سه یادگاری که دیگر نیست… تفنگ وساز و کتاب

پدرم از پدرش سه یادگار داشت که از نسل های قبل دست به دست بهش رسیده بود

تفنگ قدیمی برنو

سه تار

کتاب امیرارسلان نامدار

هر سه را بعد از پیروزی انقلاب ازش گرفتند….