پایان نامه ارشد:بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی

عنوان : بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی پزشکی

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا قدیر

استاد مشاور

خانم دکتر اکرم حیدری 

 

پاییز1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

الف: بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب: اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

ج: سوالات……………………………………………………………………………………………………………………………………5

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش………………………………………………………………………………………7

چهار چوب پنداشتی………………………………………………………………………………………………………………………8

مطالعات……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل سوم: مواد و روش کار…………………………………………………………………………………………………………18

نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….19

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….19

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..19

روش محاسبه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….19

چگونگی جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..20

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..20

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………….20

مشکلات اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………21

جدول متغیر ها……………………………………………………………………………………………………………………………22

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….23

سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………24

جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………26

نوع تومر…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

محل تومر…………………………………………………………………………………………………………………………………..29

علائم بالینی………………………………………………………………………………………………………………………………..31

ابتلا به عفونت هلیکو باکتر……………………………………………………………………………………………………………33

سابقه فامیلی………………………………………………………………………………………………………………………………..34

گروه خونی…………………………………………………………………………………………………………………………………35

مصرف سیگار……………………………………………………………………………………………………………………………..37

محل اقامت ………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل پنجم: بحث…………………………………………………………………………………………………………………………39

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..42

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………43

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………..44

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………45

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

فهرست جداول

جدول1-4 توزیع فراوانی سن بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………………24

جدول2-4 فراوانی جنسی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…………………………..26

جدول3-4 فراوانی  انواع تومرهای  بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………27

جدول4-4 فراوانی محل های گرفتاری تومر بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…..29

 

جدول 5-4 فراوانی علائم بالینی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…………………..31

 

جدول 6-4 فراوانی ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از

سال 1384-1389………………………………………………………………………………………………………………………..33

 

جدول 7-4 فراوانی وجود سابقه فامیلی در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم

از سال 1384-1389…………………………………………………………………………………………………………………….34

جدول8-4 فراوانی گروه های خونی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…………….35

جدول 9-4 فراوانی مصرف سیگار بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………37

 

جدول 10-4 فراوانی محل اقامت بیماران بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389……….38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره 1-4: توزیع فراوانی سن بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………….25

 

نمودار شماره3-4: فراوانی  انواع تومرهای  بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…….28

 

نمودار شماره4-4: فراوانی محل های گرفتاری تومر بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

نمودار شماره5-4: فراوانی علائم بالینی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…………32

 

نمودار 8-4: فراوانی گروه های خونی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………….36

 

فصل اول: معرفی پژوهش

 1-1-بیان مسئله

یکی از سرطان های شایع دستگاه گوارش سرطان معده است که به علت تهاجمی بودن و نداشتن علائم بالینی مشخص بیماران در مواقع مراجعه در مرحله پیشرفته بیماری بوده و از طول عمر کوتاهی برخوردار هستند .

85 درصد موارد کنسر معده آدنو کارسینوم است که خود به دو نوع منتشر و روده ای تقسیم میشود.نوع منتشر در جوانان بیشتر مشاهده شده ، کل معده را درگیر می کند و پیش اگهی بدی دارد. نوع روده ای درآنتروم و انحنای کوچک معده است و فرایند پیش سرطانی دراز مدت دارد و بیشتر تمایل دارد در مناطق جغرافیایی پر خطر ایجاد شود و احتمال بروز آن در مناطقی که سرطان معده کاهش یافته کم است.

15 درصد سرطان های معده را لنفوم ها و تومر های استرومایی دستگاه گوارش و لیومیو سارکوم تشکیل می دهند.

در ایالات متحده قسمت دیستال معده محل ایجاد 30 درصد سرطان های معده است،حدود 20درصد در قسمت میانی وحدود 37 درصد در یک سوم پروگزیمال معده ایجاد می شود.13 درصد باقی مانده کل معده را درگیر میکنند.

سرطان معده در مراحل سطحی و قابل در مان بودن معمولا علامتی ندارد.با گسترش تومر علائمی به صورت درد قسمت فوقانی شکم،بی اشتهایی،تهوع خفیف وکاهش وزن ایجاد می شود.

ریسک فاکتور های کنسر معده عبارتند از مصرف طولانی مدت غلظت های بالای نیترات ها در غذاهای خشک شده دودی ونمک سود شده،هلیکو باکتر پیلوری که البته در فرم منتشر و پروگزیمال نقش ندارد،فقدان اسیدیته در موارد آکلریدی،گاستریت آتروفیک و حتی آنمی پرنشیوز در سالمندان ،اعمال جراحی آنتر معده ،گروه خونیA وزخم معده .(1)

به دلایل نامعلوم  میزان بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان معده در75 سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است،با این وجود هنوز سرطان معده چهارمین سرطان شایع  و دومین سرطانی است که منجر به مرگ می شود.

بیشترین شیوع سرطان معده در کشورهای ژاپن،چین،شیلی و ایرلند است.(1)

میزان مرگ ومیر ناشی از سرطان معده در ایالات متحده در مردان از 28نفر به 8/5نفر در هر 100000نفر رسیده در حالی که زنان این میزان از 27نفر به 8/2 نفرکاهش یافته است.با این حال 21260مورد جدید سرطان معده  در ایالات متحده تشخیص داده شده اند و11210 آمریکایی در سال 2007 در اثر بیماری جان باخته اند(3)که این امار نشاندهنده لزوم بررسی بیشتر در مورد ریسک فاکتور ها و علل این سرطان می باشد.

شیوع انواع مختلف سرطان معده بر اساس موقعیت ژئوگرافی،نژاد وشرایط سوشیو اکونومیک متفاوت است.

در ایران شیوع سرطان معده در مناطق شمال و شمال غربی کشور بیشتر است . مناطق شمال و شمال غربی ایران  مناطق پر خطر برای سرطان معده میباشند.اردبیل بیشترین شیوع را داراست و در مرتبه بعدی استان های مازندران ، گلستان ،شرق آذربایجان ونواحی وابسته به تهران ریت بالایی از سرطان معده را دارا هستند .در کرمان که یک استان جنوبی است شیوع کمتری از سرطان معده گزارشی است .در اردبیل شیوع سرطان کاردیا بیشتر از غیر کاردیایی بیان شده است .در ریسک فاکتور های بررسی شده هلیکوباکتر پیلوری،آتروفیک گاسترایتیس و مصرف زیاد salt مهمترین ریسک فاکتور هادر ایران یافت شده دارد.مصرف کم میوه تازه و مصرف زیاد گوشت قرمز نیز در ایران به عنواو عامل خطر در ایران می باشند(2).

با بررسی اپیدمیو لوژی سرطان معده در استان قم وشناسایی ریسک فاکتور های موجود میتوان بر روی ریسک فاکتور های محیطی مداخله کرد و به عنوان یک مودالیته اصلی کاهش دهنده پیشرفت سرطان معده،برنامه های پایشی یافتن کنسر معده در مراحل اولیه در گروه های های ریسک راآغاز کرده وریت بقا را در بیماران دارای پتانسیل بدخیمی در گروه های های ریسک افزایش داد.

با توجه به مطالعات انجام شده در سایر استان های ایران ونیز سراسر جهان،تفاوت های موجود از نظر ریسک  سرطان  معده در موقعیت های ژئوگرافی مختلف و نیز اختلاف بارز تعداد ریسک فاکتورهای محیطی که در هر ناحیه وجود دارد فرصت مناسبی را برای بررسی در مورد اتیولوژی سرطان معده فراهم کرده است.

 

2-1-اهداف

 

1-2-3– اهدف اصلی:

تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک  سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

 

4-2-1– اهداف فرعی:

1-تعیین توزیع فراوانی سن بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

2-تعیین فراوانی جنسی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

3-تعیین فراوانی مصرف سیگار بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

4-تعیین فراوانی گروه های خونی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

5-تعیین فراوانی ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

6-تعیین فراوانی انواع تومرهای بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

7-تعیین فراوانی محل های گرفتاری تومر بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

8-تعیین فراوانی علائم بالینی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

9-تعیین فراوانی وجود سابقه فامیلی در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

 

10-تعیین فراوانی محل اقامت بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

تعداد صفحه :60

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***