پایان نامه ارشد:بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیـــــــــمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی  بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری  و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

دانشــــگاه آزاد اســــلامی

واحد تهران مرکزی

دانشــــکده علــوم پایه

گروه شیـــــــــمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش شیمی آلی

عنوان :

بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی  بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری  و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

 

استاد راهنما :

دکتر مرجانه صمدی زاده

 

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

 

زمستان 92

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : اهمیت مو در طول تاریـــــــخ

 • 1-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل دوم : آناتومی و فیزیولوژی موی سر

 • 2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • 2-2 رژیم های مراقبت از مو ………………………………………………………………………………………. 8
 • 2-3 فولیکول مو ……………………………………………………………………………………………………….. 9
 • 2-4 ساختمان پوست سر ………………………………………………………………………………………….. 14
 • 2-5 چرخه طبیعی رشد مو ……………………………………………………………………………………….. 15
 • 2-6 بررسی شیمیایی تار مو ………………………………………………………………………………………. 17
 • 2-6-1-استحکام تار مو …………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-6-2-شکل ظاهری تار مو …………………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم : آسیب های وارده به موی سر

 • 3-1 بررسی انواع آسیب های وارد شده به تار مو ………………………………………………………… 21

فصل چهارم : شامپو

 • 4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • 4-2 فرمول بندی شامپو ……………………………………………………………………………………………. 30
 • 4-3 انواع شامپو ………………………………………………………………………………………………………. 31
 • 4-4 بررسی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………………………… 33
 • 4-5 مکانیسم اثر ترمیمی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………. 36
 • 4-6 طراحی فرمولاسیون حالت دهنده ها ……………………………………………………………………..37
 • 4-6-1 حالت دهنده های چهار جزئی ………………………………………………………………………… 37
 • 4-6-2 حالت دهنده های تشکیل دهنده لایه نازک بر روی مو …………………………………….. 37
 • 4-6-3 حالت دهنده های دارای پروتئین …………………………………………………………………… 38
 • 4-6-4 حالت دهنده های سیلیـــکونی …………………………………………………………………….. 39
 • 4-6-5 گوناگونی حالت دهــــــنده ها ……………………………………………………………………. 40
 • 4-6-5 حالت دهنده های فوری ………………………………………………………………………………. 41
 • 4-6-6 حالت دهنده های عمیق ……………………………………………………………………………….. 41
 • 4-6-7 حالت دهنده های بدون نیاز به آبکشی ……………………………………………………………. 42
 • 4-7 پاک کردن مو توسط شامپو ………………………………………………………………………………… 43
 • 4-8 مروری بر خواص پاک کنندگی شامپو …………………………………………………………………. 44
 • 4-9 کف کنندگی شامپــــو ها …………………………………………………………………………………. 44
 • 4-10 اجزای شامپو…………………………………………………………………………………………………… 46
 • 4-10-1 مواد فعال در سطح ……………………………………………………………………………………… 47
 • 4-10-1-1دسته بندی مواد فعال در سطح……………………………………………………………………. 49
 • 4-10-1-2 سورفکتان های آنــیونی ………………………………………………………………………….. 50
 • 4-10-1-3 سورفکتان های غیر یونی …………………………………………………………………………. 54
 • 4-10-1-4 سورفکتان های آمفوتری…………………………………………………………………………… 55
 • 4-10-1-5 سورفکتان های کاتـــیونی ………………………………………………………………………. 55
 • 4-10-1-6 سورفکتان های چند عاملی ………………………………………………………………………. 56
 • 4-11 افزودنی های ساختـــمانی ………………………………………………………………………………. 57
 • 4-12 افزودنی های عملـــکردی ………………………………………………………………………………. 58
 • 4-13 بررسی پلی کواترنیوم های محلول در آب …………………………………………………………. 60
 • 4-14 افزودنی های سیلیـــکونی ………………………………………………………………………………. 61

 فصل پنجم : بررسی پلیمرها و شیمی پلیمرها در محصولات مراقبت از مو

 • 5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 63
 • 5-2 اتصال پلیمر به تار مو ………………………………………………………………………………………. 64
 • 5-3 پیوند های شیمـــیایی ……………………………………………………………………………………… 64
 • -4 نقطه ایزوالکتریک مو دوام پلیمر ………………………………………………………………………. 66
 • 5-5 نفوذ پلیمر به درون تار مو ……………………………………………………………………………….. 67
 • 5-6 پلیمرهای کاتیونی و واکنش آنها با مو ………………………………………………………………. 68
 • 5-7 واکنش پلیمر های چهارتایی سلولزی با موی انسان ……………………………………………. 69
 • 5-7-1 جذب سطحی و جذب به مو ……………………………………………………………………… 70
 • 5-7-2اثر وزن مولکولی …………………………………………………………………………………………70
 • 5-7-3 تاثیر بار …………………………………………………………………………………………………… 70
 • 5-7-4 تاثیر pH ………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-7-5 تاثیر نمک ………………………………………………………………………………………………….71
 • 5-7-6 تاثیر آسیب به مو ………………………………………………………………………………………. 71
 • 5-8 تاثیر سورفکتانت بر جذب پلیمر …………………………………………………………………….. 72
 • 5-9 پلیمر خنــــثی و آنیونی ……………………………………………………………………………….. 73
 • 5-10 مطالعات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………… 74

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………94

فهرست اشکال

 • شکل 1-1 (سبک­های مختلف مو زنان در مصر باستان) ……………………………………………. 2
 • شکل 1-2 (طاسی سر سقراط) ……………………………………………………………………………… 3
 • شکل 1-3 (آرایش­های مختلف مو در دوران باستان) ……………………………………………….. 4
 • شکل 1-4 (استفاده از کلاه گیس بین پادشاهان فرانسوی) ………………………………………… 4
 • شکل 1-5 (استفاده از کلاه گیس توسط لوئی چهاردهم و ملکه الیزابت ) ……………………. 5
 • شکل 2-1 (ساختمان پیاز مو) ………………………………………………………………………………. 10
 • شکل 2-2 (ساختمان تار مو) ……………………………………………………………………………….. 12
 • شکل 2-3 (ساختمان پوست سر) …………………………………………………………………………. 14
 • شکل 2-4 (مراحل رشد مو) ………………………………………………………………………………… 15
 • شکل 2-5 (نمایش پیوند دی سولفیدی) ………………………………………………………………… 19
 • شکل 3-1 (آسیب های وارد شده به تار مو) …………………………………………………………….. 22
 • شکل 3-2 (اسیب وارد شده به تار مو در اثر موخوره) ……………………………………………….. 23
 • شکل 3-3 (آسیب وارد شده به تار مو در اثر تیغ نامناسب ………………………………………….. 24
 • شکل 3-4 (آسیب وارد شده به تار مو در اثر قیچی نامناسب). …………………………………….. 24
 • شکل 4-1 (مکانیسم ترمیم تار مو). …………………………………………………………………………. 36
 • شکل 5-1 (پلی کواترنیوم 10) ………………………………………………………………………………… 68

چكیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

بررسی اثر ترکیبات پلیمری کاتیونی در محصولات مراقبت از مو شامل شامپو و کاندیشنر بر روی تار مو بالاخص اثر آن بر روی کوتیکول تار مو.

هدف از این بررسی بررسی اثرات درمانی و مراقبتی پلی کواترنیوم 10 بر روی تار مو بود که با توجه به تست های انجام گرفته بر روی تار مو و نهایتا مشاهده نتایج با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز نتایج بر مبنای آنالیز واریانس یکطرفه، مسجل گردید که این ماده توانایی ترمیم کوتیکول آسیب دیده مو را داراست و این عمل را باتوجه به اختلاف بار موجود با تار مو به خوبی انجام می دهد بدین گونه که کلیه فلس ها ی کوتیکول تار مو که به واسطه آسیب از فرم خود خارج شده بودند به فرم اولیه باز گردانده شده و در مواقعی که آسیب به صورت برگشت ناپذیر بود، از پیشرفت آسیب جلوگیری می نمود.

فصل اول

اهمیت مو در طول تاریخ

 • 1- تاریخچه:

از شروع تاریخ  بشر، مو یك جنبه تظاهر شخصیتی فرد بوده است. مو به عنوان نمادی از جنسیت، وضعیت اجتماعی، دینی و شغلی فرد دارای اهمیتی برابر با طرز لباس پوشیدن، میزان زیورآلات (جواهرات) و حتی نوع اسلحه شخص بوده است. مو در دوران­های بسیار قدیم نیز ارزش و اعتبار زیادی برای بشر داشته است. چندین سال پیش جسد یخ زده مردی در یخچال های واقع در نزدیکی مرز اتریش با ایتالیا پیدا شد. با توجه به اینکه ظاهر این مرد شبیه مردان امروزی بود، در ابتدا این طور تصور شد که وی به تازگی مرده است ولی باستان شناسان پس از مطالعه بر روی البسه و اسلحه او متوجه شدند که جسد متعلق به بیش از پنج هزار سال قبل می باشد. موهای این جسد کاملاً مرتب و در حدود 9 سانتیمتر طول داشته و ریش وی نیز به خوبی کوتاه شده بود. همه اینها حاکی از توجه عمیق انسان به مدل مو و ریش حتی در زمان های بسیار دور می باشد.  مصریان باستان پیشگامان بسیاری از آیین های زیبایی بوده­اند و به زیبایی مو نیز اهمیت بسیاری می­دادند و همواره آرایش­های بسیار متنوعی بر روی مو سر خود انجام می­دادند.

شکل1-1-  سبک­های مختلف مو زنان در مصر باستان

در مصر باستان، پسران فرعون، موهای خود را به فرم خاصی بافته و در سمت راست سر درست در پشت گوش آویزان می­کردند. فرعون هم همیشه با کلاه گیس در میان مردم ظاهر می شد. حتی امروزه هم قضات مرد یا زن انگلیسی به عنوان یک سنت در هنگام حضور در دادگاه از کلاه گیس موی اسب استفاده می کنند. قدیمی ترین متن پزشکی که در حال حاضر وجود دارد یک پاپیروس مربوط به نسخه­ای از پزشکان مصر باستان در رابطه با پمادی برای درمان ریزش مو است. در این پماد از چربی کروکودیل و مدفوع اسب آبی به مقدار مساوی استفاده شده است.  بقراط (پزشک یونان باستان)  متوجه ارتباط بین اندام های جنسی و طاسی مردانه شده و اولین کسی بود که گزارش کرد مردان خواجه (کسانی که قبل از بلوغ اخته شده اند) دچار طاسی مردانه نمی­شوند. ظاهراً علت توجه بقراط به طاسی مردانه این بوده که خود بقراط نیز طاس بوده است. نسخه پیشنهادی بقراط برای جلوگیری از ریزش مو مالیدن مخلوطی از زیره سبز، مدفوع کبوتر، ترب کوهی و گزنه به منطقه طاس می­باشد. امروزه منطقه ای از سَر که شامل پشت و طرفین آن بوده و به صورت طبیعی دچار ریزش مو نمی­شود را گاهی اصطلاحاً تاج گل بقراط[1] می نامند.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***