Get a site

پایان نامه ارشد:بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 چكیده:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و كشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می كنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماكن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشاركت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی 88- 1387 می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق حاكی از آن است كه: 3/74 درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، 8/17 درصد در حد     ضعیف و 9/7 درصد در حد خوب می باشد.

همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق……………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

– هدف كلی…………………………………………………………………………………………………..

– هدف جزئی……………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………

– محدودیت های قابل كنترل…………………………………………………………………………..

– محدودیت های غیر قابل كنترل ……………………………………………………………………

تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………..

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ……………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

بهره وری ……………………………………………………………………………………………………

آمار ……………………………………………………………………………………………………………

– آمار اماكن و تاسیسات ورزشی ………………………………………………………………….

– زمان بهره برداری از اماكن و تاسیسات ورزشی …………………………………………

– آمار منابع انسانی ……………………………………………………………………………………..

پایه های علمی ……………………………………………………………………………………………..

– تحقیقات انجام شده در داخل كشور …………………………………………………………….

– تحقیقات خارج از كشور …………………………………………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری ……………………………………………….

روش تجزیه تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………..

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه:

به طور معمول زندگی انسان توام با حركت است اما با ظهور انقلاب صنعتی انجام دادن كارهایی را كه زمانی با دست انجام می‌شد ماشین‌ها به عهده گرفتند به نسبتی كه فعالیت بدنی مردم كاهش یافت، توانایی و زمینه‌ی حركت طبیعی نیز در آنها كم شد. بدیهی است كه زندگی ماشینی راحت‌تر بوده اما مشكلات جدی نیز به بار آورده است. بدون تلاش جسمی روزانه، بدن انسان دچار گرفتگی، ضعف عضلانی و یا انواع بیماریها می گردد. با توجه به اینكه فعالیت های اجباری روزانه ای كه اغلب مردم آن را انجام می دهند برای ثبات تندرستی و سلامتی كافی نیست و بیشتر نیازمند جبران این فقر حركتی به وسیله ورزش می باشند، برای شركت دادن افراد در ورزش نیازمند ایجاد احساس و باورهای مثبت نسبت به ورزش در وجود آنها هستیم تا ورزش به عنوان یك فعالیت مطلوب اجتماعی پذیرفته شود كه در این میان محیط و شرایط محیطی كه بخش عمده آن را تاسیسات و تجهیزات ورزشی تشكیل می‌دهند تاثیر گذار هستند. [1]

ورزش هر جامعه بیانگر بخشی از زیر بنای فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. دانشجویان دانشگاهی بخش فهیم و بنیادی هر جامعه هستند و در ورزش نیز فعال‌ترین قشر محسوب می شوند. چشم انداز ورزش دانشجویی از دامنه و كیفیت تدارك ورزشی آن با سرمایه گذاری از طریق فراهم كردن فرصت‌های جدید توسعه می‌یابد. این امر بیانگر فرصت ها و چالش های بزرگ موسسات آموزشی در رسیدن به این دور نما و تحت كنترل در آوردن گستره پتانسیل ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعه سلامتی، رضایت فردی، گنجایش اجتماعی و مشاركت است. از بین عوامل متعددی كه ورزش دانشگاهها و مراكز آموزش عالی را از سایر بخش ها متمایز می كند رقابت ورزشی بنی دانشكده ها و دانشگاهها می باشد كه از برجستگی خاصی برخوردار است.

فعالیت ورزشی هر دانشجوی دانشگاه به طور گسترده ای درگیر رقابت ورزشی بین دانشكده ای و دانشگاهی است و تعداد زیادی از پرسنل اداری، مربیان و اعضای هیئت علمی نیز به نحوی به آن می پردازند و بودجه های زیادی هم مصرف می‌شود. [2]

هدف این تحقیق تعیین میزان رضایت دانشجویان تربیت بدنی از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی دانشگاه تبریز است. این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان گروه تربیت بدنی تشكیل می دهند.

 

بیان مسئله:

امروزه مقوله‌ی تربیت بدنی و ورزشی به عنوان بخش عملی تعلیم و تربیت در نظام اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه دستیابی به هدف های آن صرفاً از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی می تواند محقق گردد. در این راستا تغییرات شگرف و سریعی كه در دنیای تكنولوژی صورت می گیرد، كاربرد روش‌های آموزشی پیشرفته و پیچیده را اجتناب ناپذیر می سازد. از این رو رسالت مراكز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به گذشته سنگین‌تر و پیچیده‌تر شده است به طوری كه تحقق هدف های آموزشی در هر جامعه ای به وجود استادان و مربیان ماهر و متخصص بستگی تام دارد. از طرفی برنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای هدف های مشخص و معینی هستند. درك آنها زمانی می تواند در دانشجویان اثرات شایسته و موثری بر جای بگذارد كه مربیان و استادان خود، با این هدف آشنا بوده و در كاربرد آن شیوه‌ی درستی را انتخاب كرده باشند. در واقع آگاهی و نحوه‌ی تدریس مربیان و استادان می تواند انگیزه و شوق لازم را در دانشجویان ایجاد نموده و آنانرا به تحریك بیشتر و اشتیاق افزون‌تر نسبت به مسائل علمی و عملی در امر ورزش سوق دهد.

نظر به اینكه رشته های تربیت بدنی با دروس عملی و نظری سر و كار دارد، و به ویژه بخش عملی آن زمانی نمود بهتری پیدا می كند كه امكانات و تجهیزات لازم و كافی در حد رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در اختیار باشد. از این رو محققان اهمیت برخورداری از تاسیسات و امكانات ورزشی مطلوب برای دانشگاه‌ها را در حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها و عملكرد بهتر ورزشكاران را در فعالیت‌های ورزشی مورد تاكید قرار داده‌اند. [3]

تجهیزات ورزشی یكی از ملزومات اصلی برای ورزش است و بدون وجود وسایل و محیط مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه‌ی مطلوب در ورزش دست یافت. تحقیقات نشان می دهد كه برآورده شدن نیازها، رضایت خاطر فرد را به وجود می‌آورد و این احساس رضایت منجر به تحریك فرد برای تلاش بیشتر و كارآیی مطلوب‌تر می‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده نشود و به هدفی كه از انتخاب حرفه‌ی خود داشته است برسد در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس می‌كند. [4]

بدیهی است دانشجویان زمانی با تحصیل در رشته ی تربیت بدنی احساس رضایت خواهند نمود كه توقعات و انتظارات آنان با تحصیل در این رشته برآورده شود و آموزش این رشته بتواند زمینه‌ی رشد و بروز استعدادهای نهفته‌ی آنان را فراهم آورد. [3]

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی و عملی و منابع انسانی» بر آن است تا با توصیف امكانات و تجهیزات علمی و عملی دانشگاه و نحوه توزیع آنها، نقاط قوت و ضعف این امكانات و نیروی انسانی خدمت كننده، به بررسی میزان رضایت تحصیلی و انگیزش دانشجویان بپردازد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنای همه‌ی جوامع به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. از آثار مثبت این پدیده تامین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، كاهش هزینه‌های درمانی، افزایش انگیزه و رضایت مندی تمام افراد یك جامعه است. [5]

تسهیلات و امكانات ورزشی به طور روز افزون در حال گسترش است. محیط ورزشی مناسب یكی از عوامل موثر در ارتقای كیفی اجرایی ورزش به شمار می‌رود. فقدان و كمبود امكانات و تسهیلات ورزشی مناسب و مربیان مجرب از جمله عواملی است كه موجب كندی پیشرفت و نارضایتی ورزشكاران می‌شود. [6]

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین ركن در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت‌های مداوم او را اجتناب ناپذیر می كند. [7]

رضایتمندی افراد از حرفه‌شان نسبت مستقیمی با بهره وری دارد و در این رابطه نیروی انسانی فعال نقش عظیم و ارزشمندی دارد. رضایت مندی باعث می شود فرد نسبت به آن حرفه متعهد شده، سلامت فیزیكی و ذهنی فرد تضمین شده و روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.

وجود انگیزش برای ادامه فعالیت لازم و ضروری است و اگر فرد به حرفه خود علاقه‌مند نباشد ادامه حرفه برایش ملالت آور خواهد بود، ولی برآورده شدن نیازها از طریق حرفه احساس رضایت ایجاد می كند. بسته به اهمیت و شدت وجوتد نیاز و میزان ارضاء آن توسط حرفه احساس رضایت نیز در فرد بیشتر می شود. [7]

ایجاد رضایت در دانشجویان معمولاً از سرعت مناسبی برخوردار نخواهد بود اما قطعاً با شتاب قابل قبولی از بین می رود. ممكن است همه‌ی شرایط برای بالا نگه داشتن رضایتمندی دانشجو در حدی فوق العاده باشد. اما صرفاً با یك عملكرد نامناسب از طرف كاركنان، مربیان و یا اساتید و همچنین با كمبود امكانات و نامناسب بودن فضاهای ورزشی و استمرار آن، امكان تاثیر این شرایط مناسب به صورت كاملاً محسوسی به مرور زمان به سمت صفر میل می كند. [8]

با توجه به موارد فوق در این تحقیق سعی بر این داریم كه با بررسی تاثیر فضاها و تاسیسات ورزشی و تعداد كارشناسان و عملكرد آنها در گرایش افراد به ورزش و رضایت آنها كوشش بیشتری داشته باشیم.

 

اهداف تحقیق:

هدف كلی:

تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی.

اهداف جزئی:

  1. تعیین تعداد فضاهای روباز
  2. تعیین تعداد فضاهای سرپوشیده
  3. تعیین تعداد فضاهای چند منظوره
  4. تعیین تعداد فضاهای تك منظوره
  5. تعیین تعداد اساتید، مربیان و كاركنان خانم در بخش ورزشی
  6. تعیین تعداد اساتید، مربیان و كاركنان آقا در بخش ورزشی
  7. تعیین ساعات بهره برداری از فضاهای ورزشی برای دانشجویان دختر
  8. تعیین ساعات بهره برداری از فضاهای ورزشی برای دانشجویان پسر
  9. تعیین امكانات علمی و آزمایشگاهی

 

فرضیه های تحقیق:

– دانشجویان از امكانات علمی و عملی رضایت دارند.

– دانشجویان از عملكرد اساتید تئوری و عملی و كاركنان رضایت دارند.

 

محدودیت های تحقیق:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :65

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***