پایان نامه ارشد: انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :قرآن و حدیث

عنوان : انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری

دانشکده اصول دین

غیر دولتی و غیر انتفاعی

قم

گروه قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری

استاد راهنما

حجة الاسلام و المسلمین مسعود عالی

استاد مشاور

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد ابراهیمی راد

­­

آبان ماه 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نوشتار حاضر درباره انحرافات موجود در آخرالزمان می­باشد که در آن سعی شده است تمامی انحرافات موجود در این دوره، از زبان معصومین. بیان گردد. اهمیت بحث، ما را بر آن داشت تا با توجه به شیوع این انحرافات در تمامی امت­ها و به خصوص اسلام و نیز تأکید معصومین. بر شناخت آنها، کاری جامع درباره آنها انجام دهیم. هدف ما در این اثر گردآوری تمام انحرافات و دسته­بندی آنها به شکلی ریز و دقیق جهت دسترسی آسان­تر برای خوانندگان بود. این اثر از جهت نوع دسته­بندی و نیز اشاره به علل ایجاد یا تشدید انحرافات و ارائه راهکارهای پیشگیری جدید می­باشد. در این پروژه با توجه به گستردگی و جامعیت آن، سعی شد از منابع معتبر شیعی و اهل سنت استفاده شود تا به اعتبار کار افزوده گردد. در نهایت حاصل کار به این قرار است که با توجه به شناخت تمامی انحرافات و علل ایجاد یا تشدید و راهکارهای مقابله با آنها می­توان خود را از منجلاب انحرافات آخرالزمان نجات داد و راه سعادت را در پیش گرفت.

کلیدواژه: انحراف، آخرالزمان، علل و راهکارها

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات                                                                                                     2

1- تبیین موضوع                                                                                                     2

2- ضرورت موضوع                                                                                                 2

3- پیشینه تحقیق                                                                                                     2

4- پیش­فرض­های تحقیق                                                                                           3

5- سؤالات تحقیق                                                                                                   3

6- فرضیات تحقیق                                                                                                  3

7- هدف تحقیق                                                                                                      4

8- منابع تحقیق                                                                                                       4

9- روش تحقیق                                                                                                      5

10- محدودیت­های تحقیق                                                                                         6

11- تعریف واژه­ها                                                                                                   6

فصل دوم: انحرافات                                                                                                8

مقدمه                                                                                                                   9

بخش اول: انحرافات رفتاری                                                                                    10

انحرافات رفتاری در حوزه اجتماعی                                                                        10

1- رواج آداب غیر دینی                                                                                           10

2- اختلال در امر به معروف و نهی از منکر                                                                    15

3- نا امنی و دزدی                                                                                                 18

4- زیاد شدن تفریحات و خوشگذرانی­های لهو                                                               19

5- شیوع شرارت                                                                                                   19

6- فتنه­ها                                                                                                             21

7- گرایش مردم به صاحبان قدرت                                                                              22

8- گسترش بدعت                                                                                                 22

9- هرج و مرج                                                                                                     22

10- دنباله روی از ثروتمندان و احترام به آنها                                                                  22

11- علنی شدن قماربازی                                                                                         22

12- سستی در حل مشکلات                                                                                     23

13- رشوه و رشوه­گیری                                                                                           23

14- شهادت­های ناروا                                                                                             24

15- رواج ظلم                                                                                                      25

16- شیوع فقر                                                                                                      26

17- پیروی از لهویات و لغویات                                                                                 27

18- نبودن خیر و اهل آن در جامعه                                                                             27

انحرافات رفتاری در حوزه اقتصادی                                                                          27

1- انفاق مال برای غناء                                                                                            27

2- زیاد شدن مشکلات مال و اقتصادی مردم                                                                  28

3- تجمل گرایی                                                                                                    29

4- خوردن مال یتیم                                                                                                31

5- خرج اموال در مسیرهای نادرست                                                                           31

انحرافات رفتاری در حوزه سیاسی                                                                          32

1- زیاد شدن جنگ­ها                                                                                              32

2- رواج بی عدالتی                                                                                                33

3- بی توجهی و تساهل مردم نسبت به امور مملکتی                                                         33

بخش دوم: انحرافات اخلاقی                                                                                    34

انحرافات اخلاقی در حوزه فردی                                                                              34

1- کم شدن اخلاص                                                                                               34

2- آمیزش با حیوانات                                                                                             34

3- زیاد شدن رذائل اخلاقی                                                                                       35

4- نبودن گذشت                                                                                                   38

5- خودستایی                                                                                                       38

6- زهد ظاهری                                                                                                     38

7- شکم پرستی                                                                                                     38

8- شهوت­رانی                                                                                                      40

9- طولانی شدن آرزوها                                                                                          41

10- کم شدن حیاء                                                                                                 42

11- آشکار شدن خباثت­های درونی                                                                            42

12- کم و ظاهری شدن ورع                                                                                     42

13- کم شدن وفا                                                                                                   42

انحرافات اخلاقی در حوزه اجتماعی                                                                      43

1- ازدواج با محارم                                                                                                43

2- انحراف در امانت و امانت داری                                                                             43

3- عدم رعایت حرمت مؤمن                                                                                    44

4- ضرر دانستن صدقه و نبودن قصد قربت در پرداخت آن                                                 45

5- قطع رحم                                                                                                        45

6- ظاهر پسندی                                                                                                    45

7- فسق و گناه                                                                                                      46

بخش سوم: انحرافات اعتقادی                                                                                  48

انحرافات اعتقادی در حوزه فردی                                                                              48

1- سهل انگاری در پرداخت حقوق شرعیه                                                                    48

2- عدم پایبندی مؤمنین به اعتقادات                                                                             49

3-دل مردگی                                                                                                        49

4- خشم و نفاق                                                                                                    49

انحرافات اعتقادی در حوزه اجتماعی                                                                         50

1- شیوع غفلت                                                                                                     50

2- حریم شکنی مقدسات                                                                                         52

3- بی توجهی به ارزش­ها                                                                                         53

4- تنبلی و بهانه تراشی در دین                                                                                  55

5- بت پرستی                                                                                                       55

6- غلبه شیطان بر مردم                                                                                            56

7- انحراف در حق و باطل و اهل آن                                                                            56

8- تغییر معیارهای حق                                                                                            57

9- مقابله با جریان ولایت حق                                                                                   59

10- تکذیب قضا و قدر و تصدیق نجوم                                                                        60

11- فاسد شدن افکار                                                                                              61

12- خروج از دین                                                                                                 67

13- تزلزل در دین و ایمان مردم                                                                                 68

14- راضی نبودن به خواست الاهی                                                                             75

15- شیوع عدم ترس از غیر خدا                                                                                76

16- تأثیر پذیری امت اسلام از فرهنگ و انحرافات بیگانه                                                   76

فصل دوم: علل ایجاد یا تشدید انحراف                                                                        78

1-علل درونی                                                                                                79

1-دنیا طلبی و دنیا پرستی                                                                                        79

2-هوای نفس                                                                                                      80

3-گناه                                                                                                               82

4-خشم و غضب                                                                                                  83

5-شهوت                                                                                                           83

6-غفلت                                                                                                             84

7-جهل                                                                                                              85

8-عدم ترس از خداوند                                                                                           85

2-علل بیرونی                                                                                                      86

1-شیطان                                                                                                             86

2-فقر                                                                                                                 92

3-ظلم                                                                                                                93

4- فتنه­ها                                                                                                             94

5- ضعف تربیتی در خانواده­ها                                                                                   95

6- حرام­خواری                                                                                                     95

7- تقلید کورکورانه                                                                                                96

فصل سوم: راهکارها                                                                                             97

بخش اول: راه­های مقابله عام                                                                                   98

1- ادعیه و اذکار مخصوص                                                                                      98

2- ترجیح فرار بر قرار                                                                                           102

3- تمسک به کتاب و عترت                                                                                    103

4- تقیّه                                                                                                             106

5- کناره­گیری از مردم                                                                                           107

6- صبر بر بلاها                                                                                                   110

7- غافل نبودن از آخرت                                                                                        112

8- استعانت از خداوند و پناه بردن به او                                                                      113

9- داشتن وصیت­نامه                                                                                             115

10- خواندن نماز در اول وقت                                                                                 115

11- طهارت دائمی داشتن                                                                                       115

12- رعایت تقوای الاهی و لزوم دینداری                                                                    116

13- زیرک بودن در مواجهه با انحرافات                                                                      116

14- دور بودن از حکام جور                                                                                    117

15- وقفِ راهِ حق بودن                                                                                         118

16- انتظار فرج                                                                                                   118

17- ناپسند دانستن انحرافات                                                                                   121

18- بودن در مسیرِ خلافِ حرکتِ منحرفین                                                                  121

19- استغفار                                                                                                       122

20- داشتن ورع و محاسن اخلاقی                                                                             122

بخش دوم: راه­های مقابله خاص                                                                              122

الف: درونی                                                                                                       122

1- مقابله با دنیا طلبی و دنیا پرستی                                                                            122

2- مقابله با هوای نفس                                                                                          125

3- مقابله با گناهان                                                                                               130

4- مقابله با خشم و غضب                                                                                      131

5- مقابله با شهوت                                                                                               134

6- مقابله با جهل                                                                                                 135

7- مقابله با غفلت                                                                                                136

8- مقابله با خصلت بدِ «از خدا نترسیدن»                                                                     136

ب: بیرونی                                                                                                         137

1- مقابله با شیطان                                                                                                137

2- مقابله با فقر                                                                                                    142

3- مقابله با ظلم                                                                                                   143

4- مقابله با فتنه­ها                                                                                                 144

5- مقابله با ضعف تربیتی در خانواده­ها                                                                       145

6- مقابله با حرام­خواری                                                                                         147

7- مقابله با تقلید کورکورانه                                                                                    148

نتیجه                                                                                                                149

کتاب­نامه                                                                                                           152

خلاصه انگلیسی                                                                                                  160

 

فصل اول: کلیات

 

 1. تبیین موضوع
 2. ضرورت موضوع
 3. پیشینه موضوع
 4. پیش فرض های تحقیق
 5. سؤالات تحقیق
 6. فرضیات تحقیق
 7. هدف تحقیق
 8. منابع تحقیق
 9. روش تحقیق
 10. محدودیت تحقیق
 11. تعریف واژهای تحقیق

 

فصل اوّل: کلیات

1-1- تبیین موضوع

نوشتار حاضر درباره انحرافات موجود در آخرالزمان و بیان علل ایجاد و یا تشدید آنها و نیز ارائه راهکار جهت پیشگیری و مقابله با انحرافات می­باشد. اساس کار در این پروژه بر اساس جمع آوری تمامی انحرافات و دسته­بندی دقیق و ریز آنها و نیز ارائه علل ایجاد یا تشدیدشان و نیز راهکارهای مقابله پیشگیری با آنها می­باشد.

1-2- ضرورت موضوع

در اهمیت و ضرورت بحث، همین قدر کافی است که بگوییم غفلت از انحرافات و گناهان و عدم شناخت آنها و نیز علل ایجاد آنها در هر جامعه­ای و به خصوص اسلام، موجبات نابودی و انحطاط امت اسلام و هر جامعه دیگری را فراهم می­آورد. لذا با توجه به این که این انحرافات در گذشته هم بوده­اند ولی در زمان کنونی شدت و شیوع بیشتری پیدا کرده­اند شناخت آنها و پی­بردن به علل ایجاد و یا تشدید آنها برای رهایی از چنگال مهلک آن، لازم و ضروری است.

1-3- پیشینه تحقیق

از زمان­های آغازین دوران غیبت حضرت حجت, علمای بزرگ شیعه و سنی دست به قلم شدند و کتب مختلفی تحت عنوان «ملاحم و فتن» گردآوری و تألیف نمودند. که از مشهورترین آنها می­توان به کتب «النهایة فی الفتن و ملاحم» از ابن کثیر و نیز «التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن‏» از سید ابن طاووس، «کتاب الغیبة» از شیخ طوسی و نیز با همین عنوان از نعمانی اشاره کرد. ولی اشکال عمده این کتاب­ها در این است که برای موضوع مورد بحث ما دسته بندی منظم و مخصوصی ندارند و شامل مباحث مختلفی از مهدویت می­باشد. لذا تا کنون نوشتاری تا این زمان که به صورت تخصصی به بحث انحرافات در زمینه­های اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی پرداخته شده باشد، نوشته نشده است تا مردم با مراجعه به آنها بتوانند به راحتی از تمامی انحرافات آگاهی پیدا کنند. که ما به حول و قوه الاهی توانستیم و سعی کردیم تمامی روایات را در کتب معتبر جمع آوری کنیم و در باب مخصوص به خود قرار بدهیم.

تعداد صفحه : 181

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***