Get a site

پایان نامه:بررسی رابطه بین امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب :

چكیده

فصل اول :

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

اهمیت ضرورت

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

اعاریف عملیاتی

فصل دوم :

در مورد فرایند شناختی و عوامل افت تحصیلی

كه در فصل دوم امده است

فصل سوم

جامعه اماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش آماری مربوط به فرضیه ها

روش تحقیق

فصل چهارم

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از ازمون افت تنحصیلی

جدول 2-4 نتایج تفاوت آزمودنی ها در افت تحصیلی

جدول 3-4 : نتایج تفاوت تفریحات در دانش آموزان روستایی و شهری

 

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مأخذ

 

چكیده :

 

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افت تحصیلی در بین دانش آموزان روستائی و شهری شهرستان ابهر و روستاهای عمید آباد است كه فرضیه های عنوان شده كه بین دانش آموزان روستائی و شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد و آیا امكانات بالا و عدم امكانات در دانش آموزان شهری و روستائی باعث افت می شود یا نه همینطور آیا عدم تفریحات در دانش آموزان روستائی و تفریحات در دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت دارد یا نه كه جامعه آماری عنوان شده دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان كه در حدود 500 نفر است كه از این 500 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه پرسشنامه افت تحصیلی كه دارای 50 سؤال است كه دارای گزینه های بله و خیر است و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهای بله است و بعد از آن از روش آماری t  متغیر مسائل استفاده شده كه نتایج ان به این صورت بوده است كه افت تحصیلی در دانش اموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری است البته هم از لحاظ عدم امكانات كافی و هم به علت تفریحات سالم می باشد و سطح معنی داری آن برابر 05/0  = α  است .

 

مقدمه :

یكی از شاخص های توسعة كشورهای همگانی شدن آموزش و پرورش و تعمیم آموزش اجباری است . در ممالك پیشرفته سعی می شود آموزش رسمی از  سنین پایین تر شروع می شود و اجباری و همگانی بودن آن در سنین بالاتری را شامل می گردد . در  فرلانسه كودكان 2 تا 5 ساله از آموزش پیش دبستانی اختیاری برخوردارند  و گروههای فشار سعی در اجباری كردن آن دارند و پایان آموزش اجباری ، 16 سالگی ( پایان دورة اول متوسطه ) در نظر گرفته شده است . ( مشایخ ، 1376 ) با اینكه در كشور ما آموزش رسمی و اجباری از شش سالگی و اول دبستان شروع می شود ولی هنوئز همة بچه های لزم التعلیم را تحت پوشش قرار نداده است و محاسبات گذر تحصیلی در مقطع ابتدائی نشانگر این واقعیت است كه شمار خروجی ها برابر با عدة ورودی ها نیست و توسعه در كشور ما از این لحاظ كم تر تحقق یافته است .

برای توسعه همه جانبة جوامع ، اگر آموزش و پرورش نقش اول را نداشته باشد حداقل پایین تر از سازمانهای دیگر قرار نمی گیرد . اگر در تولید گندم ، سیمان ، آهن ، مرغ و سایر اقلام مصرفی افت تولید نشان داده شود بلافاصله سازمانهای مربوط و به ویژه مردم عكس العمل نشان می دهند اگر اتومبیل فقط یك ماه چند در صد كمتر تولید شود همة رسانا ها خبر پراكنی كرده جامعه را از تعادل خارج می سازند می توان گفت كه افت تولید اقلام مصرفی خیلی سریع در جامعه قابل مشاهده است اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصیلی و ركورد وجود داشته است و ضربه های جبران ناپذیری به كشور وارد شده است ولی به دلیل تدرییجی بودن و آشكار نبودن نتایج آن یا متوجه قضیه نیستیم و یا به عمد از كنارش می گذریم .

آمارها نشان می دهد كه در برنامة 5 سالة اول ( گلشن فومنی ، 1375 ، ص 160 ) 517 میلیارد ریال هزینه دانش آموزانی شد كه پایه های تحصیلی را تكرار كردند .

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی را تنها در  سال تحصیلی 81-80  در پایة ابتدائی 4% راهنمایی 12 % ، دبیرستان 30 % ( روزنامه همشهری ، 21/1/81  ) و مردودی های سال تحصیلی 82-81 را در مقاطع ابتدائی ، راهنمایی و اول متوسطه به ترتیب 194120  ،  431949  و 407342 نفر اعلام كرد . به عبارت دیگر آموزش و پرورش در سال یاد شده در ابتدائی 8/2 درصد  ، راهنمایی 1/9 دذرصد و اول دبیرستان 27 درصد ، فقط بابت مردودی ، افت داشته است . ( روزنامه ایران ، 27/1/83 )

لازم است این پرسش مطرح شود كه دانش آموزانی كه پارسال در مدرسه ثبت نام كرده بودند امسال به چه سرنوشتی دچار شده اند ؟ چند  اتفاق امكان تحقق دارد : عده كثیری از آنها صرف آن ها صرف نظر از كیفیت تحصیلات ، ارتقاء یافته اند ، شماری مردود و همان پایه را تكرار می كنند و در نهایت عده ای به دلائل مختلف مدرسه را ترك كرده اند . كدام یك ار این ها افت تحصیلی تلقی می شود .

تعریف و مفهوم افت تحصیلی

اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است  . اگر محصول نهایی این نهایی این نهاد ، نیروی انسانی باشد ، افت ، آن قسمت از سرمایه و موا اولیه است كه در تولید نیروی نیروی انسانی نتیجه مطلوب ر نداده است .

( گلشن فومنی ، 1375 ، ص 159 ) افت تحصیلی موارد متعددی از قیبیل مردودی ، ترك تحصیل ، و غیره ر در بر می گیرد . در اینجا منظور كاهش عملكرد دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است ، بطوری كه اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله ای وجود داشته باشد این فاصله نشان از افت تحصیلی دارد و بهترین شاخص آن مقایسه عملكرد قبلی و فعلی دانش آموز است .

مفهوم افت یا شكست تحصیلی بسیار گسترده تر و واقعی تر از اعداد و ارقامی است كه اعلام می شود  و آن عدم استفاده از ظرفیت نا محدود یادگیری و قوه ابتكار دانش آموزان است كه با آن متولد می شوند و فقط در سال های اول عمر اجازه استفاده از آن ها داده می شود و سپس سیستم های آموزشی به فراخور سیاست ها ، برنامه ها و خط مشی ها این توانایی ها را به شدت تضعیف می كنند .

 

 

مقدمه :

دانشمندان معمولاً برای درك و فهم مسائل پیچیده الگویی را از موضوع مورد مطالعه ترسیم می كنند كه برای مثال ساختن الگویی دقیق و كارآمد از مولكول D,N.A  برای فهم روش انتقال اطلاعات ژنتیك برای دانش ورزان زیست شناسی و ژنتیك اهمیت زیادی دارد به همین ترتیب روان شناسان شناختی نیز برای مطالعه فرایندهای شناختی الگوهایی ساخته اند ، بسیاری از این  الگوها انسان را همچون سیستم پردازش اطلاعات تصویر می كنند ، الگوهای پردازش اطلاعات موجب رشد سریع فرضیه ها و گسترش مطالعات شناختی می شود كه افت تحصیلی می تواند رابطه ای به این مضامین داشته باشد كه در صورت نبودن الگوی مناسب پردازش اطلاعات باعث شدید افت تحصیلی می شود و فرایندهای شناختی چون حافظه و درك مفاهیم ، خواندن ، نوشتن و حل مسئله و خلاقیت و پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی و همچنین مجموعه ای از فرایندهای سطح عالی شناختی را كه تحت عنوان تحصیل و آموزش است را طبقه بندی می كند و علاوه بر آن رشد شناخت و تكامل زبان و تبدیل شدن آن به بخش تفكیك ناپذیر شناخت تشریح خواهد شد كه برای كمك به فهم چگونگی ارتباط ابعاد مختلف شناخت با یكدیگر می تواند از علائم مهم باشد . یكی از مهمترین فرایندهای شناختی ادراك است . كه اگر ادراك فراتر از احساس و اشیای اطراف انسان و تصمیم گیری در مورد معنای چیزی باشد كه احساس شده و درك از مطالب و مفاهیم درسی هم می تواند در كاهش افت تحصیلی سهم داشته باشد و بحث افت تحصیلای از زمان پیدایش تحصیل مورد توجه والدین و معلمین و عوامل آموزشگاه صورت گرفته و تا به حال  تمام عوامل و عللی كه می تواند باعث به وجود آمدن آن شود مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند از جمله عوامل خانوادگی ، پایین بودن درك و فهم و فراین شناختی افراد و امكانات رفاهی و اقتصادی خانواده .

 

 

بیان مسأله : یادگیری در رشد انسان و روشهای تدریس را در تحقیقات خویش باید مد نظر گرفت تا بتوان از میزان افت تحصیلی كاست و از طریق بكاربردن روشهای علمی در زمینة سؤالاتی كه متصدیان تعلیم و تربیت دربارة فرایند آموزش – یادگیری مطرح می سازند باید مواردی را مد نظر داشت كه افت تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد و تحقیقات آموزشی از تحقیقات پایه تا كاربردی را شامل می شود ولی اغلب این تحقیقات در فاصلة میان این دو قرار می گیرد و در كل تمام تحقیقات در همة سطوح آن به ما كمك می كنند تا آموزش و پرورش را بهبود بخشیم و در بارور كردن ذهن دانش آموزان تلاش كرده و از عواملی كه باعث می شود یك مقدار آموزش و پرورش دچار لغزش شود كاهش داده و امكانات رفاهی و آموزشی بالایی را برای ارتقاء تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفت در افت تحصیلی علاوه بر ارتقاء آموزش و پرورش باید توانایی معلمان در بكار گرفتن نتایج را  در نظر گرفت و معلمان هم می توانند در گرفتن مطالب درسی به خوبی و واضح نقش مؤثری داشته باشند در كل باید مد نظر داشت كه افت تحصیلی یكی از عوامل مهم تحصیلی است كه باید مورد توجه قرار بگیرد و تمام عواملی كه می توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند باید مور توجه قرار گیرند . ( شعبان ی نژاد 1378 )

  1. آیا بین دانش آموزان روستایی و دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
  2. آیا بالا بودن امكانات رفاهی در شهر می تواند باعث كاهش افت تحصیلی دانش آموزان شهری شود ؟
  3. آیا پایین بودن امكانات رفاهی در روستا باعث افزایش افت تحصیلی دانش آموزان روستایی می شود ؟
  4. آیا بالا بودن تفریحات و سرگرمی در شهر باعث افزایش افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهری می شود ؟
  5. آیا پایین بودن تفریحات و سرگرمی در روستا باعث كاهش افت تحصیلی در بین دانش آموزان رو ستایی می شود ؟

 

 

هدف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر و روستاهای عمید آباد و سنبل آباد به این صورت است كه آیا در بین دانش آموزانی كه از لحاظ امكانات در حد پایین تر هستند با دانش آموزانی كه از لحاظ امكانات در حد بالا هستند از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد آیا افت تحصیلی در بین دانش آموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری است یا نه ؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امید است  پژوهشهایی كه در این زمینه صورت می گیرد بتوان از میزان افت تحصیلی دانش آموزان كاست مخصوصاً دانش آموزانی كه در مناطق دور افتاده و عقب مانده هستند و امید است كه با طرح این پژوهشها بتوان از میزان افت تحصیلی كاست و پژوهشها و تحقیقات در این رابطه بیشتر در مراكز آموزشی و تحصیلی و دانشگاهی بیشتر استفاده می شود . و از عواملی كه ممكن است باعث افت تحصیلی در بین دانش آموزان شود توجه كرد و در مناطق روستایی با بالا رفتن امكانات بتوان از افت تحصیلی آنان كاست تا بتوان درصد بالایی از دانش آموزان روستایی را با سواد ببینیم .

 

فرضیه های تحقیق :

  1. بین دانش آموزان روستایی و دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  2. بین دانش آموزان روستایی دارای امكانات رفاهی كم و دانش آموزان شهری دارای امكانات رفاهی بالا از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  3. بین دانشآاموزان روستایی دارای تفریحات و سرگرمی پایین و دانش آموزان شهری كه دارای تفریحات و سرگرمی بالا هستند از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

متغیرهای تحقیق :

در فرضیه اول افت تحصیلی – متغیر وابسته

دانش آموزان شهری و روستائی                    دو گروه متغیر مستقل

ولی در فرضیه بعدی         امكانات رفاهی           متغیر مستقل       افت تحصیلی      متغیر وابسته

و تفریحات و سرگرمی        متغیر مستقل           افت تحصیلی              متغیر وابسته

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :130

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***