پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاكی در پایداری دینامیكی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :مهندسی آب

عنوان : بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاكی در پایداری دینامیكی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

دانشکده­ی فنی مهندسی-گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  M.SC

گرایش: مهندسی آب

عنوان:

بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاكی در پایداری دینامیكی

استاد راهنما:

دكتر میر علی محمدی

استاد مشاور:

دكتر مسعود عامل سخی

پاییز  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
سدها بزرگترین سازه های ساخته شده به دست بشر هستند.طراحی آنها اغلب از طبیعت منحصر به فرد و پیآمد گسیختگی که مطمئناً بزرگتر از اثر فروریختن انواع دیگر سازه هاست، ناشی می شود. پایداری سازهای بدنه سد و پی به طرق گوناگونی قابل تحلیل و بررسی است امروزه روشهای مختلفی برای بررسی پایداری دینامیكی سدهای خاكی وجود دارند. ازمیان این روشها میتوان به روشهای تعادل حدی، روشهای آنالیزحدی ( حد بالاو پایین درتئوری پلاستیسیته ) و روشهای اجزاء محدود اشاره كرد به طور کلی می توان گفت که روش اجزاء محدود می تواند با فراهم آوردن اطلاعات راجع به نحوه گسیختگی به عنوان مکمل روشهای حدی عمل کند. مهمترین استفاده ای که از تحلیلهای عددی در مرحله طراحی می شود، ارزیابی مقدار فشار آبمنفذی در پایان ساخت سد، بررسی شکست هیدرولیکی در هسته رسی، بررسی پدیده قوس زدگی، پیشبینی مقدار نشست برای تعیین حجم مصالح موردنیاز و تعیین ضریب اطمینان جهت تعیین پایداری بدنه سد می باشد. دراین تحقیق با استفاده از نرم افزارflac 7.0 به بررسی تاثیر مصالح مختلف به عنوان هسته در سدها و پایداری شیروانی های بالادست و پایین دست سد در دو حالت هسته قائم و هسته مایل پرداخت شده و نتایج بدست آمده از آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل رفتاری مورد استفاده در این تحقیق، مدل مور- کلمب است که یک مدل الاستیک – پلاستیک کامل به شمار می آید. در مدل رفتاری مذکور، پوش گسیختگی توسط معیار معروف مور- کلمب که تابع گسیختگی برشی است، با در نظر گرفتن معیار گسیختکی کششی حاصل می شود. با توجه به نتایج بدست آمده میزان ضریب اطمینان در مقابل پایداری به نوع رفتار فرض شده برای مصالح هسته و پوسته وضعیت قرارگیری هسته (مایل یا قائم بودن هسته)، وضریب پواسون مصالح هسته سدبستگی دارد.
کلمات کلیدی:
سد های خاکی، پایداری، ضریب اطمینان،  تنش موثر،  نرم افزار flac

فصل اول
1- مقدمه و هدف :
1-1 مقدمه
با توجه به نیاز اساسی كشور پهناور ایران به مهار و ذخیره آبهای سطحی جهت تامین آب برای مصارف شرب ،آب مورد نیاز كشاورزی ،صنعت ،‌تولید نیروی برق و همچنینكنترل سیلاب ، طغیان رودخانه ها و از جانبی گام اول در توسعه و بهره برداری از منابع آب كشور احداث سدهای بلند می باشد. آمارها نشان می دهند در كشورمان حدود 300 سداحداث شده و در حال ساخت بیش از 200 سد از نوع خاكریز می باشند كه خوداهمیت این نوع سدها را به دلایل گوناگونی آشكار می سازد. از اینرو كنترل پایداری این نوع سدها با توجه به جنس مصالح هسته امری ضروری به نظر می رسد. سدها سازه های مهم و زیربنایی یك كشور محسوب می شوند ،‌ چون برای ساخت یك سد بر خلاف یك ساختمان معمولی هزینه و زمان زیادی صرف می گردد. هسته مركزی در سدهای خاكی و سنگریزه ای ،‌وظیفه اصلی آب بندی و نگهداری آب در پشت سد را بر عهده دارد،لذا انتخاب مصالح با نفوذپذیری بالا در هسته سد امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود.یكپارچگی سازه سد می بایست در مدت عملكرد آن یا وقایع احتمالی كه در مدت زمان بهره برداری رخ می دهد حفظ شود برای این منظور به بررسی طیف متناظر شرایط تنش و بارگذاری پرداخته می شود. در همه وقایع قابل پیش بینی پایداری سد می بایست با تنش های قرار گرفته در ترازهای قابل قبول و یكپارچگی هسته سد تامین شود.در این تحقیق به بررسی تاثیر مصالح مختلف به عنوان هسته در سدها و به تبع آن ارزیابی مسئله ترك هیدرولیكی و پایداری شیروانیهای بالادست و پایین دست سد در دو حالت : هسته قائم و هسته مایل پرداخت شده و نتایج بدست آمده از آنها مورد تحلیل قرار می گیرد.
تعداد صفحه : 88
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***