سمینار ارشد رشته نساجی: اثر نمره و تاب بر استحکام کششی و مقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : اثر نمره و تاب بر استحکام کششی و مقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – تكنولوژی

عنوان:
اثر نمره و تاب بر استحكام كششی و مقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
با افزایش نمره نخ (سیستم مستقیم) و تاب آن مقاومت سایشی آن افزایش می یابد در نخ های فانتزی به واسطه ایجاد نقاط نازك و ضخیم استحكام نمره متوسط نخ كاهش می یابد و تاب از نقاط ضخیم به نقاط نازك منتقل می گردد.این انتقال تاب ممكن است موجب كاهش مقاومت سایشی نخ گردد.
در این تحقیق سه نمره نخ 10 و 20 و 30 پنبه ای با فاكتور تابی درحدود 3300 و نمره 10 پنبه ای دیگر با فاكتور تابهای بیشتر (3842 و 610 ) در سیستم ریسندگی رینگ همچنین دو نخ متراكم فانتزی تهیه شده و اثر تغییرات نمره و تاب بر استحكام كششی و مقاومت سایشی نخ مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد كه میزان انتقال تاب از نقطه ضخیم به نقطه نازك كمتر از مقدار محاسبه شده از رابطه تعادل گشتاور نقطه ضخیم و نازك می باشد. همچنین تاب نقطه نازك كمتر از میزان قابل انتظار توسط رابطه برابری گشتاور پیچشی نقاط نازك و ضخیم بود. مقاومت سایشی نقاط ضخیم بیشتر از نقاط نازك بود كه به واسطه تاب كم در نقاط ضخیم انتظار می رفت كه مقاومت سایشی آنها كمتر از نقاط نازك باشد ولی عملاً مقاومت سایشی نقاط ضخیم به واسطه وجود الیاف بیشتر در آن منطقه، نسبت به نقاط نازك بیشتر بود. در این تحقیق با افزایش نمره انگلیسی میزان استحكام، ازدیاد طول در نقطه پارگی، كار تا حد پارگی وسایش نقاط نازك و ضخیم نخ كاهش یافت و با افزایش تاب (نمرات یكسان) ابتدا از میزان استحكام كششی كاسته شده، سپس افزایش یافت و دور سایش تقریباً افزایش یافت.
فصل اول:
مقدمه وتحقیقات انجام شده قبلی
1- مقدمه
نخ های فانتزی، نخ های نساجی با طراحی های كاملا نامحدود می باشند. دسته بندی نخ های فانتزی بسیار وسیع می باشد و در سال های اخیر ساختار آنها پیچیده تر شده است. در حال حاضر نمی توان آنها را ساختاری كلاسیك با حلقه، بوكله، گره های یك ساختار مارپیچ و افكت های تركیبی نامید بلكه آنها دارای افكت های رنگی بسیار مختلف و یا شكل های مختلف می باشد. با استفاده از یك فرایند تولید، امكان تولید نخ های فانتزی با خصوصیات مختلف وجود دارد.
شاخص های هندسی و ساختاری نخ های فانتزی، از قبیل دانسیته ی خطی، ارتفاع افكت ها، عرض افكت ها، فاصله ی بین افكت ها، تعداد افكت ها در واحد طول، تنوع افكت ها و قرارگیری افكت ها بستگی به تنظیمات ماشین، یعنی، پارامترهای تكنولوژی تولید، از قبیل سرعت تغذیه ی جزء افكت، سرعت تولید نخ فانتزی، سرعت دورانی اسپیندل تو خالی و نقش نخ مغزی، در طی فرآیند ریسندگی دارد. علاوه براین، شاخص های ذكر شده در بالا بستگی به خصوصیات و مواد اولیه ی خام مختلف از اجزاء سازنده نخ دارد.
نمره نخ یك كمیت آماری است كه نمایانگر ظرافت نخ میباشد.نمره نخ اثر مهمی در ساختار پارچه حاصل از ان نخ بجا میگذارد. نخهای سنگین تر پارچه سنگین تر و را ایجاد میكند و در نتیجه در استحكام پارچه تاثیر دارد.چگالی خطی یا نمره نخ معمولا بصورت مستقیم یعنی جرم در واحد طول نخ ویا غیر مستقیم یعنی طول واحد جرم معینی از نخ بیان میشود.
تاب اندازه پیچشی است كه به نخ داده میشود تا چسبندگی مناسب در الیاف منقطع (staple) ایجاد كند و یا نخهای تشكیل دهنده نخ چند لا را نزدیك به یكدیگر نگه دارد. نخ تابیده شده حاصل دارای استحكام لازم در مراحل بعدی تولید بوده و كاربرد خواهد داشت. افزایش تاب داده شده به نخ از یكسو استحكام آن را افزایش میدهد و از طرف دیگر زاویه قرارگیری الیاف منقطع در نخ رانسبت به محور اصلی نخ كم میكند. بیشترین استحكام نخ زمانی است كه آرایش یافتگی الیاف در امتداد نیروی وارد به نخ باشد. تاب نخ علاوه بر تأثیر در استحكام نخ روی دیگر خصوصیات فیزیكی نخ وپارچه تولید شده از آن نیز تأثیر دارد. تاب معمولا در تمام طول نخ بطور یكنواخت توزیع نمی شود. نتایج كار اشخاص زیادی ثابت میكند كه بین تاب و ضخامت نخ رابطه برقرار است. لذا می توان نتیجه گرفت كه تاب بیشتر در نقاط باریك نخ مجتمع میشود.
تعداد صفحه : 98
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com