Get a site

سمینار ارشد مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی: بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روش های آماری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

” M.sc ” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

عنوان:

بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول و فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه، طراحی پارامتری و طراحی رواداری که به روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میشوند. در کشورهای غیر صنعتی، فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتوان گفت وجود ندارد، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست. بنابراین آنچه که به عنوان فعالیت های کتترل کیفیت در این کشورها میتواند مطرح باشد به فعالیت های طراحی پارامتری فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود.
طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت به طرح استوار نیز معروف است سطوح عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییر پذیری های ت ولیدی در پارامترهای محصول که ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد. از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی (یکرو سیلندر گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تا توانمندی این روش در بهینه سازی زاویه پیچ خوردگی پارچه یکرو سیلندر، تمایل به لول شدگی پارچه، آ برفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچه که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.
این تحقیق شامل چهار فصل که در فصل اول به بررسی پیشینه تحقیق و در فصل دوم به بررسی مباحث نطری مربوط به فرآیند پارچه های یکرو سیلندر حلقوی پرداخته ایم و در فصل سوم طرح ریزی، اجرا و تحلیل دادها انجام شده است و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج آزمایشات پرداخته ایم.
فصل اول
پیشینه تحقیق
1-1- مقدمه
تنها راه افزایش کیفیت محصولات و خدمات، استفاده از تکنولوژی برتر، مواد اولیه مرغوب تر و گرانتر و نیروی انسانی با تخصص بالا نیست.
در این راستا، یک روش موثر و کارا برای از عهده برآمدن این مهم (کیفیت)، روش جدید طراحی بهینه برای عملکرد، کیفیت و هزینه است. این روش، طرح استوار نامیده میشود که شامل ویژگی های زیر است:
1) غیر حساس نمودن عملکرد محصول به تغییر پذیری مواد اولیه، که نتیجۀ آن، بکارگیری مواد و قطعات با مرغوبیت پایین تر و هزینه کمتر، در اغلب موارد می باشد.
2) استوار نمودن طراحی ها در مقابل تغییر پذیری ساخت (تولید) که نتیجۀ آن، کاهش هزینۀ نیروی انسانی و کاهش دوباره کاری و ضایعات است.
3) بکارگیری طرح هایی با حداقل حساسیت در مقابل تغییری پذیری محیط، که نتیجه آن، کاهش هزینه های عملیاتی (بکارگیری) میباشد.
4) بکارگیری یک فرآیند توسعه یافتۀ جدید، بگونه ای که از فعالیت های مهندسی، بصورت موثرتری استفاده میشود.
روش طرح استوار یک متدلوژی مهندسی برای بهبود کارآیی در فاز تحقیق و توسعه میباشد. بطوریکه محصولات با کیفیت بالا و هزینۀ پایین می توان تولید کرد. استفاده از این روش میتواند در سطح بالایی، توانایی سازمانها را در جهت راهیابی به بازارهای جهانی و پایین نگه داشتن هزینه های تولید و توسعه و تحویل محصولات با کیفیت بالاتر را، بهبود ببخشد.
مبتکر طرح استوار پروفسور تاگوچی است که از دو منظر فلسفی و روش شناسی به موضوع نگریسته است. اساس فلسفه او بر این استوار است که هر گونه بهبود در کیفیت محصولات و فرایندهای ساخت باید با تحلیلی از طراحی های مربوطه آغاز شود.
روش شناسی او برای بهینه نمودن پارامترهای طراحی محصولات وفرایندهای ساخت که در ارتباط با مشخصه های اصلی طراحی صورت میگیرد به سه مرحله جداگانه به نام های:
الف) طراحی سامانه
ب) طراحی پارامتری
ج) طراحی رواداری (تولرانس)
تفکیک میگردد.
در طراحی سامانه، کاربرد دانش علمی و مهندسی به منظور تولید یک طرح اولیه ای از محصول یا فرایند ساخت که بتواند نیازهای اساسی را در رابطه با عملکرد را براورد سازد می باشد. در ضمن مشخصات فنی ای که برای این طرح اولیه تعریف میشود نقاط شروع بهبود مشخصه های طراحی به حساب می آید.
اصل اساسی طراحی اثر زدا (طرح استوار) عبارتست از: بهبود کیفیت یک محصول با حداقل کردن اثر علت های تغییر بدون حذف علت ها. این کار به معنی بهینه کردن طراحی فرآیند و محصول برای حداقل کردن حساسیت عملکرد در مقابل علل مختلف تغییرات است این روش طراحی پارامتری نامیده میشود.
طراحی رواداری به روشی می پردازد که در آن از طریق تعدیل در هزینه و کیفیت، حدود تغییر پذیری مقادیر بهینه ای که در طراحی پارامتری مشخص شده اند تعیین می شوند.
اغلب شرکت های موفق و مطرح در کشور ها ی صنعتی، کار صحیح کاهش تغییر پذیری عملکرد محصول را نسبت به منابع اغتشاش برای فن آوری مورد نظر، از طریق بکارگیری روش طرح استوار (طراحی پارامتری) انجام می دهند که نتیجه آن ساخت محصولاتی با کیفیت بالا و هزینه های پایین است ولی شرکت هایی که از روش طرح استوار بی اطلاع هستند در مراحل طراحی به طور چشم گیری به طراحی رواداری و طراحی سامانه متکی هستند. اتکا به طراحی رواداری، محصولات را برای ساخت، گرانتر می سازد و اتکا به طراحی سامانه مستلزم بدست آوردن فناوری و ابتکارات در فن آوری است که برنامه ریزی آن بسیار مشکل بوده و منجر به یک سرمایه گذاری بالا و زمان توسعه طولانی تر می شود.
تعداد صفحه : 129
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com