پایان نامه : اثر بخشی شناخت و رفتار درمانگری سالمندی بربهبود نشانه ­های مرضی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون

 

عنوان : اثر بخشی شناخت و رفتار درمانگری سالمندی(CBTO) بربهبود نشانه ­های مرضی، همبسته­ های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD)

دانشگاه پیام نور

دانشکده تحصیلات تکمیلی

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(Ph.D)

در رشته روان‌شناسی عمومی

عنوان پایان‌نامه:‌

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه­های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD)

استاد راهنما:

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

اساتید مشاور:‌

دکتر احمد علی­پور- دکتر حسین زارع – دکتر غلامعلی شهیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

فصل اول…………………………………. 3

کلیات پژوهش…………………………………… 3

1-1 مقدمه……………………………….. 4

1-2- بیان مسئله……………………………….. 6

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………..16

1-4 اهداف پژوهش……………………………….. 17

1-5 سؤالات پژوهش……………………………….. 18

1-5-1 سوالات اصلی…………………………………. 18

1-5-2. سوالات فرعی…………………………………. 18

1-6 فرضیه‌های پژوهش……………………………….. 20

1-6-1. فرضیه های اصلی…………………………………. 20

1-6-2. فرضیه های فرعی…………………………………. 20

1-7 متغیرهای پژوهش……………………………….. 21

1-7-1. تعاریف نظری متغیرها……………………………….. 21

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………….. 27

فصل دوم………………………………… 30

ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………… 30

2-1 مقدمه………………………………… 31

2-2 سالمندی………………………………..31

2-2-1 مرور سالمندی در گذر تاریخ…………………………………. 32

2-2-2 ویژگی‌های جمعیتی سالمندان…………………………………. 34

2-2-3. نظریه‌های مربوط به سالمندی…………………………………. 40

2-2-3-1. نظریه‌های جامعه شناخت………………………………….. 40

2-2-3-1. نظریه عدم تعهد………………………………… 40

2-2-3-1-2. نظریه فعالیت………………………………….. 40

2-2-3-1-3. نظریه استقرار تداوم………………………………… 41

2-2-3-2. نظریه‌های روان‌شناختی………………………………..41

2-2-3-2-1. نظریه‌روانی- اجتماعی اریکسون……………………………….. 41

2-2-3-2-2. نظریه روبرت‌هاویگهرست……………………………….. 42

2-2-3-2-3. نظریه راجر گولد……………………………….. 44

2-2-3-2-3. نظریه دانیل لوینسون……………………………….. 45

2-2-3-2-5. نظریه مک آدامز……………………………….. 46

2-2-3-2-6. نظریه ویت بورن……………………………….. 47

2-2-3-3. نظریه‌های زیست شناختی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه پیوندی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه خود ایمنی………………………………..48

2-2-3-3-2. نظریه رادیکال آزاد ……………………………….. 49

2-2-3-3-3. نظریه استرس……………………………….. 49

2-2-3-3-4. نظریه مواد زاید……………………………….. 49

2-2-4. مفاهیم سالمند در فرهنگ‌های مختلف دنیا……………50

2-2-5. تغییرات فیزیولوژیکی در سالمندی……………………… 52

2-2-6 مشکلات روانشناختی در سالمندی……………………… 53

2-3 بیماری پارکینسون………………………………..55

2-3-1 علل ابتلا به بیماری پارکینسون……………………………….. 55

2-3-2 تاریخچۀ بیماری پارکینسون………………………………..59

2-33 شیوع پارکینسون………………………………..59

2-3-4 علائم بیماری پارکینسون……………………………….. 61

2-3-5. چگونگی تشخیص پارکینسون……………………………….. 64

2-3-6. طبقهبندی بیماری پارکینسون……………………………….. 65

2-3-7. بیماریهای شبیه بیماری پارکینسون…………………………. 66

2-3-8. درمان بیماری پارکینسون………………………………..67

2-3-8-1. درمان دارویی……………………………….. 67

2-3-8-2. درمان نشانههای غیر حرکتی……………………………….. 70

2-3-8-3. ژن درمانی………………………………..71

2-3-8-4. درمانهای محافظ نورون………………………………..71

2-3-8-5. درمان اختلالات تکلّمی……………………………….. 72

2-3-8-6. ورزش……………………………….. 72

2-3-8-7. درمانهای جراحی……………………………….. 73

2-3-8-8. مواد غذایی……………………………….. 74

2-3-8-9. درمان از طریق پیوند بافتی……………………………….. 75

2-3-8-10. داروهای ضد پارکینسون موجود در ایران………………….76

2-3-9. معلولیت ناشی از بیماری پارکینسون……………………….. 76

2-3-10. عوارض روانی بیماری پارکینسون……………………………. 77

2-3-11. پیشآگهی بیماری پارکینسون……………………………….. 78

2-4. شناخت رفتار درمانگری سالمندی……………………………….78

2-4-1. اهداف مداخلات روانشناختی…………………………………. 78

2-4-2. انواع مداخلات روانشناختی……………………………….. 80

2-4-2-1-1. تاریخچه شناخت گرایی……………………………….. 80

2-4-2-1-2. انواع روشهای شناختی…………………………………. 81

2-4-2-1-3. تکنیک‌های شناخت درمانی……………………………….87

2-4-2-2. رفتار درمانی……………………………….. 89

2-4-2-2-1. تاریخچه رفتار گرایی……………………………….. 89

2-4-2-2-2. تکنیک‌های رفتاردرمانی……………………………….. 90

2-4-2-3. شناخت رفتار درمانی (CBT)……………………………….. 92

2-4-2-3-1. تاریخچه درمان شناختی رفتاری……………………………….. 94

2-4-2-3-2. انواع روش‌های شناختی رفتاری……………………………….. 95

2-4-2-4. شناخت رفتار درمانی سالمندی (CBTO)……………………… 96

2-4-2-5. کارآمدی شناخت- رفتار درمانگری با سالمندان…………………..98

2-4-2-6. مدل شناختی – رفتاری در کار با سالمندان………………….. 101

2-4-2-7 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی اواخر زندگی…………….. 103

2-4-2-8- درمان اختلالهای اضطرابی در اواخر زندگی…………………….. 104

2-4-2-9 شناخت درمانگری برای اضطراب اوخر زندگی………………….. 105

2-5 نشانههای مرضی…………………………………. 106

2-6- ادراک بیماری…………………………………. 106

2-7 اختلال خواب………………………………….. 107

2-7-1 مشکلات خواب در سالمندان…………………………………. 107

2-7-2 زیست شناسی و تغییرات خواب وابسته به سن…………………….. 108

2-7-3 اندازه گیری خواب………………………………….. 109

2-7-4 درمانهای بیخوابی…………………………………. 110

2-7-5 کارآمدی درمانهای بیخوابی اواخر زندگی…………………………….. 113

2-7-6 نتیجه گیری…………………………………. 115

2-8 سلامت عمومی…………………………………. 115

2-8-1 مفهوم سلامت………………………………….. 115

2-8-2 الگوهای سلامت………………………………….. 117

2-8-3 سلامت جسمانی…………………………………. 121

2-8-4 سلامت اجتماعی…………………………………. 123

2-8-5 سلامت هیجانی…………………………………. 126

2-8-6 سلامت عقلانی…………………………………. 128

2-8-7 سلامت معنوی………………………………….128

2-8-8 سلامت روان شناختی…………………………………. 131

2-9 افسردگی………………………………… 136

2-9-1 افسردگی، ناتوانی و کارآمدی شناخت درمانگری………………. 136

2-9-2 نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری (ICF) سازمان جهانی بهداشت………. 138

2-9-3- اجرای عملی مدل شناختی با سالمندان وطبقه بندی بین اللملی :کنش وری در مورد افسردگی بیماران مبتلا به پارکینسیون………141

2-9-4 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی در مبتلایان به بیماری پارکینسون……….143

2-9-5 تلفیق مدل شناختی با نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری، ناتوانی و سلامتی…………144

2-10 نتیجه گیری…………………………………. 146

2-11 همبسته های شناختی…………………………………. 147

2-12حافظه روزمره……………………………….. 148

2-12-1 حافظه چیست؟………………………………… 148

2-12-2  تاریخچه بررسی حافظه………………………………… 151

2-12-3 عصب شناسی حافظه………………………………… 153

2-12-3-1 نظریه سیناپسی…………………………………. 153

2-12-3-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی…………………………………. 154

2-12-3-3 اساس عصب شناختی حافظه کوتاه مدت………………………. 156

2-12-3-4 اساس عصب شناختی حافظه بلند مدت……………………..156

2-12-4 فیزیولوژی حافظه………………………………… 162

2-12-5 تقسیم بندی مطالعات حافظه………………………………… 167

2-12-5-1 ساختار حافظه………………………………… 168

2-12-5-2 سایر تقسیم بندی‌های حافظه…………………………… 177

2-12-5-3 فرایند حافظه………………………………… 184

2-12-5-4 نظریه سطوح پردازش…………………………………… 187

2-12-5-5 رویکرد پیوندگرا در مطالعات حافظه………………………. 188

2-13- انواع توجه………………………………… 191

2-13-1 تاریخچه‌ای از مطالعات توجه(1850 تا 1900)……………. 193

2-13-2. محدودیت در تحقیقات توجه………………………………… 195

2-13-3 سیستم‌های عمده توجه………………………………… 195

2-13-4 ماهیت و تعریف توجه……………………………….. 196

2-13-5 نقش پردازش بالا به پایین و پایین به بالا در توجه………….. 198

2-13-6 توجه آشکار و پنهان…………………………………. 198

2-13-7 اثر پردازش بار بر توجه………………………………… 200

2-13-8 نظریه بار ادراکی…………………………………. 200

2-13-9 همبسته‌های عصبی توجه………………………………… 201

2-13-10 کارکردهای توجه هشیار……………………………….. 202

2-13-10 الگوهای توجه………………………………… 205

2-13-12 نظریه‌های منبع توجه……………………………….. 207

2-13-13 جستجوی دیداری…………………………………. 208

2-13-14 جستجوی ترکیبی…………………………………. 210

2-13-15 نظریات جستجوی بینایی…………………………………. 212

2-13-15-1 نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها……………………….. 212

2-13-15-2 نظریه جستجوی هدایت شده…………………………… 213

2-13-15-3 نظریه یکپارچه کردن تصمیم……………………………… 213

2-14 ارتباطات عصبی جستجوی دیداری با قشر آهیانه ای…………… 214

2-14-1 تاثیر سن روی جستجوی دیداری…………………………………. 215

2-15 توجه مبتنی بر مکان…………………………………. 216

2-16 توجه شیء محور ………………………………..217

2-17- گوش بزنگی…………………………………. 217

2-17-1 کاهش گوش بزنگی……………………………… 218

2-17-2 نواحی مغزی مرتبط با گوش ………………………………. 219

2-17-3 تفاوتهای فردی در عملکرد گوش بزنگی……………………. 219

2-17-4 طبقه بندی گوش بزنگی:نوع تمیز و نرخ رویداد…………….. 220

2-17-5 تمرین و توجه متمرکز………………………………… 220

2-17-6 گوش بزنگی و پیری…………………………………. 221

2-17-7 گوش بزنگی و خوگیری…………………………………. 221

2-18- آموزش توجه چیست؟………………………………… 223

2-18-1 آموزش فرایند توجه………………………………… 225

2-19 بازداری پاسخ………………………………..226

2-20 رفتارهای مرتبط باسلامت………………………………….. 226

2-21 خودکارآمدی…………………………………. 226

2-21-1 منابع خودکارامدی…………………………………. 230

2-21-2 فرایندهای فعال شونده مرتبط با خودکارامدی……………… 232

2-21-3 ابعاد خودکارامدی………………………………….234

2-21-4 راه‌های افزایش خودکارامدی…………………………………. 234

2-21-5 عوامل مرتبط با خودکارامدی…………………………………. 235

2-22 کیفیت زندگی…………………………………. 237

2-23 تعریف کیفیت زندگی…………………………………. 238

2-22-2 ابعاد کیفیت زندگی…………………………………. 239

2-22-3 مدل 7 مولفه‌ای کیفیت زندگی مارتین و مندوزا…………… 241

2-22-4 شاخص ‌های سنجش تجربی کیفیت زندگی…………….. 241

2-22-5 مطالعات تجربی کیفیت زندگی در ایران……………………. 242

2-22-6 کیفیت زندگی سالمندی…………………………………. 244

2-23 عملکرد جنسی…………………………………. 245

2-23-1 رفتار جنسی…………………………………. 248

2-23-2 مقاربت جنسی………………………………..248

2-23-3 عوامل مؤثر بر رفتار جنسی…………………………………. 249

2-23-4 عوامل زیستی…………………………………. 249

2-23-5- عوامل عصب شناختی…………………………………. 249

2-23-6 سن………………………………… 249

2-23-7 حاملگی و شیردهی………………………………… 250

2-23-8 ناباروری و نازایی………………………………… 250

2-23-9 داروها ………………………………..251

2-23-10 بیماری‌ها…………………………….251

2-23-11 اعمال جراحی زنان……………………………… 251

2-23-12 عوامل روانی……………………………… 252

2-23-13 تنش و اضطراب………………………………. 252

2-23-14 تضادهای بین فردی……………………………… 252

2-23-15 هویت جنسی…………………………….. 253

2-23-16 دانش جنسی……………………………… 253

2-23-17 افکار و عقاید جنسی……………………………… 253

2-23- 18 تصویر بدنی……………………………… 254

2-23-19 تجارب جنسی اولیه…………………………….. 255

2-23-20 اختلالات روانی……………………………… 255

2-23-21 عوامل فرهنگی……………………………… 255

2-24 رفتار جنسی از دیدگاه زیست شناختی………………. 256

2-24-1 دستگاه عصبی مرکزی و محیطی و رفتار جنسی……….256

2-24-2 پاسخهای رفتار جنسی……………………………… 257

2-24-3 مراحل پاسخ جنسی……………………………… 257

2-24- 4 اختلال‌های کارکرد جنسی……………………………… 260

2-24-5 ماهیت اختلال‌های جنسی……………………………… 261

2-24-6 اختلالات میل جنسی……………………………… 264

2-24- 7 اختلالات انگیختگی جنسی……………………………… 265

2-24-8 اختلال نعوظی مرد…………………………….. 265

2-24-9 اختلالات ارگاسم……………………………… 266

2-24-9-1 اختلال ارگاسمی زن……………………………… 266

2-24-9-2 اختلال ارگاسمی مرد…………………………….. 267

2-24-10 انزال زودرس……………………………….. 268

2-24- 11 اختلالات درد جنسی……………………………… 268

2-24-11-1 مقاربت دردناک………………………………. 268

2-24-11-2 واژنیسموس……………………………….. 269

2-24-11-3 اختلال عملکرد جنسی ناشی از اختلال طبی عمومی……….271

2-24-11-4 اختلال نعوظ مرد ناشی از اختلال طبی عمومی……………… 271

2-24-11-5  مقاربت دردناک ناشی از یک اختلال طبی عمومی…………….. 271

2-24-11-6 اختلال کمبود میل جنسی ناشی از یک اختلال طبی عمومی……… 272

2-24-11-7 اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد……………… 272

2-25 سازگاری اجتماعی……………………………… 273

2-25-1 تحلیل فرایند سازگاری ……………………………. 274

2-25-2 فرایند سازگاری اجتماعی……………………………… 274

2-25-3 تعاریف در حیطه اختلال سازگاری یا ناسازگاری………….. 275

2-25-4 عوامل موثر برسازگاری اجتماعی……………………………. 276

2-25-5 دیدگاه‌های مربوط به سازگاری اجتماعی………………….. 278

2-25-5-1 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی…………………………….278

2-25-5-2 دیدگاه روان تحلیلی……………………………. 279

2-25-5-3 دیدگاه یادگیری اجتماعی……………………………… 279

2-25-5-4 دیدگاه علوم رفتاری……………………………… 280

2-25-5-5 دیدگاه مراجع محوری…………………………….. 280

2-25-5-6 دیدگاه انسان گرایی……………………………… 281

2-25-5-7 دیدگاه روان شناختی……………………………… 281

2-26- پیروی دارویی……………………………… 281

2-26-1 مدل پنج بعدی سازمان بهداشت جهانی در مصرف داروها……..282

2-26-2 پیش‌بینی سرپیچی دارویی…………………………. 283

2-26-3 عواقب ناشی از سرپیچی دارویی………………….. 283

2-26-4 پیش‌نیازهای پیروی بیمار از مصرف صحیح داروها…………..284

2-26-5- سالمندان پرخطرترین گروه سنی…………………………. 285

2-27 جمع بندی……………………………. 285

فصل سوم…………………………….. 295

روش پژوهش……………………………….. 295

3-1 مقدمه……………………………. 296

3-2. طرح پژوهش……………………………. 296

3-3. جامعه آماری پژوهش……………………………. 297

3-4روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………. 297

3-5. شرکت کنندگان و معیارهای انتخاب نمونه……………..298

3-6. خصوصیات نمونه……………………………. 299

3-7. ابزار‌های اندازه گیری پژوهش……………………………. 304

3-7-1. ابزارهای سنجش نشانههای مرضی………………………. 304

3-7-2 ابزارهای سنجش همبسته های شناختی……………….. 309

3-7-3.ابزارهای سنجش برخی رفتارهای مرتبط با سلامت…….. 311

3-8 روش گردآوری داده‌ها…………………………….315

3-9 روش تحلیل داده‌ها……………………………. 316

فصل چهارم…………………………….317

تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………….317

4-1 مقدمه…………………………….. 318

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش………………… 318

4-2-1 ویژگیهای توصیفی متغیرهای نشانه های مرضی………….. 318

4-2-2 ویژگیهای توصیفی متغیرهای همبسته های شناختی…………324

4-2-3 ویژگیهای توصیفی متغیرهای مرتبط با سلامت……………….. 328

4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش……………………. 333

4-3-1. پیش فرض‌های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر……………… 333

4-3-2. آزمونهای متغییرهای مرتبط با نشانه های مرضی…………………. 336

4-3-3 آزمونهای متغییرهای مرتبط با همبسته‌های شناختی……………… 338

4-3-4. آزمونهای متغییرهای مرتبط با برخی رفتارهای سلامتی………….. 339

فصل پنجم……………………………… 342

بحث و نتیجه‌گیری……………………………… 342

5-1. مقدمه…………………………….. 343

5-2. بحث درباره ی یافته‌های پژوهش……………………………….. 343

5-2-1 متغییرهای حوزه نشانه‌های مرضی……………………………. 343

5-2-2 متغییرهای حوزه همبسته‌های شناختی……………………………. 360

5-2-3 متغییرهای حوزه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت…………………363

5-2. محدودیت‌های پژوهش……………………………….. 372

5-3. پیشنهادهایی بر اساس یافته‌های پژوهش……………………………….. 372

5-4 . پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده……………………………. 373

5-5. نتیجه گیری نهایی و سخن پایانی……………………………. 374

ضمائم……………………………… 377

منابع……………………………… 402

چکیده:

هدف: بیماری، بخصوص بیماری­های مزمن در سالمندان شیوه زندگی آنان را تغییر می‌دهد. بیماری پارکینسون نیز نوعی اختلال تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزی در سالمندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بربهبود نشانه­های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD) بود.

روش: در این مطالعه روش پژوهش بصورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه از جامعه آماری سالمندان مبتلا به پارکینسون در نظر گرفته شد، نمونه‌های پژوهش شامل 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی-رفتاری سالمندی در 10 جلسه قرار گرفتند. برای سنجش فرضیه‌های این پژوهش از سه مجموعه آزمون نشانه‌های مرضی(پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری (brief IPQ)، پرسشنامه شاخص اختلال خواب پیترز بورگ، پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q))، همبسته‌های شناختی(پرسشنامه حافظه روزمره ساندرلند و همکاران(1983)، آزمون عملکرد پیوسته روزولد و همکاران(1956)، آزمون بازداری پاسخ استروپ(1935)) و رفتارهای مزتبط با سلامت(مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996 )، پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی زنان و مردان، پرسشنامه سازگاری BAL، پرسشنامه پیروی دارویی ماریسکی (1992)) استفاده شد. و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مکرر با استفاده از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری از بین متغییرهای نشانه‌های مرضی در مقیاس‌های ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی در سطح  05/0 P< معنی دار است، در حالی که مقیاس نشانه‌های جسمانی از لحاظ آماری معنی دار نیست، نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد اثر روش درمانی شناختی رفتاری در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری در متغیرهای ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب معنی دار است ولی در متغیر عملکرد اجتماعی اثر روش شناختی رفتاری در مرحله پس آزمون- پیگیری معنی دار نیست. در حیطه همبسته‌های شناختی نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های حافظه روزمره، توجه متمرکز و بازداری شناختی در سطح  05/0 P< معنی دار است، در حالی که در مقیاس‌های توجه پیوسته از لحاظ آماری معنی دار نیست. نتایج آزمون‌های تعقیبی نیز نشان داد متغیرهای حافظه روزمره و توجه متمرکز در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد ولی در متغیر بازداری پاسخ شناختی مداخله مورد نظر در مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین به این یافته باید با دیده احتیاط نگریست. در حیطه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های خودکارآمدی،کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در سطح  05/0 P< معنی دار است. و نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد. ولی متغیر عملکرد جنسی در دو مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین تا پذیرش و گسترش این قبیل یلفته‌ها راه درازی در پیش است.

نتیجه گیری: تلویحات حاصل از یافته‌های پژوهش در قلمروهای بالینی و مرضی از زاویه استلزام اصلاح نظام مراقبت بهداشتی سالمندان در سطح دیدگاهها و اقدامات عملی مورد بحث قرار گرفتند و در حد خطوط کلی نتایج پژوهش نشان داد که مداخله گریهای مبتنی بر شناخت رفتار درمانگری بر مولفه‌های مختلف سلامت سالمندان مبتلا به پارکینسون به ویژه سلامت روانی آنها اثر معناداری داشته است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

هر روزی که سپری می‌شود برگی ازدفتر ما ورق می‌خورد و ما در حال پیر شدن هستیم، به سن پیری رسیدن یک واقعیتی است که از آن گریزی نیست. سالمندی حقیقتی بیولوژیکی است که در تمام طول تاریخ وجود داشته و بازتاب‌های متفاوتی را بوجود آورده است. جمعیت جهان به سرعت رو به سالمندی می‌رود و نسبت سالمندان در هر سرشماری نسبت به سرشماری قبلی افزایش می‌یابد. امروزه مسائل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنان مرتبط است، به اندازه‌ای از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا کرده است که سال «1999 میلادی» را «سال بین المللی سالمندان» نامیده اند. برای درک بهتر سالمندی به عنوان مقطعی از حیات و زندگی بهتر است نگاهی اجمالی به مفهوم زندگی و پویایی آن که در نهایت به پیری، سالمندی و سپس به مرگ می‌رسد بیاندازیم. ادبیات، شعرا و فیلسوفان تعاریف متعددی از زندگی ارائه کرده اند. اما شاید عمر یا زندگی را به لحاظ قالب و صورت بتوان به حرکت و چرخش انسان حول محور زمان تعریف کرد و به لحاظ محتوی، فرآیند، آن را به مجموعه جانشینی‌ها عنوان نمود. جانشینی یا جایگزینی دوره‌های زندگی جنینی به کودکی، کودکی به نوجوانی و جوانی به بزرگسالی و سالمندی. آنچه مسلم است این است که این مجموعه جایگزینی‌ها به نحوی صورت می‌گیرد که تقریباً کسی تحویل و تبدیل آنها را به گونه قاطعانه وخشن احساس و ادراک نمی‌کند. شاید بر همین اساس است که تولستوی می‌گوید: «پیری همه ما را غافلگیر می‌کند» (بررسی مسایل سالمندی در ایران، 1386).

دشواری‌ها و مسائل مختلفی از قبیل تنهایی سالمند با از دست دادن اشتغال خارج از منزل و اشتغالات اعضای خانواده، تغییر ساختار نظام خانواده و خویشاوندی از حالت گسترده به خانواده زن و شوهری و تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حاصل آن ازدیاد فاصله بین سالمندان و دیگر اعضای خانواده مخصوصاً نسل جوان جامعه است. باعث شده است وجود سالمندان که در گذشته در طیف عاطفی و انجام روابط خویشاوندی، فردی جدا از خانواده به حساب نمی‌آمد و دارای عزت و احترام و قداست بود به انزوای اجتماعی و به تبع آن کاهش عزت و احترام بین خانواده‌ها و نسل جوان تبدیل شود، سالمندی دوره دگرگونی و از دست دادن است. تعداد کمی از سالمندان می‌توانند خود را با این تغییرات سازگار کنند و بیشتر سالمندان با وقایع خاص یاترکیبی از رخدادها که فراتر از تحمل یا توانایی و مهارت‌های مقابله‌ای، ایشان است مواجه می‌شوند و دچار یک حس درماندگی می‌شوند که در نهایت به افسردگی منتهی می‌شود (تقوایی، 1384). سالمندان زیادی در این کشور زندگی می‌کنند. لازم است علاقه فزاینده‌ای به کار بر روی سالمندان ایجاد شود. یکی از حوزه‌های فعالیت متخصصان بهداشت روانی، باید بر چالش باقیمانده عمر سالمند متمرکز شود.

سالمندان از تمام گروههای سنی ناهمگن‌ترند و غالباً تفاوتهای آنها بیشتر از شباهتهایشان است(استیور[1] و‌هامن[2]، 1983؛ فاترمن[3] و همکاران، 1995). احتمال شکل‌گیری یک بیماری مزمن جسمی با افزایش سن فرد بیشتر می‌شود. رایج­ترین بیماریهای مزمن در این سنین بیماریهای عضلانی-اسکلتی، بیماریهای مربوط به گردش خون، بیماریهای قلبی و بیماریهای نورولوژیک هستند که با افزایش سن بیشتر می­شود (لایدلاو و همکاران، 1387).

مشکلات روان شناختی این جمعیت شامل، اضطراب،‌افسردگی واختلالات سازگاری که با بیماری‌های جسمی همراه است درمان را مشکل می‌کند. این تعامل مشکلات روان‌شناختی و جسمی بحث اساسی در روان درمانی سالمندان است(زاریت[4] ،1998).

بیماری پارکینسون[5] یا فلج‌ لرزان[6] نیز نوعی اختلال تحلیل­برنده بسیار شایع سیستم عصبی­مرکزی در سالمندان است (جانکوویک،2008). بیماری پارکینسون حرکات افراد را تحت تأثیر قرار داده و سبب ایجاد اختلالات حرکتی، ترمور یا لرزش، علائم غیر حرکتی شامل اختلال عملکرد اتونومیک، مشکلات عصبی- روانی(اختلالات خلقی شامل افسردگی، بی عاطفگی[7] و اضطراب، نقص شناختی شامل اختلال عملکرد اجرایی[8] مشکلاتی در برنامه­ریزی، انعطاف­پذیری شناختی[9]، تفکر انتزاعی[10]، نوسانات در توجه و سرعت شناختی کم[11]،حافظه و رفتار یا تغییرات فکری) و مشکلات حسی و خواب می­شود(لویس و کنل[12]،2009).

هزینه­های بیماری پارکیسنون در جامعه بسیار بالا است اما برآورد دقیق آن بدلیل مشکلات متدولوژیک در تحقیقات و تفاوت­های میان کشورها بسیار دشوار است و روش شناخت رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) که در این پژوهش مدنظر قرار گرفت بر این مهم استوار بود و از طریق مشاوره فردی انجام می‌گرفت. آنچه در این فصل ارائه می‌شود عمدتاً گستره مسئله تحقیق راکه شامل بیان مسئله، اهداف، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیات، سوالهای تحقیق، معرفی متغیرها و اصطلاحات تحقیق است، توضیح می‌دهد.

2-1- بیان مسأله

در جهان توسعه یافته و درحال توسعه، افراد عمر طولانی دارند و افزایش طول عمر در سراسر جوامع، هم یک دستاورد اجتماعی به شمار می‌آید و هم چالش فرا روی این جوامع است (سازمان جهانی بهداشت[1]، 2002).

طبق آمارهای جدید (سازمان ملل متحد، 2001) برآورد شده که جمعیت سالمندان جهان در 50 سال سه برابر افزایش خواهد داشت یعنی جمعیت 606 میلیون نفری فعلی به دو میلیارد نفر در سال 2050 می‌رسد(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2001).

داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار بریتانیا (اداره آمار بریتانیا، 2001) مربوط به سال 1997، نشان می‌دهد که یک مرد و یک زن 60 ساله می‌توانند انتظار داشته باشند که به ترتیب 9/18 سال و 7/22 سال دیگر زندگی کنند(لایدلاو و همکاران، 1378).

نیازهای بهداشت روانی سالمندان معمولاً در گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود. همچنانکه طول عمر افراد بیشتر می‌شود و به سلامت جسمی سالمندان توجه می‌شود، تأکیدهای مربوط به ارایه‌ انواع مداخله گریهای لازم برای رفع نیازهای عاطفی آنان نیز افزایش می‌یابد. تعداد زیاد سالمندان به افزایش قدرت اجتماعی ـ سیاسی کارآمدی منجر می‌شودکه می‌تواند بر چگونگی ارایه‌ خدمات بهداشتی و به ویژه خدمات بهداشت روانی و چگونگی سازماندهی و اختصاص دادن منابع به سالمندان اثر بگذارد. نیاز به درمانهای روانشناختی کارآمد برای سالمندان مهمتر از گذشته خواهد بود (لاید لاو، 2003).

سالمندان از تمام گروه‌های سنی ناهمگن‌ترند و غالباً تفاوتهای آنها بیشتر از شباهتهایشان است(استیور[2] و‌هامن[3]، 1983؛ فاترمن[4] و همکاران، 1995). احتمال شکل‌گیری یک بیماری مزمن جسمی با افزایش سن فرد بیشتر می‌شود. براساس زمینه‌یابی عمومی مربوط به خانواده که در سال 1998 در بریتانیا صورت گرفت، 59 درصد افراد بین 65 تا 74 ساله و 66 درصد افراد 75 ساله و بالاتر تجربه‌ ابتلا به یک بیماری و ناتوانی دیرپا معلولیت‌ را گزارش کردند. رایج­ترین بیماریهای مزمن بیماریهای عضلانی-اسکلتی، بیماریهای مربوط به گردش خون، بیماریهای قلبی و بیماریهای نورولوژیک هستند که با افزایش سن بیشتر می­شود (لایدلاو و همکاران، 1387). اگر چه، ضعف سلامت جسمانی می‌تواند عامل خطر‌ساز عمده‌ای در شکل‌گیری اختلالهای روانی باشد (کرامر[5] و همکاران، 1992)، ولی نشانه‌های این اختلالها اغلب از دید متخصصان بهداشتی که به درمان شکایتهای جسمانی سالمندان می‌پردازند، ناشناخته باقی می‌مانند. درست است که افسردگی خطر شکل‌گری از کار افتادگی را افزایش می‌دهد و از کار افتادگی نیز می‌تواند خطر شکل‌گیری افسردگی را افزایش دهد (گارلند[6] و همکاران، 1998) اما ارتباط بین این دو پیچیده‌تر از نوعی تناظر یک به یک است.

بیماری پارکینسون[7]نیز نوعی اختلال تحلیل­برنده سیستم عصبی­مرکزی در سالمندان است.علائم حرکتی این بیماری در نتیجه مرگ سلول­های تولیدکننده­دوپامین در منطقه­ای از مغز میانی به نام جسم­خاکستری[8] ایجاد می­شود.علت این مرگ سلولی هنوز مشخص نیست(جانکوویک[9]،2008). علائم این بیماری برای اولین بار در سال ۱۸۱۷ میلادی توسط دانشمند بریتانیایی به نام دکتر جیمز پارکینسون شناسایی شد. وی نام این بیماری را “فلج‌ لرزان”[10] نامید که امروزه آن را تحت عنوان بیماری پارکینسون می‌شناسند( لوییس و کنل[11]،2009). اکثر این بیماران به نوع ایدیوپاتیک[12](بدون هیچ علت شناخته شده) به پارکیسنون مبتلا می­شوند. پارکینسون بطور معمول به عنوان یک بیماری غیر ژنتیکی در نظر گرفته می­شود. با این حال، در درصد کمی از بیماران ممکن است عوامل ژنتیکی شناخته شده،­ نقش داشته باشد. حدود 15 درصد بیماران مبتلا به پارکینسون، دارای خویشاوندان درجه یک مبتلا به این بیماری هستند( سامی و همکاران[13]،2004). حداقل در 5 درصد افرادی که به نوعی مبتلا به یکی از اشکال پارکینسون هستند بیماری در اثر جهش در یکی از ژن­های خاص رخ می­دهد ( لسج و برایس[14]، 2009). نتایج مطالعه هیو و همکاران(2007) نشان داد ابتلا به دیابت نوع دو خطر ابتلا به پارکینسون را افزایش می­دهد (هیو و همکاران[15]،2007).

بیماری پارکینسون دومین اختلال نورودژنراتیو[16] شایع بعد از بیماری آلزایمر است. میانگین سن شروع این بیماری 60 سالگی است، اگرچه در 5 تا 10 درصد موارد که به عنوان پارکینسون با شروع در دوره جوانی اطلاق می­شود، در سنین 20 تا 50 سالگی آغاز می­گردد (سامی و همکاران[17]،2004). شیوع این بیماری در میان کشورهای اروپایی در حدود 108 تا 257 مورد در هر صد هزار نفر(1/0 تا 25/0 درصد) گزارش شده است ( لیندگرین و همکاران[18]،2005). پارکینسون در میان سالمندان بسیار شایع بوده و شیوع آن از 1 درصد در افراد بیش از 60 سال به 4 درصد در افراد بالای 80 سال افزایش پیدا می­کند(دی لو و برتلر،2006). شیوع پارکینسون در جمعیت عمومی ایران 2 در صد هزار نفر است که این میزان در افراد بالای 65 سال به 2 در هزار نفر(10 برابر) افزایش می­یابد. بر همین اساس و با احتساب جمعیت 75149669 میلیون نفری کشور در سال 1390، پیش بینی می­شود بین 150 تا 160 هزار نفر بیمار مبتلا به پارکیسنون در کشور وجود داشته باشد(شهیدی،2012). نظر به اینکه جمعیت سالمندان کشور تا 30 سال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت، بنابراین تعداد بیماران مبتلا به پارکینسون نیز رشد فزاینده­ای خواهد یافت. در برخی از مطالعات عنوان شده است که این بیماری در مردان شایعتر از زنان است. بطور مثال نتیجه­ مطالعه­ای در ایران نشان می­دهد شیوع پارکیسنون در مردان بیشتر و معادل 62 درصد بوده است. اما در برخی از مطالعات تفاوتی از نظر میزان بروز آن در دو جنس یافت نشده است(دی لو و برتلر،2006).با این حال هیوس و همکاران عنوان کرده­اند شیوع پارکیسنون در زنان بیشتر از مردان و معادل 2/51 درصد بوده است(هیوس و همکاران،2005). میزان بروز پارکینسون بین 8 تا 19 مورد به ازای هر صد هزار نفر در سال گزارش شده است( لیندگرین و همکاران[19]، 2005).

مواجهه با توکسین­های حاوی مواد حشره­کش خطر ابتلا به پارکینسون را دو برابر می­نماید( تانر و همکاران[20]، 2011؛ دی لو و برتلر،2006). مواجهه با فلزات سنگین از طریق احتمال تجمع در ماده خاکستری مغز به عنوان یکی دیگر از عوامل خطر این بیماری به شمار می­رود. با وجود این مطالعات موجود در این زمینه با قطعیت این مطلب را تأیید نکرده است(دی لو و برتلر[21]،2006). با وجود عوامل خطر متعددی که برای این بیماری عنوان شده است، برخی از عوامل نیز در برابر بروز این بیماری نقش محافظت کننده دارند. بطور مثال نتیجه یک مطالعه نشان می­دهد مصرف کافئین در برابر ابتلا به پارکیسنون نقش محافظت کننده دارد(کوستا و همکاران[22]،2010). مطالعات اپیدمیولوژیک آینده نگر انجام شده بر روی گروه وسیعی از مردان نشان می­دهد که خطر ابتلا به بیماری پارکینسون با افزایش مصرف قهوه و سایر نوشیدنیهای حاوی کافئین کاهش می­یابد(گانگورا-آلفارو[23]،2010). از سوی دیگر استعمال تنباکو علیرغم تأثیر سوء آن بر طول عمر و کیفیت زندگی، خطر ابتلا به پارکینسون را کاهش می­دهد؛ به نحوی که خطر ابتلا در افراد سیگاری تا یک سوم افراد غیر سیگاری کاهش می­یابد. اساس این تأثیر هنوز ناشناخته است اما احتمالاتی در مورد اینکه نیکوتین به عنوان نوعی محرک دوپامین عمل می­کند، مطرح است. مصرف آنتی اکسیدان­ها از طریق مصرف ویتامین C و D نیز به عنوان عوامل محافظت کننده دیگر مطرح شده­اند، اما نتایج مطالعات مختلف متناقض بوده و تأثیر مثبت مصرف آنها هنوز تأیید نشده است. در مورد تأثیر مصرف چربی و اسیدهای چرب نیز نتایج متناقضی به چشم می­خورد. علاوه بر این شواهد اولیه­ای نیز در مورد اثر محافظتی استروژن­ها و داروهای ضد التهابی وجود دارد( دی لو و برتلر،2006).

[1] -World Health Organization

[2]– Steure,J.L.

[3]– Hamman, C.L.

[4]– Futterman, A.

[5]– Kramer, A.M.

[6]– Gurland, G.J.

[7]-Parkinson’s Disease

[8]– Substantia Nigra

[9]Jankovic

[10]– Shaking Palsy

[11]Lewis and Knell

[12]Idiopathic

[13]Samii A et al

[14]Lesage and Brice

[15]Hu et al.

[16]– Neurodegenerative

[17]Samii A et al

[18]Lindgren et al.

[19]Lindgren et al

[20]Tanner et al.

[21]De Lau and Breteler

[22]Costa et al.

[23]Gongora-Alfaro

[1]– Steure,J.L.

[2]– Hamman, C.L.

[3]– Futterman, A.

[4] – Zarit

[5]– Parkinson’s Disease

[6]– Shaking Palsy

[7]-Apathy

[8]– Executive Dysfunction

[9]– Cognitive Flexibility

[10]– Abstract Thinking

[11]Slowed Cognitive Speed

[12]– Lewis & Knell

تعداد صفحه : 479

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***