Get a site

سمینار ارشد نساجی: بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
عنوان :
بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
اهمیت استفاده از رنگزاهای طبیعی با توجه به مسائل زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست . لذا در این پروژه به دو رنگزای طبیعی پوست گردو و حنا توجه و تلاش شده است تا ایزوترم جذب این رنگزاها بر روی کالای پشمی به دست آید . به هر حال در صورت داشتن ایزوترم های جذب می توان در فرایند رنگرزی از آن استفاده کرد.
در این پروژه کالای پشمی ایرانی به وسیله ز اج سفید در شرایط ثابت دندانه دار و سپس توسط مقادیر مختلف رنگزای حنا و پوست گردو رنگرزی شده و پساب رنگرزی مورد آزمایش جذب قرار گرفته است .با توجه به مقادیرجذب رنگ باقی مانده در حمام و مقادیر آن در پسابهای شستشو می تواند رمق کشی را محاسبه و سپس ایزوترم جذب را به دست آورد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایزوترم جذب رنگز ای حنا و پوست گردو مشابه بوده و هردو از ایزوترم جذب لانگ میور پیروی می کند.
مقدمه:
تاریخچه رنگهای طبیعی به زمان باستان بر می گردد . در آن دوران از گیاهان رنگی به جهت خود آرائی و رنگ ر زی وسایل استفاده می شد . با توجه به سوابق این رنگ ها برآن شدیم که به بررسی خواص رفتاری این رنگها بپردازی م . البته در این پروژه هدف کلی بر روی دو رنگزای حنا و پوست گردو متمرکز شده و نتایج رنگرزی بررسی و حدود نقطه تعادل این دو رنگزا به دست آورده شده است . در برگ درخت گردو مواد مختلفی از جمله ایندوزیت ، اسید آلاژیک ، اسید گالیک و مقداری پارافین و اسید موسیتانیک و تانن و غیره وجود دارد. پوست گردو نیز دارای رنگینه به نام جاگلون می باشد که متعلق به خانواده نفتاکینون هاست . حنا نیز دارای ترکیبات شیمیائی همانندتانن، اسید گالیک ، ازت ، مواد چرب و اسانس می باشد . ماده رنگی حنا به نام لاوسون از خانواده نفتاکینون هاست که علاوه بر خاصیت ضد میکروبی و خواص دارویی نیز دارد.
دندانه در اصطلاح به معنی اضافه کردن موادی برای تثبیت و رنگ پذیری بیشتر الیاف است . اسانس مواد از نظر شیمیائی باید قابلیت حل شدن به ماده رنگی را داشته باشد . طرز عمل این املاح این گونه است که با به وجود آوردن فرج با خراش بر روی سطح الیاف باعث نفوذ بیشتر رنگ به داخل الیاف می شو د . رنگهای طبیعی به دو گونه بر روی الیاف بدون دندانه عمل می کند . برخی کاملاً جذب لیف نمی شوند و برخی به صورت سطحی جذب می شوند که از ثبات کمتری برخوردارند . به همین جهت در رنگرزی با رنگزاهای حتماً باید دندانه دادن را اعمال نمایند . در این پروژه از دندانه زاج سفید به دلیل بی رنگ بودن استفاده شده و در نهایت کالا با رنگزای حنا و پوست گردو رنگرزی شده است .جهت به دست آوردن ایزوترمهای جذب از پسابهای رنگرزی که در دستگاه اسپکتروفتومتری قرار داده و اعداد ضبط شده و نمودارهای Ds برحسب Df رسم شده است سپس ایزوترم جذب به دست آمده با ایزوترم های جذب معمول مقایسه و مطابق آنها با یکی از ایزوترم های جذب بررسی شده است.
فصل اول
کلیات
1-1) هدف تحقیق:
انجام این پروژه بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوشت گرود بر روی کالای پشمی بوده است.
1-2) پیشینه تحقیق:
طی بررسی انجام شده افراد بسیاری در زمینه رنگزاهای طبیعی تحقیق کرده اند که کلیه نتایج در حین پروژه بیان شده است . اما بر روی ایروترومهای جذب حنا و پوست گردو تحقیقی صورت نگرفته است.
1-3) روش کار و تحقیق:
ابتدا به بررسی رنگهای طبیعی و ساختار آنها پرداخته و سپس به داندانه دار کردن و رنگرزی کالا اشاره کردیم در نهایت از روس پساب های رنگرزی ایزوترم جذب بررسی گردید.
تعداد صفحه : 82
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com