مقاله ISI با ترجمه فارسی:رفتارهای اعتیاد آور

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :رفتارهای اعتیاد آور


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 9
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
رفتارهای اعتیاد آور
والدین در خلال سالهای دانشگاه چقدر مهم هستند؟ یک دیدگاه طولی از تأثیرات غیر مستقیم والدین روی مصرف الکل دانشجویان نوجوان.
خلاصه
بر پایه یافته­های قبلی حمایت کننده تأثیر دنباله­دار والدین روی نوجوانانشان بعد از اینکه آنها به کالج راه می­یابند. آزمایش تأثیر کوتاه مدت مداخله والدین روی کاهش تمایل دانشجویان کالج در نوشیدن. روانشناسی رفتارهای اعتیاد آور؛ توریسی، آر، پادیّلا کمی و وایرسما کی (2000) مصرف و الکل در میان دانشجویان کالج: یک آزمایش مدلهای تئوریایی تمایلات نوشیدن در دانشجویان تازه وارد و دانشجویان دوره­های عالی. مجله مطالعات مربوط به الکل. این مطالعه (تحقیق) تأثیر غیر مستقیم را بررسی می­کند که والدین ممکن است روی مصرف الکلشان از طریق انتخاب رفقای مصرف کننده الکل در کالج بگذارند. دوست به عنوان میانجی (دلال) ارتباط بین مشخصه­های والدینی و مصرف الکل در نمونه طولی دانشگاه به حساب می­آید. به عنوان بخشی از مطالعه وسیعتر، 392، دانشجویان تازه وارد برای درک آنها از فعالیتهای والدینشان و مصرف الکل دوستانشان انتخاب شدند. نتایج SEM نشان داد که مصرف الکل دوست، ارتباط بین آگاهی والدین از آنچه نوجوان در اوقات فراغتش انجام
می­دهد و مصرف الکل در دانشگاه را وساطت می­نماید و دستاورها (یافته­ها) نشان می­دهند که حتی در این مرحله آخر از بلوغ، والدین به نمایش انتخابهای نوجوانان در زمینه دوست، ادامه می­دهند، که در عوض روی نوشیدن الکل نوجوان، نشان در کالج تأثیر می­گذارد. مفاهیم پیشگیری مورد بحث قرار گرفته است.

  • معرفی (دیباچه):

با توجه به وسعت تحقیق پیوند دهنده سوء استفاده الکل در دانشگاه با دسته­ای از برآیندهای منفی، دانشمندان و مدیران تلاشهایشان را در جهت نظارت روی تمایلات نوشیدن در کالج افزایش داده­اند. فاکتورهای فردی چون جنس، نژاد، شخصیت و تاریخچه خانوادگی، تمایلات و انگیزه­های نوشیدن، قابلیت دسترسی و جذابیت فعالیتهای متناوب و فاکتورهای اکولوژیایی شامل قابلیت دسترسی، هزینه، برنامه­های آزمون و کلاس آکادمیک و محل اقامت در سبب و اثرشناسی سوء استفاده از الکل بین دانشجویان کالج دلالت کرده است. به هر حال، اهمانطور که گرایشات به نوشیدن و رفتارها و تأثیر دوستان بین قوی­ترین وابستگی به مصرف الکل و اعتیاد وجود دارد، اکثر تلاشهای پیشگیری کنند. در این سطح روی مصرف دوستان و تأثیر آنها تمرکز دارد. گرچه برخی مطبوعات حدس زده­اند که موضوع برجسته تأثیرات والدین در پیشرفت فردی میان افراد بالغ و دوری از خانواده­هایشان تنزل یافته است، در اینجا تحقیق قابل توجهی وجود دارد که والدین را به عنوان فعالان در طرحهای دانشجویان در زمان آمادگی برای کالج در نظر می­گیرد و آنها تأثیر را حتی بعد از انتقال دانشجویان به فضای دانشگاه در حوزه­هایی چون اطلاعات آکادمیک مالی، عاطفی، اجتماعی و سلامتی بده در نظر می­گیرند. به عنوان مثال، توریسی، جاکارد، تاکی دو نام و گریمز در یافتند که والدین تعلیم دیده درباره نوشیدن عیاش وار و چگونگی انتقال اطلاعات به نوجوانانشان قبل از شروع تحصیلات دانشگاهیشان، نوجوانانی دارند که در سطوح پایین­تر مصرف الکل و تجربه مصرف آن در ارتباط با وقایع منفی قرار دارند. به علاوه وود، هوی، لایرد، استیونسون و میشل کاشف الگوسازی و اطلاع رسانی والدین به مصرف کمتر، مشکلات و تأثیرات متعادل شده نوجوان در نتایج نوشیدن را بیان کرده­اند. این یافته­ها مدارک و شواهدی را حمایت می­کند که والدین به طور مستقیم به تأثیرگذاری روی تصمیم­گیری مصرف الکل و رفتارهای مربوط به الکل در زمان ورود دانش­آموزان به کالج و بوسیله ارتباط توقعات، و محدود کردن و انتقال ارزشها ادامه می­دهند. به هر حال در اینجا مظاهر تأثیر والدین در سطح کالج مورد آزمایش قرار نگرفته است: تأثیر غیرمستقیم و بالقوه والدین روی نوجوانان دانشجو.
براساس تحقیقات وسیع مشخص شده است که علاوه بر تأثیر مستقیم روی نوجوانان، والدین به طور غیرمستقیم روی نتایج عمل نوجوان به روشهای مختلف تأثیر دارند. به عنوان مثال، درک شد که مبارزه والدین به ظور غیرمستقیمی روی رفتارهای مشکل داد افراد بالغ از طریق کاهش کیفیت آگاهی رسانی والدین تأثیر می­گذارد. در عوض همانندی، پیوستگی با نوجوانان منحرف را افزایش می­دهد. به علاوه تحقیق دیویس- کین آشکار ساخت که وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و سطح تحصیلات آنها به طور غیر مستقیمی روی پیشرفت آکادمیک بچه­های 8 تا 12 سال برای خواندن کتاب مولذت بردن از آن تأثیر دارد. گرچه بسیاری از دانشجویان با تأثیر غیر مستقیم والدین روی نتایج پیوند خورده­اند، ذکر تأثیرات غیر مستقیم روی رفتار دانشجو هنوز به طور مؤثری قابل شناسایی است. ارائه آن تحقیق به طور مستقیم با رفتارهای والدین همراه شده است و به این نتیجه رسیده است که والدین به تأثیر غیر مستقیم روی رفتار نوجوانان در خلال سالهای دانشگاه ادامه می­دهند. این مقاله به دنبال آزمایش تأثیرات غیر مستقیم است که والدین ممکن است روی مصرف الکل نوجوانانشان از طریق انتخاب دوستان مصرف کننده الکل در دانشگاه داشته باشند، از آنجا که رفقای مصرف کننده الکل فاکتورهای ریسک آمیز برای افراد هستند. این اطلاعات برای تلاشهای پیشگیری کننده در سطح دانشگاه بسیار مفید است، با توجه به این که تأثیر نوجوانان و والدین هر دو روی مصرف الکل نشان داده شده است. اگر، نهایتاً والدین به تأثیر روی انتخاب دوست در کالج کمک کنند، تلاشهای پیشگیری کننده از مصرف الکل ممکن است قویتر باشد اگر والدین به جای تمرکز روی دوستان در کار مشارکت نمایند.
مطالعه حاضر فرض می­کند که تصدیق والدین در مصرف الکل، آگاهی والدین و دانش آنها از فعالیتهای دانشجو خارج از خانه همه مناظری که مراقبت والدین هستند که با نوشیدن در دانشگه در ارتباطند. از آنجا که دانشجویان کالج اغلب به طور فیزیکی از والدین دور هستند، این تأثیرات غیر مستقیم فرض می­شود، تابع تمایلات مصرف الکل دوستان دانشجو در والدینی که مصرف الکل را تصدیق می­کنند دانشجویان بیشتری مشاهده شده­اند که با دوستان مصرف کنند. مرتب الکل در ارتباط بوده­اند به علاوه، در والدینی که تلاش می­کنند بدانند فرزندانشان در زمانهای آزاد در مدرسه به چه کاری مشغولند، دانشجویان (دانش­آموزان) کمتری در ارتباط با دوستان مصرف کننده بالای الکل دیده شده­اند. این ارتباط مشابه در مواردی که والدین
می­دانند دانش آموزانشان در زمانهای آزاد مدرسه چه می­کنند، انتظار می­رود. این فرضیات توسط تحقیقهای قبلی حمایت شده­اند. که نشان می­دهند کاهش در نظارت والدین و آگاهی در خلال بلوغ به طرز قوی با اکتساب رفقای مصرف کننده در ارتباط است، و همچنین دوام مصرف به علاوه تحقیق صورت گرفته توسط برادران، مونتز، لامبوزن و استین برگ نشان داد که فعالیتهای والدین چون آگاهی رسانی، تشویق پیشرفت و مشارکت در تصمیم­گیری به طور قابل توجهی روی عضویت بچه­های بالغ در جمعیت­های عادی تأثیر دارد.
در جهت کنترل مصرف الکل و ارتباط با دوستان مصرف کنند، قبل از دانشگاه، گزارشهای یک نفر از مصرف الکل در خلال تابستان پیش از ورود به کالج و رفتار نوشیدن دوستانش در دبیرستان به عنوان مدل به کار رفت. اگر رفتارهای والدین در وجود مصرف فردی و مصرف دوستان قبل از دانشگاه الگو قرار گیرد، نتایج به دست آمده بیشتر درست خواهد بود. در آخر، فرض شده بود که بر پایه تلاشهای قبلی، دوستان دانش­آموز که تمایل به نوشیدن در خلال نیسمال اول را داشتند (پاییز) در نیمسال دوم تمایلشان بیشتر شده بود. (بهار) با توجه این امکان که میانجگیری مشخصه­های والدین تنها توابعی در رفتار مربوط به نوشیدن بچه­ها در کالج هستند، مصرف فردی الکل در خلال نیمسال اول در این مدل بیان شده است.

C.Aha R, Turrisi/رفتارهای اعتیاد آور 33 (2008) 1360-1368

2- متد (روش)
1-2- نمونه
شرکت کنندگانی شامل 392 تازه وارد به کالج در ایالات متحد، بودند و کسانی که در حوالی دانشگاه شمال شرقی و شمال غربی در شرف ورود به کالج بودند. دانش­آموزان مقیاسهای تعیین کننده ادراکات دانش والدینشان در زندگیشان تصدیق مصرف الکل بیش از نیمسال اول دانشگاه را کامل کردند. ترکیب وابسته به آمارگیری نمونه به صورت مقال بود: 43 درصد مرد، 57 درصد زن، 2/92 درصد سفید پوست (هند و اروپایی)، 13% Hispanic 5 درصد آمریکایی افریقایی، 3/3 درصد آسیایی و 3 درصد بقیه، 1/31 درصد کاتولیک، 2/15 درصد پروتستان، 0/4 ذرصذ بهبودی، 6/13 درصد روحانیون کلیسای latter day، 5% مسلمان، 5/21 درصد بقیه و 6/13 درصد بدون مذهب میانگین سنی 97/17 سال بود.
استخدام شرکت کننده و روش:
شرکت کنندگان از شهرها و مناطق اطراف دانشگاههای ایالت شرکت کننده در سواحل شرقی و غربی ایالات متحده به عنوان بخشی از مطالعه عظیم­تر دانش­آموزان مصرف کننده الکل استخدام شدند. اسامی دانش­آموزان به طور تصادفی از کتاب­های سالیانه دبیرستان­های خصوصی و دولتی در مناطق نمونه­برداری شده انتخاب شد. این روش برای پیشرفت لیست­های نمونه­گیری در تحقیق قبلی استفاد شده بود. تازه واردان در خلال تابستان قبل از ورود به کالج در خلال نیمسال اول و نیمسال دوم از سال اول مورد بررسی قرار گرفتند.
تعداد صفحه:25
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***