مقاله ISI با ترجمه فارسی :بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

عنوان : Optimization of processing parameters of a ball mill refiner for chocolate


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Optimization of processing parameters of a ball mill refiner
for chocolate
C. Alamprese a,*, L. Datei b, Q. Semeraro b
a Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche (DiSTAM), Universita` degli Studi di Milano, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy
b Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano, Campus Bovisa sud, Via La Masa 34, 20156 Milano, Italy
Abstract
The aim of this work was to optimize the ball mill based refining process of chocolate, in terms of refining time and energy consumption.
Experiments were planned following a central composite design (CCD), considering refining time (rt) and agitator shaft speed (as)
as factors. The experimental variables measured were chosen from the main characteristics that describe unmoulded chocolate. A complete
second-order model was fitted to the experimental data. The most significant coefficients were that of energy consumption, iron
content and particle size. Optimization consists in a bound minimization of refining time using the desirability function. Before experiments,
working conditions were 70 rpm for as and 55 min for rt. The optimum conditions calculated by optimization were as follows:
58 rpm for as and 38.5 min for rt. The new working conditions identified for the ball mill considered enabled to rise output from 109 kg/h
to 156 kg/h, with a 43% increase in productivity. A control experiment carried out in the optimized conditions to corroborate the results
obtained, confirmed calculated expectations of response variables.
Keywords: Chocolate; Ball mill refiner; Experimental design; Optimization; Desirability function
1. Introduction
The current European legislation (Dir. 2000/36/CE; UE,
2000) designates chocolate as the product obtained from
cocoa products and sugars, which contains not less than
35% total dry cocoa solids, including not less than 18%
cocoa butter and not less than 14% dry non-fat cocoa
solids.
The most traditional methods of chocolate-making are
based on the mixing of ingredients, grinding by roll refiners
(refining phase), conching, and tempering. Above all, conching
is carried out in order to remove moisture and undesirable
flavours while developing the pleasant ones. In
addition, since the previous grinding process will have created
many new surfaces not yet covered with fat, the conching
phase coats these new surfaces and improves the flow
properties (Beckett, 1999). The tempering process is a technique
of controlled crystallization that is necessary to
induce the most stable solid form of cocoa butter (which
is a polymorphic fat) in the finished product (Talbot,
1999). Chocolate refining depends on product type (milk,
dark or compound), on process (crumb vs. milk powder)
and on ingredients (granulated or powder sugar). Grinding
operations may be evaluated on the basis of their costs
(capital, maintenance and energy) and the characteristics
with which they provide the product (particle size distribution,
particle shape and minimization of contamination).
The choice of equipment for size reduction depends on
many factors, including feed and final particle size, and
type of material being processed. Chocolate refining is
most often carried out using a five-roll refiner. Four grinding
rolls are aligned vertically, while the feed roll is placed
at an angle to the lowest stack roll. The feed rate determines
the throughput and the final fineness of chocolate,
and is adjusted by changing the feed roll gap at a constant
roll speed or by changing the roll speed at a constant gap
(Ziegler & Hogg, 1999).

تعداد صفحه : 8
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای:
چکیده:
هدف از این کار بهینه سازی آسیاب براسا فرایند فراوری و تصفیه شکلات از نظر زمان فراوری و مصرف انرژی است.آزمایش پس از طرح ریزی مرکب مرکزی(CCD) برنامه ریزی شده و با توجه به زمان فراوری(RT) و سرعت شفت همزن(as) به عنوان عوامل در نظر گرفته شده است. متغیرهای تجربی اندازه گیری ویژگی ها و شکلات های بدون قالب ریزی شده را در نظر گرفته است. مدل دوم داده ها را بررسی می کند. ضریب مصرف انرژی نیز مهم بوده و همچنین محتوای مقدار اهن و اندازه ذرات مهم است. بهینه سازی عبارتست از به حداقل رساندن زمان فراوری با استفاده از تابع مطلوب. قبل از آزمایش شرایط کار 70دور در دقیقه بوده و زمان فراوری 58دقیقه بوده است. شرایط مطلوب محاسبه شده توسط بهینه سازی به شرح زیر است.58دور در دقیقه و 38.5 دقیقه برای زمان فراوری. شرایط کاری جدید مشخص شده برای آسیاب گلوله ای در نظر گرفته شده است که خروجی109 کیلوگرم بر ساعت تا 156 کیلوگرم بر ساعت را داشته و 43%افزایش بهره وری دیده می شود. تجربه و شواهد در شرایط بهینه سازی انجام شده برای اثبات نتایج بدست آمده انتظارات موجود را از متغیر وابسته تایید می کند.
کلیدواژه:شکلات،فراوری آسیاب میله ای،طراحی تجربی،بهینه سازی،تابع مطلوب
1-مقدمه:
براساس قانون فعلی اروپا Dir.200036/CE:UE2000) تهیه شکلات به عنوان یک محصول بدست امده از کاکائو و شکر است که شامل کمتر از 35% مواد جامد کاکائوی بوده و مقدار کمتر از 18%کره کاکائو و کمتر از 14%کاکائوی بدون چربی خشک می باشد. روش های سنتی شکلات گیری براساس مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده بوده و سپس انها توسط فرایند آسیاچرخشی خرد شده و کنچینگ و معتدل سازی انجام می شود.
تعداد صفحه:20
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***