دانلود پروژه رشته مدیریت : مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان به جای استفاده ازچراغ راهنمایی سه زمانه و گردش به چپ در تقاطع ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان به جای استفاده ازچراغ راهنمایی سه زمانه و گردش به چپ در تقاطع ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
ساختارپایان نامه
با گسترش شهرها وافزایش روز افزون وسایل نقلیه ، شاهد آن هستیم که وضعیت ترافیک در شهرها هر روز پیچیده ترمی شود. معضل ترافیک علاوه بر اینکه سبب اتلاف وقت زیادی از شهروندان می شود مشکلات دیگری نیز به همراه دارد. برخی از این مشکلات عبارتد از:

 • افزایش مصرف سوخت وهدر رفتن سرمایه های ملی کشور
 • افزایش آلودگی هوا و خطرات زیست محیطی
 • افزایش بیماریها ومشکلات تنفسی
 • افزایش تنش واسترس وپایین آمدن آستانه تحمل افراد
 • کاهش بازدهی اقتصاد ملی به دلیل اتلاف زمانهای طولانی

در کشورهای مختلف همواره سعی بر این بوده است تا با چاره اندیشی راه حل های مختلف ، بتوان از معضل ترافیک کاست. یکی از این راه حلها حذف تقاطع ها وچراغهای راهنمایی و استفاده از دور برگردانها        می باشد. استفاده از دوربرگردانها وحذف تقاطع ها مدتهای مدیدی است که در کشور ما متداول گشته واستفاده می شود.
در خصوص تاثیرات استفاده از دوربرگردانها ، مزایا ومعایب آنها تا کنون تحقیقات زیادی انجام شده است که هر تحقیق از منظر خاصی به موضوع نگاه کرده و پارامترهای ویژه ای رامورد ارزیابی قرار می دهد. در این تحقیق نیز سعی شده است تا تاثیر استفاده از دوربرگردانها در افزایش یا کاهش حجم ترافیک وهزینه های آن به صوررت کلان مورد بررسی قرار گیرد. درانتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار در این زمینه بیان خواهد شد. ساختار این پایان نامه مشتمل بر 5 فصل خواهد بود که عبارتند از:

 • فصل اول- کلیات تحقیق

در ابتدای این فصل، مساله تحقیق به صورت کامل توضیح داده شده است.همچنین دربخش بعدی هدفهای تحقیق، اهمیت موضوع وانگیزه تحقیق ، سوالات و فرضیه ها ، روش تحقیق ، جامعه آماری ، محدودیتها و مشکلات موجود در این تحقیق در بخشهای جداگانه بیان شده است.

 • فصل دوم- مروری برتحقیقات گذشته

در این فصل، ابتدا نگاهی کلی به مبانی نظری طراحی تقاطع ها و استفاده از دوربرگردانها خواهیم داشت چرا که بدون دانستن اطلاعات اولیه در این زمینه، در ادامه تحقیق به مشکلات زیادی برخواهیم خورد. درادامه فصل به تشریح مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت و مهمترین نتایج حاصل از این تحقیقات تشریح خواهد شد.

 • فصل سوم- روش شناسی تحقیق

در این فصل به روش شناسی تحقیق خواهیم پرداخت و در آن روش پژوهش، جمع آوری آمار واطلاعات ، مطالعات میدانی ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تهیه پرسشنامه ودسته بندی داده ها بحث خواهد شد.

 • فصل چهارم- بررسی اثرات دور برگردانها بر حجم ترافیک وهزینه ها

در این فصل با استفاده از آمار واطلاعات جمع آوری شده از مراجع معتبر وانجام مطالعات میدانی به بررسی تاثیر استفاده از دوربرگردانها در هزینه ها وافزایش یا کاهش حجم ترافیک خواهیم پرداخت و مقایسه ای بین حالت استفاده از چراغهای راهنمایی و حالت جایگزین آن یعنی حذف تقاطع وچراغ واستفاده از دور برگردان خواهیم داشت.

 • فصل پنجم- جمع بندی ونتیجه گیری

در این فصل به جمع بندی نتایج حاصل از فصل قبل خواهیم پرداخت و این نتایج در قالب شکلها ، نمودارها وجداول مفید وکاربردی ارائه خواهد شد. همچنین این نتایج با یافته های دیگر محققین مقایسه خواهد شد و دلایل اختلافات احتمالی نیز ذکر می گردد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار در این زمینه بیان خواهد شد.
امید است این تحقیق جهت دست اندرکاران و مسئولان حوزه ترافیک شهری در کل کشور مفید واقع گردد و درکاهش حجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن موثر واقع گردد.
مساله
یکی از معضلات اصلی در شهرهای کل دنیا ، افزایش روز افزون تعداد وسایل نقلیه ورشد حجم ترافیک با گذشت سالیان متمادی می باشد. جهت کاهش معضل ترافیک ومشکلات ناشی از آن راه حل های زیادی وجود وجود دارد که برخی از آنها به عنوان راه حل های اساسی و معمولا پر هزینه بوده وبرخی دیگر نیز راه حل های کم هزینه تر می باشد . در زیر به برخی از این راه حل ها اشاره می شود:

 • احداث راهها وبزرگراههای جدید
 • حذف تقاطعات هم سطح
 • تملک ابنیه های کنار راه وافزایش عرض راهها
 • توسعه وگسترش حمل ونقل عمومی
 • احداث دور برگردانها وحذف تقاطعات

حذف تقاطعات وچراغهای راهنمایی آنها واحداث دور برگردان یکی از راه حلهای نسبتا کم هزینه و سریع می باشد که در دهه اخیر در کشور ما مورد توجه جدی قرار گرفته است. احداث دور برگردانها دارای مزایا ومعایب متعددی است که شناخت دقیق آنها سبب خواهد شد:

 • در آینده طراحی واجرای آنها به نحو صحیح واصولی وبا کمترین تبعات منفی انجام شود.
 • مشکلات و معایب دور برگردانهای فعلی نیز به نحو مطلوبی علاج بخشی شود.

در این پایان نامه سعی شده است تا تاثیر احداث دوربرگردانها وحذف تقاطع ها برحجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن تشریح گردد وراهکارهایی نیز جهت بهبود عملکرد آنها ارائه گردد.

 • اهمیت واهداف تحقیق

در سالهای اخیر استفاده از دوربرگردانها وحذف تقاطع ها بسیار مورد توجه مسئولان و کارشناسان حوزه ترافیک شهری قرار گرفته است ودر بسیاری از شهرها این مساله به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان گفت در شهر تهران تا سال 1385 تعداد دوربرگردانهای اجرا شده در حدود 30 مورد بوده ولی سیاست مسئولان ،گسترش تدریجی آنها تا حدود 140 مورد می باشدعلیرغم گسترش استفاده از دوربرگردانها در کشور ، متاسفانه تاکنون مطالعات مدون و کاملی در خصور تاثیر دور برگردانها بر حجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن و مقایسه آن با استفاده از چراغهای راهنما در تقاطعها صورت نگرفته است ، لذا با توجه به فقدان اطلاعات مدون و کافی در این زمینه ، نیاز به تحقیقات بیشتر در کشور ما بیش از بیش احساس می شود ولذا این موضوع جهت این تحقیق انتخاب شده است . مهمترین اهداف این تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • بررسی تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • بررسی تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت استفاده از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های تحقیق

مهمترین سوالاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه است؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه است؟
 • تاثیر استفاده از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با استفاده از چراغهای راهنمایی چگونه است؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها وجود دارد؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار   می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم استفاده از چراغ های کنترل هماهنگ)
 • روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی خواهد بود. در این تحقیق ابتدا انواع دوربر گردانها ومبانی کلی موثر بر طراحی واجرای آنها ارائه خواهد شد. در ادامه به نتایج مطالعات انجام شده توسط سایر محققان گذشته در این زمینه اشاره خواهد شد ومزایا ومعایب دور برگردانها در این تحقیقات تشریح خواهد شد.
در فصل بعدی روشهای گردآوری ، تجزیه وتحلیل ودسته بندی اطلاعات و داده ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت نیاز در این فصل پرسشنامه خاصی نیز توسط محقق طراحی می گردد و بین جامعه آماری نمونه توزیع خواهد شد.
در فصل بعدی با توجه به اطلاعات وآمار اخذ شده از مراجع معتبر نظیر وزارت راه وشهرسازی ، شهرداریها ، سازمان ترافیک ، مطالعات گذشته، بررسیهای میدانی و همچنین داده های اخذ شده از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق به بررسی اثرات استفاده از دوربرگردانها بر حجم ترافیک وهزینه ها در مقایسه با چراغهای راهنمایی خواهیم پرداخت ونتایج آن با مطالعات سایر محققان مقایسه خواهد شد.در ادامه به تشریح راهکارهایی جهت بهبود نقاط ضعف دور برگردانها خواهیم پرداخت و در انتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار بیان خواهد شد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :75

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***