مقاله ISI با ترجمه فارسی:مولفان دانش آموز و مبتكران معلم

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مولفان دانش آموز و مبتكران معلم


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
bahram_001 bahram_002 bahram_003 bahram_004 bahram_005 bahram_006
تعداد صفحه : 17
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
مولفان دانش آموز و مبتكران معلم: از جان پاری john pary

این مقاله، سه بعد مربوط به تایید تدریس و آموزش از طریق آی. سی. تی (ICT) را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. این سه بعد عبارتنداز:

  1. استفاده و ارزش داستان گویی و تشریح به عنوان یك تكنیك ترجیحی. اولی بر خلق سی دی رام (CD0ROM) كه توسط دانش آموزان 14و 9ساله نوشته میشود. 2. عكس العمل نسبت به ابتكار ونوآوری معلمان شركت كننده. 3. درس هایی كه در تلاش برای ضمیمه كردن سی دی رام در تربیت معلم انگلستان آموخته میشود. این مقاله به پیشنهاداتی در ارتباط با شیوه های تدریس ICT ختم می شود. محتوای این سی دی رام بر آموزش محیطی و استفاده از اماكن حیات وحش محلی در انگلستان متمركز می شود. به طور خلاصه این مقاله بیان می كند كه دستاوردهای قابل ملاحظه ای در قادرساختن كودكان برای خلق زنجیره های چندرسانه ای شان وجود دارد. اما محدودیت های سازمانی نیل به آن را مشكل می سازد. تربیت مدرسه محور معلم در بریتانیا اكنون فرصت آزمایش و نوآوری را محدود می كند كه به نوبه خود بر امكان تعلیم و تدریس از طریق ICT تاثیر می گذارد.

مقدمه:
اولین هدف این تحقیق، بررسی و مطالعه مزایا یا معایب مجازساختن دانش آموزان برای ارائه كارهای خود اعم از تصاویر منسجم و نظام یافته نوار ضبط و متن در یك سی دی رام می باشد.
آیا ظهور تكنولوژی چندرسانه ای با قابلیت برای سیر آسان میان عناوین ارائه شده به شیوه های گوناگون با استفاده از ضبط متن و تصاویر چیزی مهم را در رابطه با محیط حیات وحش درنزدیكی ارائه میكند؟ آیا قادر ساختن دانش آموزان 9- و 14 ساله برای ارائه رشته ای از عكس ها، تصاویر نظام یافته، نوار و متن برای سی دی رام نفع ویژه ای دارد. این رشته ها ونتایج «داستان سرایی» نام دارد.
همانطور كه پارو و ضامن آن ابزار پارزون را به وجود می آورد ابزاری مانند كامپیوتر و داستان گویی مكتوب نه تنها كار ما را كنترل می كند بلكه كار ما را حتی قبل از انجام آن تعریف می نماید. چنین ابزار و وسایلی می تواند ابعاد و شیوه های كار ما را مانند تربیت مدرس تعریف كرده، شكل دهند.
درك عموم از برخورداری دانش آموزان از تكنولوژی كامپیوتر نسبتا مثبت است. با این وجود، این خطر وجود دارد كه تركیب تنزل قیمت و افزایش قابلیت های كامپیوتر شبیه سو سوزدن شمع برای شب پره در تاریكی باشد. ما جذب آن می شویم و همزمان ممكن است محو و گرفتار مقوله وسوسه انگیز نشان داده شدن راه شویم. با اینكه شركت های نرم افزار كامپیوتری قابلیت های سریعتر و درخشانتری را قول می دهند، اما اینترنت، ادعای فراهم كردن دسترسی «بیشتر» به اطلاعات برای افراد «بیشتر» را دارد.
دِوی (Dewey) چندین دهه قبل گفته:
در زمان حاضر گسترش ارتباطات، ابداع ابزارهایی برای حفظ آشنایی با قسمت های دورافتاده جهان و وقایع قدیمی و گذشته تاریخ، ارزان شدن وسایل ودستگاه ها، مانند چاپ، برای ضبط و ثبت و پخش اطلاعات واقعی و اظهارشده، توده انبوهی از موضوعات ارتباطی را تشكیل داده است.
.غرق كردن دانش آموز با این موضوعات از تجربه كردن مستقیم آن توسط خود او آسانتر است. غالب اوقات این، جهان عجیب دیگری را شكل می دهد كه دنیای آشنایی شخصی را بیش ازحد به اشتباه می اندازد. «دوی، سال 1916، صفحه 186»
در مقایسه، پیشرفت های كنونی تكنولوژی ادعای تعهد و نوید برای جهت و محتوا با پیامدهای دور از دسترس برای تعلیم و تدریس دارد. با این حال تكنولوژی اطلاعات ممكن است كمی بیش از ترفند وسوسه انگیز بازاریابی طراحی شده برای جذب مشتریان دستپاچه حول یك پرتو درخشان كه دائما با ویر «ارتقاء» و «قدرت پنتیوم» می درخشد و مصرف كننده را به درون مارپیچ تعهدات گرانقدر می كشاند و دانش آموزان را غرق در حس اندك یابی حسی هدایت می كند.
نهایتا اینكه، این تكنولوژی «اطلاعات» و نه تكنولوژی «دانش» است كه با مهارت كنترل می شود و پریستون ( prestan1992) می گوید: در نتیجه می تواند محصول شود. بنابراین می توان استدلال كرد كه باید توجه بیشتری به چگونگی تدریس با كامپیوتر به جای یادگیری صرف استفاده از كامپیوتر معطوف شود. پریستون خواستار قراردادن كامپیوتر در دبیرستانها در خلال آموزش تاریخ، جغرافیا و شهروندی می باشد. به طوری كه سواد كامپیوتر درسواد اجتماعی استقرار یابد. به این صورت كامپیوتر وتكنولوژی از ابهام درمی آید و مجددا در كنترل عامل انسانی قرار می گیرند. تا «بخشی از دانش شود كه آزاد می كند به جای آنكه اسیر نماید» (پریستون، سال 1992، صفحه 55)

تحقیق
این نوآوری در دو كلاس جداگانه در چهار مدرسه و چهار دبیرستان (هریك تقریبا با 25 دانش آموز) نزدیك اماكن حیات وحش شهر در بخش های مختلف انگلیس در طول زمانی نسبتا كوتاه روی داد. كار عملی و كلاسی طی یك ترم به 15 ساعت بالغ می شد كه به دنبال فاصله یكساله قبل از پیدایش مجدد این نوآوری به صورت سی دی رام بود كه در دسترس همه دانش آموزان قرار گرفت.
تفاوت میان هر جفت از كلاس ها در هر مدرسه در معرفی فرایند داستان سرایی به یكی از كلاس ها بود. هر دو كلاس برنامه مطالعه یكسانی، دنبال می كردند. افزودن روند داستان سرایی، عاقبت این نوآوری را به غیر از استفاده محض از محیط حیات وحش سوق داد و در عوض آنرا به مساله هسته ای درس ومطالعه پیوند داد كه به معنای برخوردای یا عدم برخورداری از روند توسعه یك برنامه كامپیوتری در محیط و نیز عكس العمل نسبت به استفاده از محصول منتج به شكی سی دی رام بود.
كلاس های داستات گویی یا داستان سازی مورد تشویق قرار گرفتند تا اطلاعات پوشش یافته در برنامه درسی را ماهرانه كنترل كنند و به صورتی منطقی در قالب ارائه اطلاعات از طریق استفاده از عكس، متن، وسایل شنیداری، كلیپهای ویدئویی و سكانسهای انیمیشن بیندیشید. به عبارت دیگر، دانش آموزان تشویق شدند كه صرفا تجربه خود را برای نمایش روی دیوار ننویسند بلكه در مورد نظم منطقی موارد از قبیل عكس، متن و كلیپهای صوتی، برای ارتباط با كاربران بعدی برنامه كامپیوتری با همان سن به مذاكره پرداختند. این كلاس های قراردادی به شیوه ای معمولی كار كردند و مسیرهای نرمال را برای مطالعات و بررسی «كار عملی» در مكان كلاس درس و غیر آن دنبال نمودند كه شامل خلق پوستر، نشریه دیواری یا كارهای فردی به شكل یك گزارش كوتاه می شد.
تركیب كار عملی و داستان سرایی همزممان مستلزم صرف وقت است اما به نظر می رسد كه نتیجه به اندیشه بیشتر (درعمل) تا )(روی عمل) منتهی شود. این موضوع تكرار بازدید از بخش های یكسان اماكن حیات وحش را به جای بازدید از قسمت های آنجا تشویق می كند كه به نوبه خود به توجه و تمركز بیشتر به مناطق ویژه آنجا منجر می گردد كه برخی از آنها با بقیه متفاوت هستند گروه های پخش خبری به جای آنكه گیرنده های تكنولوژی باشند تشویق می شوند تا با ایجاد شالوده های اساسی اطلاعاتی كه برنامه های كامپیوتری از جانب آنها در نهایت ارائه می شود به درون تكنولوژی گام برمی دارند. به منظور نیل به انسجام كلی به بحث و بررسی مذاكره، تقسیم كار و حس نیاز به دقت لازم است این ابزار به خودی خود هیچ پاسخی را فراهم نمی كند بلكه واكنش های لازم اجتماعی و عقلایی را بین شركت كنندگان موجب می شوند تا ارتباط رضایت بخشی را ازطریق تركیب رسانه كه قبلا غیرقابل دسترس بوده ارائه دهند. این طرح قیاسی به تنهایی نقش نمی تواند داشته باشد. این واقعیت كه من این نوآوری و بازدید از اماكن حیات وحش را هدایت می كنم مستلزم دقت در دخالت و نیز عدم دخالت را می طلبد كه ماهیتا چگونگی دیدگاه دانش آموزان را نسبت به فن و نوآوری تحت الشعاع قرار می دهد. واكنش من انتخاب شیوه پذیرش نقش به جای ایفای نقش به وسیله شامل كردن «خود در یك وضعیت آشكار و حساس بود» با این وجود برخلاف لیسی (Laciy) من عضو تمام وقت پرسنل نبودم و این ابداع به مدت كوتاهی برقرار بود. زمان كافی برای من وجود نداشت كه وارد وضعیت جریمه شدم یا تبینه كردم تا اینكه جان سالم به در بردن را یاد بگیرم و هنوز هم نه خواست آن وجود دارد ونه امكان دور كردن خودم از این اقدامات.اینچنین پذیرش خود را به سیزده شكل مختلف نشان می دهم.

اقدام شكل نقش
معرفی كامپیوتر مبدع
فراهم كردن اطلاعات درمورد سایت نگهبان فضای سبز بیرون شهر
انجام اقدامات لازم در سایت مامور بهداشت وسلامت
پاسخ به ایده های دانش آموزان در گروه های كوچك راهنما
رهبری و یاری كردن در روند گزارش دهی معلم مبتكر
فراهم كردن اطلاعات بیشتر كتابدار
نوشتن نامه به معلمان مشاور / همكار
استفاده از دوربین ویدئویی محقق / تكنیسین/ گزارشگر
انجام اقدامات لازم در كلاس معلم
فراهم كردن پشتیبانی لوجیستكی پرسنل حامی و پشتیبان
مشاهده بی صدا از پشت كلاس محقق
تنظیم مصاحبه های گروهی تكنسین/ محقق
نمایش سی دی رام نهایی همكار / محقق

متعاقبا نقش من به عنوان عامل منتقد با این دیدگاه، تعهد، ایمان، مهارت ها و روابط به منظور معقول كردن وطراحی این پروژه و هماهنگ كردن آن، ارتقاء و به ثمررساندن آن، حول یك واقعه مهم و مستمر، كه توسط سیاست كلی مدرسه طی یك دوره واضح و تعریف شده حمایت شود، متمركز نمی شد بلكه درعوض این ابداع مستلزم نقشی موثرند در قالب قوم شناسی تاریخ بود كه در آن وقایع با استفاده از متدهای كیفی و طبیعی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند هك هدف آنها كندوكاو مفاهیم و ادراكات می باشد. این نوآوری، نشانگر یك حركت جزئی اما مهم از تدریس معمولی برنامه های آموزشی در قالب فرایند شرح گزارش می باشد كه هدف آن به كارگرفتن وسیله ای است كه فقط در مدارس وجود دارد و به وضوح در قالب نقشی كه در تعلیم و تدریس دارد درك می گردد. این وسیله، یا دارای مشخصه های خاصی است كه تا حدی شیوه هر كاربری را برای این پروژه تعریف می نماید. به عنوان مثال، (اتكنیز 1993) Atkeniz مزیت برنامه ریزی هدف محور را به این عنوان توصیف می كند كه به كاربر یك چنین برنامه ای آزاد می دهد تا اهداف آموزشی خود را تعریف و «مسیرهای» احتمالی پیش روی خود را كنترل كند. فعالیت هایی كه كاربر به عهده می گیرد به عنوان «هدف» ارائه می شود. (كه هركدام با برنامه كوتاه خود یا شرح گزارش خاص می باشند كه قابل پیوند با دیگری هستند).
كاربر می تواند تعیین كند كه چه چیز را انتخاب و ترتیب انجام آن به چه صورت است. این طرح و برنامه كه قبل از مشخصه برنامه ریزی هدف می باشد محیط آموزشی را به صورت یك كل و نه استفاده ویژه كردن از آن معرفی می كند. برخلاف برنامه ریزی قراردادی و مرسوم كه در آن كاربر در راس ترتیبی از دستورالعمل های فهرست شده و فعالیت ها شروع به كار می كند و تا نقاط از پیش تعیین شده به جلو می رود، سی دی رام تحقیقی دانش آموز، شامل چنین نتیجه ای برای ایفای نقش در یادگیری نمی باشد. كاربر در هر مرحله می تواند انصراف دهد و از یك گزارش به سراغ گزارش دیگر به صورت راندوم یا تصادفی برود. با این وجود تاثیر یك چنین برنامه ریزی هدفدار روی روند طرح و برنامه دانش آموز به یك آزادی كلی برای گروه های دانش آموزی منجر می شود تا طبق «اهداف» خود عمل كنند در حالی كه توانایی محقق برای پیوند دادن دو یا سه شرح گزارش مشابه كه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته یا تهیه شده به صورت یك موضوع ویژه دانش آموزی می شود. متاسفانه زمان و پول به این معنی بود كه این پیوند و ارتباط ممكن نمی باشد. درعوض یك دكمه فلاش ارتباطی ابداع و به هنگامی كه كاربر به پایان شرح گزارش رسید فعال گردید. وقتی این دكمه فشار داده میشود معلوم می شود كه كدام بخش دیگر برنامه را كاربر می تواند دسترسی داشته باشد تا به اطلاعات بیشتر یا چشم اندازی متفاوت دست یابد. در برخی بخش ها و بنابر نیاز ویژه دانش آموز انشعابات بیشتری فراهم می شود به طوری كه كاربران حق انتخاب برای جستجوی دو یا سه مقوله جدا از تحقیق و جستجو در یك شرح گزارش دارند كه این به بهترین صورت به عنوان «شعبه گذاری» بُرد گزارش توصیف می شود.
تعداد صفحه:28
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***