سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

مدل های پدیده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبكه های واقعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
هدف از این تحقیق، بررسی پدیده كرونا در خطوط انتقال انرژی الكتریكی، انواع و تأثیرات آن و نیز مدلهای ارائه شده در مورد این پدیده و ارزیابی تلفات ناشی از آن میباشد.
ابتدا اصول تخلیه الكتریكی، انواع آن – شامل تخلیه های مثبت و منفی در الكترودهای مختلف – و نتایج آزمایشگاهی و نظری مربوطه ارائه میگردد. پس از آن پدیده كرونا در خطوط انتقال معرفی میشود. تأثیر انواع گوناگون هادیها در شدت این پدیده، به كمك نتایج تجربی ملاحظه میشود. سپس تأثیرات محیطی از قبیل آب و هوا، ذرات معلق و… مورد تحلیل قرار میگیرد. تلفات كرونا معرفی شده و مدلهای نظری تبیین میشود. در نهایت مطالعاتی كه در این حوزه در برخی كشورها از جمله سوئد ارائه می گردد و در انتها پیشنهاداتی در راستای انجام مطالعات جدید و بومی مطرح میشود.
مقدمه:
با افزایش میزان مصرف انرژی در جهان و روبه اتمام رسیدن منابع انرژی فسیلی، توجه ویژهای به مقوله تلفات انرژی شده است.
چنانكه میدانیم پس از تولید انرژی الكتریكی در نیروگاههای متمركز، بهكمك خطوط انتقال این انرژی به مناطق مصرف منتقل میشود و از طریق پستها و خطوط فوق توزیع و توزیع در اختیار مصرف كننده ها قرار میگیرد. در كلیه حوزه ها اعم از تولید، انتقال و توزیع، تلفات الكتریكی بخش قابل توجهی از انرژی را به گرمای بی حاصل مبدل میسازد.
قسمت عمده ای از این تلفات مربوط به خطوط ولتاژ بالای انتقال است و در این میان پدیده كرونا بیشترین تأثیر را دارد.
برای بهبود وضعیت و كاهش این تلفات، شناخت این پدیده، روش های ارزیابی تلفات ناشی از آن و ارائه مدل ضروری است.
هدف اصلی ما در این پروژه آشنایی با انواع تخلیه های الكتریكی، پدیده كرونا، تبیین مفهوم تلفات كرونا، نحوه ارزیابی و محاسبه تلفات و در نهایت معرفی مدلهای ارائه شده در این مورد است.
فصل اول: پدیده كرونا در خطوط انتقال
1-1) مقدمه
– زمانی که شدت میدان الکتریکی بر روی سطح هادی از قدرت شکست هوا تجاوز می کند، تخلیه های کرونا در سطح هادی خط انتقال شکل می گیرند.
– حتی در یک میدان یکنواخت بین دو الکترود مسطح موازی در هوا نیز، بسیاری شرایط گوناگون بر میزان این قدرت شکست تاثیر می گذارند.
– برخی از این شرایط عبارتند از: فشار هوا، جنس الکترود، وجود بخار آب، پدیده فوتو یونیزاسیون و نوع ولتاژ.
– شکست هوا در این ناحیه سبب ایجاد: نور، نویز صوتی، نویز رادیویی، لرزش هادی، اوزون (O3) و محصولات دیگر می گردد و در ضمن اتلاف انرژی به وجود می آورد که بایستی توسط نیروگاه تأمین شود.
2-1) مکانیسم کرونا
– فرآیندهای تخلیه گازی
تخلیه های الکتریکی معمولا به واسطه میدان الکتریکی که به الکترون های آزاد درون گاز شتاب می دهد، آغاز می شوند. هنگامی که این الکترون ها انرژی کافی به دست آوردند، می توانند از طریق برخورد با اتم ها، یون ها و الکترون های جدید تولید کنند. (یونیزاسیون ضربه)
الکترون های اولیه که فرآیند یونیزاسیون را آغاز می کنند، غالبا به واسطه فوتویونیزاسیون تولید می شوند.
تعداد صفحه : 89
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com