومت به سایش، مقاومتی است که در برابر کنده شدن واصطلاحا پوسته شدن لایه در اثر افزایش تعداد لایه ها به وجود امده است. همچنین با افزایش سرعت جوشکاری خواص مکانیکی از جمله سختی و مقاومت به سایش افزایش پیدا کرد . با کاهش دبی به مقدار lit/min 10    خواص مکانیکی بهبود یافت و بعد از ان ، کاهش مقدار دبی، مخرب بود و سختی ومقاومت به سایش کاهش پیدا کرد.

 

فصل اول

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق:

 

از آنجا که آلومینیوم و آلیاژهای آن دارای قدمت نسبتا کوتاهی به عنوان یک ماده صنعتی می باشند با این حال به علت داشتن خواص مورد نیاز صنعت مصرف و تولید آنها رو به افزایش است. تا قبل از جنگ جهانی دوم آلومینیوم بیشتر به عنوان وسایل آشپزخانه کاربرد داشت اما امروزه در صنایع دفاعی، در بدنه هواپیما و اتومبیل ها کاربردهای فراوانی دارد. این موضوع به دلیل خواص آن که شامل نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خوردگی خوب، سهولت ساخت، هدایت گرمایی بالا و قیمت پایین آنها است .

آلومینیوم و آلیاژهای آن خواص تریبولوژیکی ضعیفی دارند که موجب محدودیت در استفاده از آنها شده است . تحقیقات فراوانی برای بهبود خواص تریبولوژیکی آلومینیوم و آلیاژهای آن انجام گرفته است این تحقیقات را می‌توان بهینه سازی ترکیب آلیاژ و تولید کامپوزیت های زمینه فلزی و کاربرد روش های مختلف مهندسی سطح تقسیم بندی کرد. سخت کاری سطحی[1] نوعی از عملیات سطحی است که در آن با استفاده از شرایط خاص کاری و محیطی سطح قطعه را سخت کرده درحالیکه ترکیب شیمیایی داخل قطعه تغییر نمی کند و درنهایت قطعه ای حاصل می شود که سختی سطحی مطلوب در کنار چقرمه بودن دارد .

تعریف جوشکاری: فرایند صنعتی است که در آن دو ماده (فلزی یا غیرفلزی ) را به یکدیگر به روش ذوبی – غیر ذوبی و بافشار یا بدون فشار و با واسطه (پرکننده) یا بدون ماده واسطه جوش می دهند تا لایه اتصال ایجاد شود .

جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ با الکترود تنگستن[2]: یک فرایند جوشکاری قوسی می باشد که قوس بین الکترود تنگستن (مصرف نشدنی) و حوضچه مذاب پدید می آید این فرایند با گاز محافظ و بدون کاربرد فشار صورت می گیرد . جوشکاری قوس تنگستن را می توان با اضافه کردن فلز پرکننده و یا بدون آن به کار برد . نام دیگر این فرایند جوشکاری TIG میباشد.

تاكنون تحقیقات اندكی در زمینه سخت كاری سطحی فلز آلومینیوم وآلیاژهای آن صورت گرفته لذا این تحقیق (سختكاری سطحی آلیاژ آلومینیوم بوسیله جوشكاری) به نوبه خود می‌تواند جنبه نوآوری داشته باشد.

بررسی تاثیر پارامترهایی چون تعداد لایه های ایجاد شده توسط جوش-پیشگرم کردن نمونه سرعت جوشکاری- میزان دبی گاز در سختی سطحی (سختکاری سطحی) آلیاژ آلومینیوم  به عنوان اهداف طرح قرار گرفت.

در این پایان نامه با ایجاد لایه آلیاژی حاصله از جوش در سطح به منظور افزایش سختی و مقاومت به سایش سطحی آلیاژ آلومینیوم حاوی منیزیوم و سیلیسیوم، با استفاده از انرژی حاصله از جوشکاری TIG و فیلر، جوشکاری آلیاژ انجام گرفت و سختی سنجی و مقاومت به سایش آنها تحت شرایط مختلف بررسی می‌شود.

–  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی عبارتند از:

پیش گرم: که توسط کوره انجام می‌شود و دمای آن از روی دماسنجی که بر روی آن نصب است بر حسب سانتیگراد خوانده می شود .

تعداد لایه ها : از طریق شمارش تعداد لایه هایی که بر روی سطح ایجاد می شود می توان بدست آورد.

فشار گاز: از طریق فشارسنج که بر روی کپسول گاز نصب است بر حسب دبی گاز می توان بدست آورد .

سرعت جوشکاری: از طریق تقسیم طول پاس جوش بر مدت زمان انجام جوش بر حسب میلی متر بر ثانیه یا متر بر دقیقه بدست آورد که هرچه مدت زمان جوشکاری کمتر شود سرعت جوشکاری بیشتر می شود.

[1] Surface hardening

[2] Tungsten Inert Gas welding

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***