Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
پایان نامه ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوف وعرفان اسلامی

عنوان : بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانشگاه ادیان و مذاهب

 دانشکده مذاهب

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته تصوف وعرفان اسلامی

 

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی

ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

 

استاد راهنما:دکترشهرام پازوکی

استاد مشاور: حجه الاسلام مرتضی کربلایی

 

زمستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: سیرمخالفت باتصوف… 1

1.مخالفت باتصوف تادوره صفویه. 2

2.وضعیت تصوف دردوره صفویه. 4

2-1.مخالفت باتصوف دردوره صفویه. 7

2-1-1.محقق‌کرکی.. 8

2-1-2.شیخ علی عاملی.. 8

2-1-3.شیخ حرعاملی.. 8

2-1-4.ملاصدرا 9

2-1-5.میرلوحی سبزواری.. 12

2-1-6.ملامحمّدطاهرقمی.. 12

فصل دوم: ملامحمّد طاهر قمی(زندگی نامه، آثار و آرا) 14

1.تولد. 15

1-1.محل تولد. 16

1-2.محل وفات ودفن.. 16

2.محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعه. 16

2-1.صاحب امل‌الآمل.. 17

2-2.صاحب جامعالرواه 17

2-3. صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه 17

2-4.میرزا عبدالله افندیاصفهانی.. 18

2-5.از زبان شاگرد 18

3.مناصب ملامحمّدطاهر‌قمی.. 18

4.اساتید ملامحمّدطاهرقمی.. 19

5.شاگردان. 21

6.معرفی‌آثار. 22

6-1.تألیفات‌ضدتصوفی.. 23

6-1-1.رساله رد صوفیه. 23

6-1-2.رجم الشیاطین.. 24

6-1-3.مونس‌الابرار. 24

6-1-4.تحفه الاخیار. 25

6-1-5.حکمه‌العارفین فی‌دفع شبهه المخالفین.. 25

6-1-6.الفوائد الدینیه. 26

6-1-7.مفتاح العداله. 27

6-1-8.تحفه العقلاء 28

6-1-9.بهجه‌الدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین.. 29

6-1-10.کشف الاسرار. 30

6-1-11.مقامات‎المحبین.. 31

6-2.تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر. 31

6-3.دغدغههای ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی.. 36

6-4.تألیفات کلامیواعتقادی.. 37

6-5.تألیفات مواعظیواخلاقی.. 40

6-6.تألیفات فقهی.. 41

6-7.تألیفات مناقبی وفضائل‌اهل بیت علیهم‌السلام وشعر. 43

6-8.تألیفات درفضائل قرآن وحدیث… 44

7.اندیشه‌های ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی.. 44

7-1.بدعت‌ها 45

7-1-1.خانقاه 45

7-1-2.ترک واجبات ومستحبات… 47

7-1-3.ترک حیوانی.. 49

7-1-4.پیر. 49

7-1-5.خواندن شعرعاشقانه. 50

7-2.دعاوی مبتدعه. 57

7-3.زهد ومحبت درنگاه ملامحمّدطاهرقمی.. 59

8.نقد بزرگان تصوف درکلام ملامحمّدطاهرقمی.. 61

8-1.حلاج و بایزید. 61

8-2.عطار. 63

8-3.ملای روم 64

8-4.سنایی.. 71

8-5.ابن عربی.. 71

8-6.شیخ محمود شبستری ولاهیجی.. 78

8-7.حسن بصری، سامری هذه الامه. 79

8-8.علاءالدوله سمنانی.. 80

9.ناقدین محمّدطاهرقمی.. 80

9-1.مجلسی اول. 81

9-2.ملاخلیل قزوینی.. 92

9-3.محمّدمؤمن طبیب تنکابنی.. 93

9-3-1.اشتهای ریاست برعوام 98

9-3-2.رفع نفسانیات شرط شیخ الاسلامی‌است… 98

9-4.فیض کاشانی به دنبال عرفان روایی.. 99

10.محمّدطاهرقمی وفلاسفه. 102

فصل سوم: میرلوحی سبزواری (زندگی نامه،آثار و آرا) 114

1.تولد و وفات… 115

2.اساتید میرلوحی.. 116

3.میرلوحی درکلام دیگران. 117

3-1.میرمحمّدزمان. 117

3-2.صاحب خلاصه الفوائد. 117

3-3.صاحب مشاین.. 117

3-4.صاحب مجالس… 117

3-5.صاحب ابیات المختار. 117

3-6. علامه سید صدرالدین علی.. 118

4.آثار میرلوحی.. 118

4-1.مناظره سید وعالم. 118

4-2.ادراء العاقلین و اخزاء المجانین.. 118

4-3.زادالعقبی فی مناقب الائمه و الاوصیا 119

4-4.کفایه المهتدی فی معرفه المهدی.. 119

4-5.ریاض المؤمنین وحدائق المتقین.. 120

4-6.اعلام المحبین فی رد الصوفیه و المبتدعین.. 121

4-7.تنبیه العاقلین اخزاء المجانین.. 121

5.آثارمنسوب به میرلوحی.. 121

5-1.رساله توضیح المشربین وتنقیح المذهبین.. 122

5-2.اصول فصول توضیح.. 122

5-3.رساله سلوه‌الشیعه و قوه‌الشریعه. 123

6.بهره‌گیری میرلوحی ازکلام بزرگان در نقد تصوف… 124

  1. میرلوحی و ملامحمّدتقی مجلسی.. 129

8.میرلوحی واحادیث ضدتصوف… 130

9.میرلوحی وغنا 133

10.غنا در روایات… 135

11.چنداستفتاء در باب غنا 135

12.دغدغه میرلوحی درتألیف آثارضدتصوفی.. 136

فصل چهارم: نتیجه‌گیری.. 138

1.حب جاه 140

2.ناقدین، علمای ظاهرهستند. 140

3.الناس اعداء ما جهلوا 141

4.ناقدین، علمای دنیاهستند. 143

5.خودپسندی.. 144

6.کدورات نفسانی.. 144

7.تفاوت نگذاشتن بین تصوف شیعی وسنی.. 144

7-1.تصوفِ شیعی،جامع ظاهر وباطن.. 145

7-2.مباینت در ریاضت… 145

8.تقرب به سلاطین.. 146

9.عالم معانی وسیع تر ازوضع ودلالت الفاظ است… 146

10.تبعیت مقلدانه میرلوحی ازمحمّدطاهر. 147

11- اعتراف صادقانه میرلوحی.. 148

پی‌نویس‌ها 149

پیوست ها 155

فهرست منابع. 176

  1. فهرست منابع چاپ شده 176

2.فهرست منابع چاپ نشده(نسخ خطی) 180

 

چکیده

با اوج گرفتن نزاع وکشمکش ازجانب مخالفان وموافقان تصوف در دوره صفویه، رواج رفتارهای خارج ازعرف صوفیان و همراهی فقها باحکومت صفویه، اسباب غروب خورشید تصوف درپایان قرن دهم فراهم شد.متن پیش روتلاش دارد با بررسی آرا وآثار ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری که عَلَم مخالفت باتصوف را در دوره صفویه برافراشته بودند، وتبیین پاسخ موافقین به نتیجه‌ای منصفانه برسد.آنچه از رهگذر بررسی نظرات مخالفین تصوف دراین دوره رخ می‌نماید، عدم رعایت اخلاق نقد در‌آثار مخالفین‌تصوف است.آثاری که صوفیان راحلاجیه ورفتارهای آنها را بدعت ومستحق تکفیرمی‌دانست.درضمن ادبارهای فراوان نسبت به تصوف، آنچه که مخفی نمی‌ماند، اقبالی است که در آثار و رفتار بزرگان آن دوره بروز داشته که نشان ازجذابیت عناصر اصلی این مشی وروش درنزد آنها داشته است.

کلید واژه‌ها: بدعت، شریعت، تصوف، کفر،محمّدطاهر قمی، میرلوحی.

پیشگفتار

1.مقدمه

بعدمعنوی اسلام آنچنان جذاب بود که به موازات گسترش جغرافیایی اسلام، آموزه هایی همچون زهد وریاضت دربین مسلمین به مراتب بیشتر ازدیگرابعاد آن مورد توجه قرارگرفت.آن رفتارها که جنبه طریقتی داشت ودرکنارش با مبانی نظری غیرمدونی همراه بود، عنوان تصوف پیداکرد. باگسترش تصوف دربین مشتاقان، کج روی‌هایی نیزبه موازات رشد کمّی آن ظهورکرد که خود شروعی شد برای به میدان آمدن فقها و بزرگانی که رفتارها و این نوع تفکر را خارج از محدوده شریعت می‌دیدند. گرچه جنبه های عملی تصوف به مراتب پیشتر مورد نقد بوده، بُعد نظری نیز بعد از شکل گیری وتدوین آن که ازقرن هفتم به بعد شروع شده بود، مورد نقد قرارگرفت.با تشکیل دولت صفویه جریان نقدتصوف وارد دوره جدیدی شد.بسترمناسبی که توسط حکوت صفوی فراهم شده بود، بادعوت ازفقهای جبل عامل همچون محقق کرکی این دوره به یک دوره استثنایی درنقدتصوف تبدیل شد که علاوه برتألیفات متعدد، تکثر ناقدین این دوره نیز به مراتب بیشتراز ادوار قبلی بود. ملامحمّد طاهر قمی ومیرلوحی سبزواری ازجمله مخالفین تصوف دراین دوره هستند که نسبت به دیگرمخالفین هم دارای تألیفات بیشتری بوده وهم به نقد زوایای مختلف تصوف پرداخته‌اند.

تعداد صفحه : 195

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***