پایان نامه ارشد:ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی      گرایش: بازرگانی داخلی

 

عنوان:

ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

مطالعه موردی شرکت سایپا

 

استاد راهنما :

دکتر سید یحیی سید دانش

 

استاد مشاور :

دکتر علیپور

 

 

دی  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 هدف تحقیق.. 5

1-5 فرضیه  تحقیق.. 6

1-6 سؤال تحقیق.. 6

1-7 چارچوب  نظری تحقیق.. 6

1-7-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

1-7-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. 7

1-7-1-2 خروجی عملکرد شرکت… 7

1-8 روش گردآوری اطلاعات… 7

1-9 قلمرو تحقیق.. 7

1-9-1 قلمرو موضوعی. 7

1-9-2 قلمرو مکانی. 7

1-9-3 قلمرو زمانی. 7

1-10 جامعه آماری.. 8

1-11 نمونه آماری.. 8

1-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 8

1-12-1ارزیابی عملکرد 8

1-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری. 8

1-12-3 تحلیل پوششی داده 8

1-12-4 نهاده‌ها 8

1-12-5 ستانده‌ها 9

1-12-6 بازده به مقیاس.. 9

1-13 فرآیند اجرای تحقیق.. 9

1-14 جمع‌بندی.. 10

فصل دوم: ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد. 13

2-1-1 مقدمه 13

2-1-2  تاریخچه ارزیابی عملکرد 13

2-1-3 تعریف ارزیابی عملکرد 14

2-1-4 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد 15

2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد 16

2-1-6 انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد 18

2-1-6-1 مدل اسكور. 18

2-1-6-2 مدل تعالی عملكرد سازمانی اروپا   18

2-1-6-3  مدل کارت امتیازی متوازن.. 19

2-1-6-4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه. 19

2-1-6-5 مدل برتری سازمانی.. 20

2-1-6-6 مدل تحلیل پوششی داده‌ها 20

2-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی. 20

2-2 مقدمه. 22

2-2-1 مدیریت خرید. 23

2-2-1-1چه کالایی باید خرید شود؟. 24

2-2-1-2چقدر باید خرید کرد؟. 24

2-2-1-3 چه موقع باید خرید نمود؟. 25

2-2-1-4 از کجا باید خرید شود؟. 25

2-2-1-5 با چه نرخی باید خرید کرد؟. 25

2-2-2 مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین) 26

2-2-3 مدیریت عرضه و خرید. 27

2-2-4 اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید. 28

2-2-5 تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌ها 29

2-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیک…. 30

2-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگان.. 30

2-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد  مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید. 30

2-2-6-1 صرفه‌جویی در هزینه‌ها 30

2-2-6-2 همکاری‌های عملکردی.. 31

2-2-6-3 مدیریت عملکرد تأمین‌کننده. 31

2-2-7 تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت.. 31

2-2-8 روش‌های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خرید. 32

2-2-8-1مدل‌های تصمیم‌گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین‌کنندگان مناسب (انتخاب اولیه). 32

2-2-8-2 مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی.. 33

2-3 مقدمه. 43

2-3-1 تحلیل پوششی داده‌ها 43

2-3-2 تاریخچه مدل تحلیل پوششی داده‌ها 44

2-3-3 ماهیت ورودی و خروجی در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 44

2-3-4 راهکارهای بهبود واحدهای ناکارا در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 45

2-3-4-1 ماهیت ورودی محور. 45

2-3-4-2 ماهیت خروجی محور. 45

2-3-5 ویژگی‌ها و قابلیت‌های مدل تحلیل پوشششی داده‌ها 46

2-3-6 مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها 46

2-3-6-1 مدل نسبت CCR.. 47

2-3-6-2 مدل مضربی CCR ورودی محور. 47

2-3-6-3 مدل پوششی CCR ورودی محور. 48

2-3-6-4 مدل مضربی CCR خروجی محور. 48

2-3-6-5  مدلBCC   1.. 48

2-3-6-6 مدل جمعی.. 49

2-3-7 نقاط قوت و مزایای تحلیل پوششی داده‌ها 50

2-4 پیشینه تحقیق.. 53

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 56

3-2 روش تحقیق.. 56

3-3 جامعه آماری.. 56

3-4 نمونه آماری.. 57

3-4-1 روش نمونه‌گیری. 57

3-5 فرآیند اجرایی پژوهش…. 58

3-6 چارچوب  نظری تحقیق.. 59

3-6-1 عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق. 60

3-6-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. 60

3-6-1-2 خروجی عملکرد مالی شرکت… 60

3-7 روش‌های گردآوری اطلاعات… 60

3-8 تکنیک‌های آماری مورد استفاده 60

3-8-1 تحلیل پوششی داده‌ها 60

3-8-2 نرم افزار LINGO.. 62

3-8-3 روش اندرسون- پترسون1(AP) 62

3-9 جمع بندی.. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 65

4-2 کارآیی حاصل از حل مدل. 65

4-3 تجزیه و تحلیل نتایج کارآیی.. 67

4-3-1 کل نمایندگی‌های رشت.. 68

4-3-2 نمایندگی بندر انزلی. 70

4-4 نتایج روش اندرسون- پترسون. 74

4-5 جمع بندی.. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 76

5-2 بررسی نتایج تحقیق و پیشنهادات… 76

5-3 پیشنهاداتی برای محققان آینده 78

5-4 محدودیت‌های پژوهش…. 79

فهرست منابع و مأخذ.. 108

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول2-1 تمایز دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی. 14

جدول 2- 2  مقایسه تطبیقی مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها 49

جدول 4-1 میزان کارآیی حاصل از حل مدل CCR خروجی محور 66

جدول 4-2 تجزیه و تحلیل میزان کارایی و مقایسه با واحد مرجع مجازی. 72

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1 فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

نمودار 4-1 نمودار کارایی……………………………………………………………………………………………………. 67

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل شماره 1-1: چارچوب نظری تحقیق.. 6

شکل 2-1 فرآیند ارزیابی عملکرد. 17

شکل 2-2 مدیریت خرید.. 26

شکل 2-3 ماهیت ورودی و خروجی در DEA.. 45

شکل شماره 3-1 چارچوب نظری تحقیق.. 59

نمودار 4-1 نمودار کارایی.. 67

 

 

چکیده

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه باشند. از آنجا كه تهیه و تدوین شاخص‌های مناسب جهت سنجش عملكرد در شیوه ارزیابی و در نیل به اهداف نقش بسزایی دارد، مدل تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یكی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری كارایی و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در نمایندگی‌های سایپا صورت پذیرفته است. در این رابطه مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم‌گیری‌های چندشاخصه، منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها شده و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، 2010)، و شاخص‌های مرتبط با آن مشخص گردیده است و در جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش متغیرها از داده‌های واقعی، چک‌لیست‌ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده‌شده است. در این پژوهش 14 نمایندگی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و با دو متغیر ورودی(تعداد خریداران استراتژیک  و تعداد تأمین‌کنندگان)و دو متغیر خروجی(درآمد ناخالص و سود ناخالص) کارایی مدیریت عرضه و خرید در هر  کدام از آن‌ها نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که نمایندگی‌های انزلی و آستانه با توجه به میزان ورودی و خروجی‌های تعیین‌شده در مدل، بالاترین سطح عملکرد را داشته‌اند و در نقطه مقابل نمایندگی‌های رشت و سیاهکل پایین‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلید واژه‌ها : ارزیابی عملکرد، مدیریت عرضه، مدیریت خرید، تحلیل پوششی داده ها

 

 

1-1 مقدمه

 

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان‌ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره‌گیری نمایند.

در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‏اند. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان‌ها مجبور شدند که سریعاً فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند (فیض‌آبادی، 1382، ص:1). محیط پیرامون سازمان‌ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. سازمان‌ها در خلأ نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی، یا کسب‌وکارهای کوچک می‌خواهند خواسته‌های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند (نقاده و همکاران، 1391، ص:1).

محدودیت مهم دیگری که سازمان‌ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است. یکی از راه‌های کاهش  این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان و منابع بیرونی است. سازمان‌ها و شرکت‌های زمان حاضر مدت زیادی است كه به این مسئله و اهمیت آن پی برده‌اند كه برای اینكه بتوانند در صحنه‌های رقابت جهانی دوام بیاورند و  با چهره‌ای موفق ظاهر شوند نیاز دارند عوامل خاصی از قبیل كیفیت محصولات و كیفیت روندهای اجرایی و تولیدی سازمانی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. در این راستا، در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است که در برگیرنده بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، سؤال‌های تحقیق، اهداف و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق بیان شده است.

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***