ضربالمثل های منتخب

 • «بعد از هفت کره، ادعای بکارت.»
 • «پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان.»
 • «از شما عباسی، از ما رقاصی.»
 • «از مردی تا نامردی یک قدم است.»
 • «استخری که آب نداره، این همه قورباغه می‌خواد چه‌کار؟»
 • «اصل کار بر و روست، کچلی زیر موست.»
 • «اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می‌بینمت بچشم آن وختی.»
 • «اگر برکه‌ای پر کنند از گلاب// سگی در وی افتاد کند منجلاب» سعدی
 • «اگر خدا بخواهد، از نر هم می‌دهد.»
 • «اگه زاغی کنی، زیقی کنی، می‌خورمت.»
 • «اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی.»
 • پرادو سواری دولا دولا نمیشه!
 • «به شترمرغ گفتند: بار ببر، گفت: مرغم، گفتند: بپر، گفت: شترم
 • «به مالت نناز که به یک شب بنده، به حسنت نناز که به یک تب بنده.»
 • «پای خروستو ببند، به مرغ همسایه هیز نگو.»
 • یا منچستریه منچستری یا رُمیه رُمی(AS Rom )
 • «اول جلو خونه خودت جارو کن بعد خونه همسایه.»
 • «اول اینو که زائیدی بزرگ کن.»
 • «این‌همه چریدی دنبه‌ات کو؟»
 • «این‌همه خر هست و ما پیاده میریم.»
 • «با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت.»
 • «با این ریش می‌خواهی بری تجریش؟»
 • «با خوردن سیر نشدی با لیسیدن نمی‌شی.»
 • «بمیر و بدم.»
 • «بهر خران چه کاه برند چه زعفران»
 • «به شتر گفتند غمزه کن زد پالیز را ویران کرد»
 • «برای همه مادره، برای ما زن‌بابا.»
 • مادیونو ببین کره شو بستون
 • «اگر تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق می‌کنم.»
 • «اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه می‌زد.»