پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه منابع انسانی

عنوان : بررسی روشهای ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

« وابسته به وزارت نیرو »

پایان نامه تحصیلی

جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

عنوان

بررسی روشهای ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان

در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

استاد راهنما:

دكتر سید رضا سید جوادین

 

استاد مشاور:

مهندس محمود هوشمند  

پاییز 1381

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

نظام ارزیابی عملكرد كه در این تحقیق مورد پژوهش و بررسی قرارگرفته، از جمله راهكارهایی است كه طی آن گوشه هایی از فلسفه وجودی انسان مورد آزمون قرار میگیرد. بدین مفهوم كه دنیا محل امتحان است و این خود اوست كه مسیر خیر و شر را انتخاب میكند و همانطوریكه برای عمل خوب و بد، بهشت و جهنمی وعده داده شده است برای عمل انسانها در محیطهای سازمانی نیزباید تفكیكی بین خوب و بد وجود داشته باشد و این امر به عنوان فلسفة وجودی ارزیابی عملكرد مطرح است.

اهدافی كه این تحقیق به دنبال آن بوده عبارتند از:

 • آیادر سیستم فعلی ارزیابی عملكرد آگاهی مدیران در انجام صحیح ارزیابی عملكرد كاركنان تاثیر دارد ؟
 • آیا در سیستم فعلی ارزیابی عملكرد امكان اجرای صحیح ارزیابی عملكرد كاركنان وجود دارد؟
 • آیا عینی بودن معیارها در انجام صحیح ارزیابی عملكرد كاركنان تاثیر دارد؟

برای این منظورتحقیق حاضر در دوبخش اصلی سازماندهی گردیده است،بخش اول به بررسی زمینه های اجرائی نظام ارزیابی عملكرد می‎پردازد وبخش دوم تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج بكارگیری نظام ارزیابی عملكرد فعلی در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار می‎دهد كه در این زمینه تلاش شده است با توجه به مشكلات عدیده ای كه شركت مذكور درخصوص انگیزش، رضایت شغلی، مقاومت در برابر تغییرات  و بهره وری دارد، امكان ایجاد تغییر در این نظام و پیشنهاداتی در اصلاح  آن ارائه گردد.

یافته های تحقیق عبارتند از:

 • بین آگاهی كاركنان از روشهای ارزیابی عملكرد با بهبود روش ارزیابی عملكرد رابطة معنا داری وجود دارد.
 • بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملكرد با بهبود روش ارزیابی عملكرد رابطة معناداری وجود دارد.
 • بین تعارضات سازمانی با بهبود روش ارزیابی عملكرد رابطة معناداری وجود دارد.

امید است كه با فراهم شدن شرایط مناسب استقرار و بكارگیری نظام ارزیابی عملكرد در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی ،كاركنان در كنار مدیران بتوانند با روحیه و شادابی بیشتر در خدمت اهداف سازمان قرارگیرند و روز به روز شاهد شكوفائی و پیشرفت در تمام بخشهای شركت مذكور باشیم.

« فصل اول »

عناوین مطالب این فصل :

 • تبیین موضوع تحقیق
 • اهمیت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • انگیزه انتخاب
 • قلمرو تحقیق
 • بیان موضوع تحقیق
 • سئوالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • تعاریف عملیاتی
 • خلاصه

« فصل اول »

معرفی پژوهش

      دراین فصل ضمن بیان موضوع تحقیق و تبیین اهمیت آن ، اهداف این تحقیق ، انگیزه انتخاب موضوع و همینطور بیان مسئله و در نهایت تعیین قلمرو زمانی و مكانی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته ، همچنین سئوالات تحقیق و چار چوب نظری آن و تعاریف عملیاتی و محدودیتهایی كه در این تحقیق وجود دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تبیین موضوع تحقیق

همانگونه كه از عنوان پایان نامه برمی آید ، موضوع تحقیق در رابطه با بررسی ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی می‎باشد ، به عبارت گویاتر این تحقیق به دنبال آن است كه چگونه میتوان روشهای ارزیابی عملكرد را از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی بررسی و سیستم مناسبی را برای آن پیاده نمود و در این راه با چه پیش فرضها و زمینه ها و همینطور چه مشكلاتی روبرو است و اساساً آیا جاری ساختن سیستم كارآمد ارزیابی عملكرد با توجه به ویژگیهای شركت مذكور عملی است . پیاده نمودن سیستم ارزیابی عملكردی كه تامین كننده نظرات مدیران سازمان از یك سو و كاركنان آن از سوی دیگر باشد كار چندان ساده ای به نظر نمی‎رسد . و به همین دلیل باید به صورت منطقی و آگاهانه و با تكیه بر مبانی نظری و به صورت همه جانبه با آن برخورد كرد . اجرای یك سیستم ارزیابی عملكرد مطلوب در واقع یك تحول بنیادی را در سازمانها پدید می آورد و در صورتی كه درست اجرا گردد و به تمام لوازم آن آگاهی حاصل گردد می‎تواند داروی مؤثری برای درمان دردهای سازمانی باشد.

ارزیابی عملكرد عبارت است از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت كارمند در اجرای وظائف شغلی و تكالیف رفتاری مورد انتظار1 . این سنجش به گونه ای صورت می‎گیرد كه موجب تشویق كاركنان به افزایش كارآیی و تحقق اهداف سازمانی شود و به مفهومی دیگر به مراحلی كه طی آن سازمان نحوه عملكرد منابع انسانی را در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله مورد بررسی و سنجش قرار میدهد و یا مرحله ای است رسمی به منظور باز خور اطلاعات مربوط به نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای محوله اعم از مثبت یا منفی كاركنان . مدیران و سرپرستان در جریان ارزیابی عملكرد ، رفتار كارمند را با وظایف شغلی و الگوهای رفتاری مورد انتظار از او انطباق می‎دهند .

اهمیت موضوع

در دنیای متلاطم امروز آنچه كه ذهن اندیشمندان و صاحب نظران جوامع مختلف بشری را به شدت درگیر خود ساخته است ، استفاده بهینه از منابع محدود ، جهت پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای نامحدود انسانهاست . به عبارت دیگر اگر منابع نامحدود نبود ، دنیای انسان امروزی رنگ متفاوتی به خود میگرفت و دیگر نیازی به علوم و دانش متعارف در جهت تخصیص بهینه منابع نبود و دقیقاً ضرورت وجود علم و دانش متعارف ریشه در محدود بودن منابع قابل دسترس دارد .

نیروی انسانی مهمترین و با اهمیت ترین منبع محدودی است كه در اختیار جوامع قرار دارد و هدف نهایی تمام فعالیتهای بشر در عرصه های مختلف ، برخورداری بیشتر و مناسبتر انسان از طبیعت پیرامون خود است و هم علت تامه در تمام فعالیتها ، و از آنجا كه همه هدفها در تلاشهای بشری ، انسان است ، و نیز بدون حضور انسان هیچ تلاشی به نتیجه نخواهد رسید ، اندیشمندان را بر آن داشت تا در دهه‎های اخیر به عامل نیروی انسانی و شناخت دقیق و عمیق تر آن توجه جدی مبذول دارند كه ره آورد آن ، خصوصاً در جوامعی كه بی خبر از تحولات پیرامون خود نبودند ، و وضعیت موجود و بقای آن را لزوماً بهترین دست آورد نمی دانستند ، منجر به ایجاد انواع مكاتب بشری كه عضو اساسی همه آنها ، انسان و انسان شناسی است ، گردید .

در عرصه سازمانها و مؤسسات عمومی و خصوصی نوع نگاه به انسان به عنوان یك منبع مهم ولی محدود تغییر كرد و از حالت ابزاری بودن خارج و توجه به ارزشهای وجودی و كرامتهای انسانی جایگزین آن گردید . و آنچه كه در سالهای اخیر مطرح شده ، و ضرورت استفاده حداكثر از منابع محدود ، خصوصاً عامل نیروی انسانی ، آن است كه چگونه میتوان عامل نیروی انسانی را در سازمانها هدایت كرد كه حداكثر كارآیی و كامیابی و رضایت حاصل آید . به عبارتی چگونه میتوان استعدادها و ظرفیتهای بالا و بالقوه نهفته انسانی را شناسایی و آنها را در جهت حداكثر فعالیت و كارآیی و كیفیت و بهره وری از منابع محدود به كار گرفت ، و یا اینكه به چه طریقی میتوان عامل نیروی انسانی را در جهتی هدایت و رهبری نمود كه حداكثر فعالیت و كارآیی و بهره وری و رضایت در فعالیتهای سازمانی حاصل آید و زندگی كاری پر نشاط و شاداب گردد .

 

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***