مقاله ISI با ترجمه فارسی: سیستم های شبکه بی سیم متصل به بدن با انرژی کم

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :سیستم های شبکه بی سیم متصل به بدن با انرژی کم

عنوان : Low Energy Wireless Body Area Network Systems


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Low Energy Wireless Body Area Network Systems
Hoi-Jun Yoo, and Joonsung Bae
Dept. of EE, KAIST, Daejeon, 305-701, Republic of Korea
Email: hjyoo@ee.kaist.ac.kr
Abstract — As a key technology for short range
communication around the human body, wireless body area
network (WBAN) has been recently emerged by combining
medical, lifestyle, and entertainment applications. In this
paper, we overview the WBAN technology and summary its
status of the standardization which consists of common
media access control layer (MAC) and three types of
physical layers (PHYs). Among three PHYs, we introduce an
energy-efficient body channel communication (BCC) PHY,
which uses the human body as a communication channel
with equivalent circuit modeling via distributed RC circuits
and theoretical channel analysis by solving the Maxwell’s
equations. Through the clear understanding of the body
channel, we present 6 BCC transceivers implemented with
CMOS technology, including a world-first WBAN
transceiver satisfying all of the specifications for IEEE
802.15.6 standard. Finally, the MP3 player and healthcare
demonstrations employing BCC transceiver are shown to
verify the energy-efficiency and feasibility for low energy
wireless body area network systems.
Index Terms — body area network, body channel
communication, human body communication, low energy,
wireless body area network.

تعداد صفحه : 2
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
سیستم های شبکه بی سیم متصل به بدن با انرژی کم
چکیده
به عنوان یک تکنولوژی کلیدی برای گسترش ارتباطات کوتاه برد در اطراف بدن انسان، شبکه بی سیم متصل به بدن (WBAN) اخیرا با ترکیب برنامه های پزشکی، شیوه زندگی، و برنامه های سرگرمی به وجود آمده است. در این مقاله،ما به بررسی تکنولوژی WBAN پرداخته و خلاصه ی از وضعیت استاندارد آن را که متشکل از لایه کنترل دسترسی به رسانه مشترک (MAC) و سه نوع لایه فیزیکی است(PHYs)؛ ارائه خواهیم کرد. در بین سه PHYs ، ما PHY مربوط به ارتباط مقرون به صرفه کانال بدن (BCC) را معرفی خواهیم نمود. این PHY با مدل سازی مدار معادل از طریق مدار های توزیع یافتهRCوتجزیه و تحلیل نظری کانال با حل معادلات ماکسول(Maxwell’s) از بدن انسان به عنوان یک کانال ارتباطی استفاده میکند.با درک کامل بدنه کانال،   6گیرنده و فرستنده BCC مجهز به تکنولوژی CMOS را معرفی می کنیم. اولین فرستنده و گیرنده WBANبا رضایت مند بودن تمامی ویژگی های استاندارد IEEE802.15.6 را دارا میباشد.در نهایت، MP3 player و اثبات مراقبت از سلامت با کمک فرستنده و گیرندهBCC به منظور بررسی بهره وری انرژی و امکان سنجی سیستم شبکه بی سیم متصل به بدن با انرژی کم نشان داده شده است.
کلمات کلیدی: شبکه بدن | شبکه متصل به بدن | ارتباطات بدن انسان | انرژی کم | شبکه بی سیم متصل به بدن.
تعداد صفحه:5
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***