مقاله ISI با ترجمه فارسی :ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بررضایت

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟  فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بررضایت

عنوان : More communication is not always better? The interplay between effective
communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

More communication is not always better? The interplay between effective
communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction
Kuang-Peng Hung 1, Chung-Kuang Lin ⁎
Department of Business Administration, Ming Chuan University, 250 Zhong Shan North Road, Sec 5, Taipei 111, Taiwan, ROC
a r t i c l e i n f o a b s t r a c t
Article history:
Received 4 November 2010
Received in revised form 6 January 2012
Accepted 23 April 2013
Available online 27 May 2013
Keywords:
Effective communication
Task conflict
Relationship conflict
Satisfaction
Effective communication on a personal level plays an important role in developing a long-term buyer–seller
relationship, but the process of interpersonal communication may be conflictual. Drawing on the interaction
approach, the present study investigates the interplay between effective communication and interpersonal
conflict in influencing satisfaction and argues that a high level of effective communication not only diminishes
the negative impact of relationship conflict on satisfaction, but also suppresses the positive impact of
task conflict on satisfaction. Surveying data from 298 procurement professionals revealed that as the level
of effective communication increases, the negative impacts of relationship conflict on satisfaction decrease,
but the positive impacts of task conflict on satisfaction also decrease. Therefore, effective communication is
found to be beneficial for improving purchasers’ perceived satisfaction, but the timing of the task conflict,
along with the low levels of relationship conflict, is a critical factor to affect the efficiency of effective
communication.
© 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.
1. Introduction
In a long-term relationship between buyer and seller, the nature of
exchange is relational, characterized by reliance on norms and shared
values (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987). Communication plays a vital role
in the relationship development (Dwyer et al., 1987; Haytko, 2004;
Olkkonen, Tikkanen, & Alajoutsijärvi, 2000) as it is important to develop
shared values and understanding and to coordinate activities (Stanko,
Bonner, & Calantone, 2007). Moreover, communicating such information
has been shown to lead to increased buyer satisfaction (Mohr &
Spekman, 1994) and increased confidence in the seller’s reliability and
integrity (Morgan & Hunt, 1994). This, as a result, lowers transaction
costs (time and effort) required of parties to negotiate and reach agreements
(Ring & Van de Ven, 1994).
Of particular importance in a long-termbuyer–seller relationship is effective
communication on personal level (Haytko, 2004; Olkkonen et al.,
2000), which implies a degree of quality in the information exchanges
between boundary spanners, performed regularly and whenever necessary
(Sanzo, Santos, Vasquez, & Alvarez, 2003; Sharma & Patterson,
1999; Yen, Wang, & Horng, 2011). Effective communication can develop
a common understanding of the message from both boundary spanners’
perspectives and is essential in order to reduce perceived risk and uncertainty,
shape expectations, resolve any misunderstandings, explain the
options, and build both boundary spanners’ knowledge bases (Sharma
& Patterson, 1999; Yen et al., 2011). In buyer–seller relationship literature,
some research on both organizational and personal levels has reported
that effective communication significantly affects the buyer’s perceived
relationship quality with the seller, on factors such as trust, commitment,
and satisfaction (e.g. Sanzo, Santos, Alvarez, & Vasquez, 2007; Sanzo et al.,
2003; Sharma & Patterson, 1999; Yen et al., 2011).
However, the process involving the exchanges of feedback, clarification,
and explanation between the individuals of the exchange parties
may be conflictual (Zaheer, McEvily, & Perrone, 1998). Specifically,
there are always differences in viewpoints, ideas, and opinions about
the content of tasks being performed, which is a type of interpersonal
conflict: task conflict (Reid, Pullins, Plank, & Buehrer, 2004). Although
extant research has reported that effective communication helps
resolve disputes, which negatively affect the buyer’s perceived conflict
(e.g. Sanzo et al., 2003; Sanzo et al., 2007; Sharma & Patterson, 1999),
it does not mean that high level of effective communication is always
accompanied by low level of task conflict. For example, Zaheer et al.
(1998) argue that “boundary spanners are more likely to confront
trusted counterparts with ‘harsh truths’ than those they do not trust”.
Although task conflict enhances the assessment of shared information
and deliberates careful assessment of alternatives, it can still hurt consensus
building (Jehn & Bendersky, 2003). Therefore, a buyer’s perceived
efficiency may drop with an excessive amount of continuous discussion
but when there is lack of consensus for undertaking a transaction, this
in turn lowers the level of the buyer’s satisfaction with the seller.

تعداد صفحه : 10
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟
فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بررضایت
ارتباط موثر در سطوح شخصیتی نقش مهمی در توسعه بلند مدت رابطه خریدار و فروشنده دارد ، اما روند ارتباطات بین فردی ممکن است با توجه به تعامل رویکرد بین دو طرف تعارض ایجاد کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر متقابل بین ارتباط موثر و در گیری بین فردی بر رضایت را بررسی می کند که سطح بالایی از ارتباط موثر با تاثیر منفی در رضایت نه تنها کاهش می یابد ، بلکه تاثیر مثبت آن را مورد هجوم قرار می دهد. اطلاعات حاصل از داده های به دست آمده از 298 پایلوت نشان داد که افزایش ارتباط موثر ، اثرات منفی تعارض در رضایت را کاهش داده ، اما اثرات مثبت تعارض کار بر رضایت نیز کاهش می دهد. بنابراین، ارتباطات موثر برای بهبود رضایت خریداران مفید است، اما در زمان تعارض کار، همراه با سطوح پایین تعارض ، یک فاکتور بسیار مهم در بهره وری موثر، ارتباطاتاست.
مقدمه:
در یک رابطه بلند مدت مابین خریدار وفروشنده طبیعت این رابطه با تکیه بر هنجارها و ارزش های مشترک رقم می خورد. ارتباطات نقش بسیار حیاتی در توسعه ی روابط دارد . و همچنین برای توسعه ی ارزش ها و برای هماهنگی فعالیت وبه اشتراک گذاشتن آنها مهم است. علاوه بر این در برقراری ارتباطات نشان داده شده است که افزایش رضایت خریدار باعث افزایش اعتماد به نفس فروشنده و صداقت او می شود. به عنوان یک نتیجه می توان گفت که این اتفاق هزینه ی معامله را کاهش می دهد. رابطه طولانی مدت بین خریدار وفروشنده اهمیت ویژه ای در ارتباطات دارد به این معنی که درجه وکیفیت تبادل اطلاعات بالا رفته ودر حقیقت کلید این موضوع می باشد. ارتباط موثر می تواند توسعه ی مشترک چشم اندازها وکاهش ریسک وکاهش عدم اطمینان را دربرداشته باشد. همچنین انتظارات را منطقی وسوء تفاهم هارا از بین می برد.
تعداد صفحه:22
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***