سئوی سایت : بخش تماس با ما (نحوه بهینه سازی)

شامل ایمیل آدرس پستی تلفن و موبایل فکس و غیره باشه

بهتر است موقعیت مکان در گوگل مپ مشخص و در سایت قرار داده شود

بهتر است راهنمایی برای رسیدن به مکان شرکت درج شود

اطلاعات مکان مانند جای پارک – مسیر های دسترسی – امکانات حمل

و نقل عمومی و غیره درج شود

ساعات کاری درج شود

خیلی کوتاه درباره شرکت توضیح داده شود

بخش تماس با ما (نحوه بهینه سازی)

یک یا جند عکس از مکان شرکت در این صفحه درج شود

کروکی بکشید

شاید این خیلی قدیمی شده باشد ولی حتی خوب است علاوه بر اینکه موقعیت مکان شرکت در نقشه گوگل را درج می کنید

علاوه بر آن کروکی هم بکشید و در سایت درج کنید

ایده عاقلانه است که صفحه «درباره ما» را دوباره در صفحه «تماس با ما» تکرار کنید البته این بار خیلی خلاصه. صفحه تماس شما یک منطقه عالی برای خلاصه کردن همه این اطلاعات را فراهم می کند و شما می توانید قسمت مربوطه را به صفحه «درباره ما» نیز پیوند دهید

طوری این صفحه را بهینه کنید که در درجه دوم اهمیت بعد از صفحه اصلی سایت باشد