Get a site

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یك رادار ردگیر تك پالس

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات

طراحی گیرندهی دیجیتال یك رادار ردگیر تك پالس

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش مخابرات

عنوان:

طراحی گیرندهی دیجیتال یك رادار ردگیر تك پالس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:

رادارهای ردگیر در سناریوی دفاعی پدافند هوایی نقشی كلیدی بر عهده دارند. روشهای مختلفی به علت دقت بالا، استخراج 1 برای ردگیری اهداف مهاجم وجود دارد كه از میان آنها روش تكپالس اطلاعات مكانی هدف به وسیلهی یك پالس واحد و برخی ویژگیهای منحصر به فرد دیگر، بهطور خاص مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال كه با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش نمونه ها، آشكارسازی را انجام می دهند، به خاطر مزایای خاص مدارهای دیجیتال بر آنالوگ، مانند دقت و پایداری بالا، عدم تغییر پارامترها در اثر شرایط محیطی، انعطافپذیری و حجم و وزن كمتر و …، به سرعت در حال جایگزینی گیرندههای آنالوگ میباشد. در این پروژه، طراحی یك گیرندهی دیجیتال برای یك رادار ردگیر تكپالس كه از سیگنال IF نمونه برداری می كند، مورد بررسی قرار میگیرد و پارامترهای لازم برای ردگیری را استخراج میشود.

مقدمه:

اهمیت رادار ردگیر در سیستمهای دفاعی و نیز در كاربردهای فراوان غیرنظامی امروزه بر كسی پوشیده نیست. رادارهای ردگیر با استخراج پیوسته دقیق مكان هدف، امكان تعیین خط سیر هدف، سرعت آن و پیشبینی مكان بعدی آن را نیز فراهم میكنند. از میان روشهای ردگیری راداری، روش تكپالس به دلیل قابلیت ویژه كه در متن این رساله تفصیل بحث شدهاند و از همه مهمتر دقت بالای ردگیری، جایگزین روشهای دیگر گردیده است و تقریباً همهی سیستمهای ردگیری راداری جدید مجهز به این تكنیك میباشند. این رادارها در زمان گذشته به طور كامل با قطعات آنالوگ ساخته میشدهاند. با پیشرفت فنآوری مدارهای دیجیتال خصوصاً ورود مبدلهای آنالوگ به دیجیتال سریع و دقیق و نیز پردازشگرهای سیگنال و پیشرفت تئوری پردازش دیجیتال، رویكرد به سیستمهای دیجیتال به ویژه 1 دیجیتال بلادرنگ پردازشگرهای دیجیتال روزافزون شده است. دلیل عمدهی این امر، دقت، پایداری، انعطافپذیری و ساختار فشردهی مدارهای دیجیتال در مقایسه با مدارهای آنالوگ میباشد. در این رساله، یك رادار ردگیر تكپالس با پارامترهای واقعی توصیف شده و سپس یك گیرندهی دیجیتال با نمونهبرداری از سیگنال دریافتی در مرحلهی فركانس میانی و پردازش نمونه ها، طراحی گردیده است. این رساله شامل چهار فصل میباشد. در فصل اول، سیستمهای راداری بهطور كلی معرفی شدهاند و طرز كار یك رادار عمومی توضیح داده شده است. در فصل دوم، انواع روشهای ردگیری به ترتیب تكامل توضیح داده شده و طرز كار هر سیستم و مزایا و معایب آن مشخص گردیده است. در فصل سوم، روش ردگیری تكپالس به عنوان روش برتر توصیف شده و گیرندهی آن و انواع مختلف پردازشگرهای آن بررسی گردیده و در نهایت یك روش برای پردازش سیگنالهای دیجیتال انتخاب شده است. در فصل چهارم روش طراحی یك گیرندهی دیجیتال و بلوكهای قبل از مبدل آنالوگ به دیجیتال، مانند تقویت كننده، فیلتر و AGC، توضیح داده شده و با توجه به ویژگیهای سیگنال IF، تعداد بیت، فركانس نمونه برداری و سایر پارامترهای مبدل انتخاب گردیده است. در ضمن روش پردازش سیگنال به منظور استخراج پارامترهای لازم برای ردگیری بحث شده است. انجام این پروژه گرچه با تلاش فراوان و در مدت زمان نسبتاً زیاد و با مطالعات گسترده ای انجام گرفته، اما قطعاً دارای نقایص و محدودیت هایی است و میتوان آن را به عنوان قدم اول از یك راه طولانی تلقی نمود. به امید گامهای آینده و آیندهای درخشان برای كشور اسلامی مان.

تعداد صفحه :97

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com