Get a site

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر: بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کاپوزیت های پلیمری

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کاپوزیت های پلیمری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

عنوان:

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کاپوزیت های پلیمری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:

در این نوشتار ابتدا در مقدمه توصیف نانو کامپوزیت ها انجام شده و انواع آنها باهم مقیاسه شده است. سپس نگاهی به منظر تاریخی، پیدایش و کاربرد خاک رس اصلاح شده و نانو کامپوزیت ها در صنعت شده و ساختار نانو کامپوزیت ها و خاک رس های آلی از لحاظ نوع شکل گیری و فضاهای بین لایه ای بررسی شده و انواع سازگار کننده های کاربردی در نانو کامپوزیت ها ذکر شده است و به ذکر نام و روش های تولید نانو کامپوزیت ها اکتفا شده است. همچنین سعی در شناخت روش های شناسایی نانو کامپوزیت ها مثل پراش اشعه ایکس و پراش نوترون با زاویه کوچک و … شده و مشخصه های ساختار این مواد مانند بلورینگی، توزیع لایه های سیلیکاتی، ظرفیت حرارتی، درجه انتقال شیشه ای ذکر و مورد بررسی قرار گرفته و سپس نگاهی اجمالی به ترمودینامیک نانو کامپوزیت ها شده است تا ساختار این مواد بهتر شناخته شود و اما در قسمت بعدی که هدف اصلی این تحقیق می باشد بررسی اثر نانو کامپوزیت شدن روی خواص فیزیکی مکانیکی مواد می باشد که بحث ابتدا با میکرومکانیک کامپوزیت های پلیمیری شروع می شود و در مورد معادلات مهم و اثر گذار در این راستا مانند هالپین تسای و … بحث می شود. سپس تک تک خواص فیزیکی مکانیکی مورد بررسی قرار می گیرد که همگی نشان از رشد خواص فیزیکی مکانیکی مانند رشد مدول، استحکام، خواص نفوذپذیری و بهبود بسیار قابل توجه در خواص حرارتی و … می باشد.

مقدمه:
نانو کامپوزیت ها دسته جدیدی از کامپوزیت ها هستند که پرکننده های مورد استفاده در زمینه پلیمری آنها دارای حداقل بعدی در حدود 1 تا 12 نانومتر را دارا می باشد. نانو کامپوزیت ها موادی هستند که از لحاظ فاز پیوسته دارای تنوع زیادی می باشند، و فاز پیوسته این مواد خود می تواند تک فاز و یا چند فاز باشد و یا شامل مواد پر کننده اضافی باشد تا برای مثال منجر به افزایش مکانیکی ماده شوند. نانو کامپوزیت ها با توجه به فاز پیوسته خود به سه دسته اصلی تقسیم می شوند. الف- نانو کامپوزیت های پلیمر (PNC) ب-نانو کامپویزت های سرامیکی (CNC) ج- نانو کامپوزیت های فلزی (MNC) نانو کامپوزیت های پلیمری نیز با توجه به بعد ذرات نانو به سه نوع اصلی تقسیم می شوند الف- نانو کامپوزیت های هم بعد. وقتی هر سه بعد فاز پراکند در محدوده نانو متر باشد به آن نانوهای هم بعد اطلاق می شود مانند سیلیکات های کروی، در این نوع ذرات نانو در یک فرم یا در یک قالب قرار دارند و اغلب دارای فرآیند سل ژل می باشند. ب-نانو کامپوزیت های دو بعدی: وقتی دو بعد فاز پراکنده در محدوده نانو باشد و بعد سوم بزرگتر و دارای ساختاری کشیده باشد ذرات نانومتری دو بعدی نام دارد مثل لوله های نانو کربنی و الیاف مویین از مشخصه های اصلی این مواد دانسیته پایین و خواص مکانیکی بسیار بالا می باشد. ج- نانو کامپوزیت های تک بعدی: در این گروه فاز پراکند دارای یک بعد در اندازه 100 تا 1000 نانومتر است، و پرکننده های در یک فرم می باشند و بصورت صفحه یا ورقه که فقط ضخامتی در حدود چند نانومتر دارند. مانند پلیمرهای با لایه های بلوری که با نفوذ زنجیره های پلیمری یا مونومرهای بین بلورهای لایه ای تهیه می شود و این سیستم اصلی تولید در صنعت می باشد. اما ذرات نانو نیز از لحاظ شکل خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند که هرکدام کاربرد خاصی دارند که در زیر به بعضی از آنها اشاره شده است. الف- صفحه ای    ب- لیفی          ج- لوله ای          د- کره ای            و – سایر مواد     برای مثال، اغلب برای بالا بردن خواص مکانیکی و دادن خواص ضد نفوذ پذیری از ساختار صفحه ای استفاده می شود و برای بهبود سختی و استحکام نانوهای لیفی ترجیح داده می شود در صورتی که برای بهبود خواص نوری و الکتریکی از کروی استفاده می شود، در حال حاضر با اضافه کردن پر کننده های معمولی به کامپوزیت ها برهم کنشی بین آنها وجود ندارد امام با کوچک شدن این ذرات تمایلشان به ملکول های مجاور بیشتر و علاقه زیادی برای ایجاد اتصالات قوی پیدا می کنند و اگر این کوچکی در حد نانو شود این اتصلات بسیار قوی می شود و نام تقویت کننده نانو را می گیرند. مهم ترین ویژگی این نانو کامپوزیت هات بهبود خواص در مقادیر کم تقویت کننده است که اصولا این مقدار 1 تا 5 درصد حجمی ماده اصلی می باشد که می تواند خواص فیزیکی را تا 70% بهبود بخشد که متداول ترین تقویت کننده خاک رس می باشد که باعث ایجاد سطحی شفاف، کاهش تصاعدی ویسکوزیته، کم کردن دانسیته، کم کردن قابلیت اشتعال، نفوذپذیری کم و افزایش خواص فیزیکی مکانیکی می شود و یکی دیگر از نتایج خوب استفاده از این مواد این است که نیاز به تعدیل کننده و سازگار کننده ندارد. هدف در این تحقیق بررسی نانو کامپوزیت های پلیمری می باشد، اما نگاهی گذرا به نانو کامپوزیت های فلزی نیز خواهد شد. نانو ذرات آهن، کبالت و تهیه می شود و تحت یک عملیات حرارتی با هیدروژن و سیلیکات که دارای 0.1% تا 20% جرم وزنی ماده می باشد و کاتیونها و آنیونهای فلزی فرایند می شود. در این زمینه از ژل های سیلیکاتی استفاده می شود در ابتدا گاز هیدروژن نفوذ کرده و سایز ژل ها را کاهش می دهد و خواص مغناطیسی از خود نشان می دهد و در آخر رفتار Super-paramagnetic از خود نشان می دهند.
تعداد صفحه : 79
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com