پایان نامه ارشد:اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و کاهش سردرد تنشی زنان شهر کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و کاهش سردرد تنشی زنان شهر کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته روان شناسی بالینی

 

عنوان :

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و کاهش سردرد تنشی زنان شهر کرمانشاه

 

 

استاد راهنما :

دکتر مجید محمدی

 

١٣٩٤

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده ‌و
عنوان                                                                                                                                   صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسأله. 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6
1-4- اهداف تحقیق. 7
1-4-1- هدف کلی. 7
1-4- 2- اهداف ویزه 7
1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7
1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات: 8
 فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش
2-1- سردرد 11
2-1-1-تعریف درد 11
2-1-2-تعریف سردرد 12
2-1-3-تاریخچۀ سردرد 13
2-1-4-انواع وعلایم سردرد 15
2-1-5-عوامل موثر سردرد : 18
2-2-اضطراب.. 20
2-2-1-انواع اضطراب.. 23
2-2-1-1-فوبیاهای خاص.. 23
2-2-1-2-اختلال وحشتزدگی. 24
2-2-1-3-اختلالات اضطراب فراگیر 25
2-2-1-4-اختلال وسواس فکری- عملی. 26
2-2-1-5-اختلال استرس پس آسیبی. 27
2-2-2-ابعاد و نشانه های اضطراب.. 27
2-2-2-1-بعد جسمانی. 27
2-2-2-2-بعد روانی. 28
2-2-2-3-بعد اجتماعی. 28
2-2-3-نظریه های اضطراب.. 28
2-2-3-1-عوامل زیست شناختی. 28
2-2-3-2-نظریه روانکاوی. 29
2-2-3-3-دیدگاه شناختی. 30
2-2-3-4-دیدگاه پردازش اطلاعات.. 31
2-2-3-5-دیدگاه رفتار گرایی. 32
2-2-3-5-نظریه اگزیستانسیالیسم یا وجودی. 33
2-3-افسردگی. 33
2-3-1- نظریه‌های‌ زیستی (عوامل زیستی) 34
2-3-1-1- نظریه‌ مونوآمینی افسردگی. 35
2-3-1-2- مدل بیماری‌پذیری ارثی ـ استرس دربارهی افسردگی. 36
2-3-1-3- آسیب مغزی و اختلالات خلقی. 36
2-3-2- عوامل ژنتیك.. 37
2-3-3-  نظریه های روانشناختی. 37
2-3-3-1- دیدگاه روانكاوی و روانپویشی. 38
2-3-3-2- نظریه ‌شناختی. 39
2-3-4- نشانگان افسردگی. 40
2-3-5- نظریه های دیدگاه رفتاری: 42
2-3-5-1-نظریه افسردگی لوینسون: 42
2-3-5-2- نظریه روابط بین‌فردی. 43
2-3-6- انواع افسردگی. 44
2-3-6-1- افسردگی اساسی. 44
2-3-6-2-افسردگی مزمن. 44
2-3-6-3- اختلال در سازگاری. 44
2-3-6-4-اختلال دو قطبی. 44
2-3-6-5-افسردگی فصلی. 44
2-4- حضورذهن (ذهن آگاهی) 45
2-4-1- تاریخچه حضورذهن. 46
2-4-2-  حضورذهن مبتنی بر درمان شناختیMBCT. 54
2-4-3- تاریخچه حضورذهن مبتنی بر درمان شناختی MBCT. 57
2-4- 4-تاریخچه حضورذهن مبتنی بر درمان شناختی MBCT  در ایران. 58
2-4-5-  عمده ترین محدودیتهای مرتبط با ذهن آگاهی. 59
2-5- پیشینه پژوهش… 63
2-5-1- پژوهش‌های داخلی. 63
2-5-2- پژوهش های خارجی. 66
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1- روش پژوهش… 70
3-2- متغیرهای تحقیق. 70
3-3- جامعه آماری. 70
3-4 – روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 70
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 71
3-5-1- آزمون افسردگی بک: 71
3-5-2-  پرسشنامۀ اضطراب بک.. 72
3-5-3- پرسشنامۀ سردرد: 73
3-5-4- پروتکل های آموزش ذهن آگاهی. 73
3-6- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4 -1- نتایج توصیفی. 76
4ـ2ـ تحلیل داده‌ها از زاویۀ آمار توصیفی. 76
4-3-نتایج استنباطی. 77
 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی. 84
5-2- بحث و نتیجه‌گیری. 85
5-3- محدودیت های پژوهش: 95
5-4- پیشنهاد‌ها 96
5-4-1- پیشنهاد های پژوهشی: 96
5-4- 2- پیشنهاد های کاربردی: 96
منابع فارسی: 98
منابع انگلیسی. 100

چکیده

این پژوهش به ‌منظور بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب، افسردگی و سردرد تنشی در زنان مبتلا به سردرد تنشی و دستیابی به شواهد تجربی و کاربردی در این زمینه می‌‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان با بیماری سردرد تنشی در شهر کرمانشاه در سال 1394 می‌باشد. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 20 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. برای گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامۀ ذهن‌آگاهی اجرا گردید، اما برای گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نگردید. برای گردآوری داده‌ها قبل و بعد از آموزش ذهن‌آگاهی، برای هر دو گروه پرسشنامۀ اضطراب بک، افسردگی بک و سردرد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) با استفاده از  SPSS16 استفاده شد. نتایجی که از تجزیه و تحلیل داده‌ها بدست آمد بیانگر تأثیر پروتکل‌  آموزش ذهن‌آگاهی بر کاهش اضطراب، افسردگی و سردرد تنشی در زنان می‌باشد، و نشان داد رابطۀ معناداری بین آموزش ذهن آگاهی و کاهش اضطراب، افسردگی و سردرد تنشی وجود دارد.

کلید واژه‌ها: ذهن‌آگاهی، اضطراب، افسردگی، سردرد تنشی

تعداد صفحه :112
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***