دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی جرم ترک انفاق به همسر

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده كوچكترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشكیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یك اجتماع وجود دارد اما این گروه كوچك به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشكیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشكیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحكم‏تر مى‏گردد.
مسلم است كه هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا كه براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش كودكان در بستر این نهاد كوچك بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانكه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشكیل خانواده را كه زمینه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد یابنده انسان است، اصل اساسى دانسته و حكومت اسلامى را موظف به فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
فهرست مطالب _Toc380567942                                                                                                             صفحه

فصل اول تعریف انفاق و مصادیق نفقه. 5

1-1مقدمه. 6

1-2-تعریف انفاق: 7

1-3-مصادیق نفقه. 8

1-4-شرط وجوب نفقه: 15

1-5-بررسى وصف كیفرى ترك انفاق: 25

فصل دوم ارکان جرم ترک انفاق: 31

2-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات: 32

2-2- عنصر مادی: 33

2-3- عنصر روانی: 34

2-4 – قانون حاکم: 38

2-5-اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: 48

2-7-برداشت از اموال منفق: 49

2-8- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: 50

2-9- ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات). 55

فصل سوم نتیجه گیری و منابع. 58

نتیجه :.. 59

منابع : 60

-1مقدمه

ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تكالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همكارى در ماده‏1106، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حكم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یكدیگر كرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تكلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تكلیف، به ترك انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترك انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترك انفاق نیاز است كه مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن كنیم

-تعریف انفاق:

از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش [1] بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نیست‏شدن است. [2]و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است كه مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف كردن و خروج است;[3] زیرا نفقه‏اى كه مرد براى‏همسرش خرج مى‏كند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)”[4] نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چیزهایى است كه شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثیه داخل آن.

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد كه در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.

تعداد صفحه : 71

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Previous Entries دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی آثار مترتب برموت فرضی در فقه و حقوق ایران Next Entries دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق