Get a site

سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : تاثیر زلزله بر معادن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان : تاثیر زلزله بر معادن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی معدن – اکتشاف

عنوان :

تاثیر زلزله بر معادن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
زلزله در اثر رها شدن ناگهانی انرژی در پوسته یا گوشته یالایی زمین ایجاد می شودو در واقع
بازتاب یک رویداد زمین شناخت است . به دلیل نقش و اهمیت امروزه معادن در تولید و اقتصاد
و قرار گرفتن این سازه ها در شرایط سازه هایی که آسیب رسیدن به آنها تهدید کننده سرمایه
گذاری های انجام شده است ، مطالعه تاثیر زلزله برمعادن لازم و ضروری به نظر می رسد .
در معادن روباز به بررسی تاثیر زلزله برساختمان معدن که شامل جاده ها و پله ها و ماده معدنی
است پرداخته می شود و در قسمت بعدی تاثیر پارامتر های ناشی از زلزله برروی ساختمان معدن
و همچنین نقش سایر عوامل همچون بیشینه شتاب زمین و لایه بندی ها و روش های آتشبازی و
جنس زمین و اثر نوع امواج و غیره هم در تشدید تاثیر زلزله برروی معادن بررسی می شوند .
در معادن زیر زمینی تونل ها به عنوان شاخصی برای تاثیر پذیری این سازه در برابر آسیب های
ناشی از زلزله بررسی شده اند و عواملی مثل عمق تونل ، شکل و اندازه تونل ، روش های متفاوت
ساخت ،اندر کنش تونل و سازه های مجاور ،تفاوت جابه جایی ها در سطح و عمق و تاثیرارتعاشات
زلزله بر تونل ها با توجه به روابط مختلف بررسی و مثال های موردی هم ذکر شده و در نهایت به توابع
خرابی تونل ها و تفاوت عملکردی تونل های معادن اشاره می شود .
مدیریت بحران زلزله در معادن با توجه به اجزای سیستم مهندسی ارزش و روش های مقابله با زلزله
قبل و یعد و در حین وقوع آن یکی از عوامل کاهش خسارات ها و تلفات در این راستا می باشد ، که
می توان با تهیه ابزار ، ملزومات ، آموزش افراد و استفاده از موارد ذکر شده برای مقابله با زلزله در
مواقع مختلف ، بحران زلزله را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت .
تعداد صفحه :177
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com