سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایانامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق- گرایش كنترل
عنوان :
كنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
برج تقطیر یك فرآیند كلیدی و نهایی در زنجیره فعالیت های یك پالایشگاه محسوب می شود كه در ارزش افزوده آن نقش اساسی و محوری دارد .متاسفانه امكان اندازه گیری مستقیم بعضی از متغیرهای كلیدی آن از جمله غلظت خروجی محصول بدلیل مشكلات تعمیر و نگهداری و زمان تاخیر سنسور وقیمت بالای آن میسر نمی باشد.
در این تحقیق ، ابتدا اطلاعات عملكردی برج تقطیر گرد آوری می شود . سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده ، یك مدل هوشمند جهت تخمین مقادیر واقعی غلظت محصول نهایی برج طراحی می شود . برای این منظور ،از تكنیك هوشمند شبكه عصبی استفاده خواهد شد . سپس ، با استفاده از تخمین گرهای طراحی شده به عنوان سنسورهای هوشمند یا نرم افزاری جهت طراحی یك پیشگو بهره برداری می گردد كه بدلیل ویژگی های مطلوب آن در صنایع فرآیندی بسیار مورد توجه می باشد.در خاتمه نتایج حاصل از تحقیق در دو فاز كلی مانیتورینگ غلظت محصول نهایی برج تقطیر با استفاده از سنسورهای هوشمند طراحی شده و نیز كنترل پیشگو بر روی مدل استاندارد برج تقطیر شبیه سازی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مقدمه
مانیتورینگ و كنترل محصول نهایی برج تقطیر از اهمیت بسیار زیادی در صنایع پالایش كشور بر خوردار می باشد. اجرای این دو كار در شرایط كنونی عمدتا” بر مبنای آنالیز آزمایشگاهی محصول نهایی برج و استفاده از نتایج آن در تنظیم سیستم كنترل برج تقطیر صورت می گیرد . بدلیل وجود وقفه زمانی بسیار زیاد در انجام نمونه گیری، آنالیز و ارائه مقادیر واقعی غلظت محصول نهایی برج تقطیر ،اجرای مؤثر كنترل برج تقطیر را با مشكلات فراوانی روبرو می كند . در چنین شرایطی ، بروز نوسانات حاصل از مشخصه های ورودی برج تقطیر نظیر غلظت آن ، می تواند موجب بروز تغییرات زیاد در كیفیت محصول نهایی در فاصله زمانی مورد نیاز در عملیات نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی گردد . این امر باعث تنزل كیفیت محصول برج و ضررهای اقتصادی ناشی از آن می گردد . نتایج این تحقیق می تواند در برداشتن سیكل زمان بر عملیات نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی گردیده و ارتقاء كیفیت مانیتورینگ با بهره گیری از سنسورهای هوشمند و كنترل اتوماتیك به موقع و زمان حقیقی برج تقطیر تأثیر بسزایی داده باشد و از این طریق موجب افزایش سود آوری محصول كیفی برج تقطیر گردد.
فصل اول
كلیات
1-1) هدف
برج تقطیر در بسیاری از صنایع فرایندی یك سیستم صنعتی مهم محسوب می شود . سیستم برج تقطیر به شدت غیر خطی و تو أم با عدم قطعیت است.
برای كنترل برج نیاز به اندازه گیری لحظه ای و مستمر متغیرهای حالت و خروجی است . سنسورهای اندازه گیری كه برای آنالیز لحظه ای برج بكار می رود گاز كروماتوگراف است . اگر چه پیشرفت های زیادی در ساخت این نوع سنسور ها حاصل شده است اما هنوز با مسائلی از جمله زمان ت أخیر و قیمت بالا و هزینه نگهداری و تعمیر بالا همراه است در نتیجه نمی تواند جهت اندازه گیری های لحظه ای بكار رود.
در این پروژه قصد داریم با استفاده از اطلاعات قابل دسترس سیستم اندازه گیری برج تقطیر نسبت به تخمین درجه خلوص محصول نهایی با استفاده از روشهای پردازش هوشمند شبكه عصبی اقدام نماییم . برای اندازه گیری پروسه های پیشرفته با افزایش حجم داده , مانیتوریك این حجم داده خیلی مشكل است بنابر این نیاز است كه ویژگی داده بررسی گردد . آنالیز اجزای اصلی (PCA) و تجزیه بردار ویژگی (SVD) دو ابزار نیرومند جهت كاهش ا بعاد داده و بدست آوردن ویژگی داده های پروسه می باشد. شبكه عصبی در مهندسی یك
مدل غیر خطی از ورودی وخروجی یك سیستم بدست می آورد كه می تواند در پیشگویی، كلاس بندی و تشخیص الگو بكار گرفته شود. شبكه عصبی توانایی تخمین توابع غیر خطی با تعدادی داده آموز شی پیدا می كند و احتیاجی به دانش اولیه از سیستم ندارد و می توانند مسائل پیچیده را با مفروضات كمتری حل كند.
برای طراحی تخمین گر ابتدا بوسیله PCA یك بردار ویژگی از داده های پروسه بدست آورده و با استفاده از این بردار ویژگی به عنوان ورودی و غلظت محصول نه ایی به عنوان خروجی یك شبكه عصبی آن را آموزش داده و یك تخمین گر هوشمند طراحی می كنیم سپس، با استفاده از تخمین گرهای طراحی شده به عنوان سنسورهای نرم افزاری جهت طراحی یك حلقه كنترل اتوماتیك بهره برداری می گردد . در طراحی سیستم كنترل اتوماتیك نیز از تكنیك كنتر ل پیشگو استفاده خواهد شد كه بدلیل ویژگی های مطلوب آن در صنایع فرآیندی بسیار مورد توجه می باشد . سیستم كنترل برج باید موقعیت محصول را با وجود اغتشاش در تغذیه در نزدیك نقطه كار نگهدارد . این كنترلر باعث می شود كه عملكرد بهتری از عملكرد فیدبك معمولی بدست آوریم و با ایجاد قیود بر روی متغیرهای ورودی وخروجی ضریب كارایی بهبود یافته و خواص مقاوم بودن ایجاد شود.
تعداد صفحه : 116
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com