Get a site

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق

با عنوان :  افزاره های میکروفلویدیک

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق- الكترونیك
عنوان :
افزاره های میكروفلویدیك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
سیال ها موادی هستند كه در اثر تنش برشی هر چند ناچیز به طور دائم تغییر شكل می دهند. این تنش ها
می تواند ناشی از ضربه یا حرارت باشد و به نوعی از حاصل تقسیم نیرو بر سطح بوجود می آید. این سیال ها در
افزاره های میكرو فلوئیدیك حركت می كنند و به تبع تنش اعمالی به سیال این تنش به افزاره ها نیز اعمال
می شوند. بررسی این تنش ها می تواند نقش جریان ها را در سیال ها مشخص كند. قطع نظر از ماهیت جریان
سیال تمامی جریان های درون سیال از یك سری روابط تبعیت می كنند كه می توان به صورت تحلیلی به این
روابط پرداخت و در نهایت با بررسی روابط حاكم بر سیالات می توان خواص حاكم بر افزاره های میكرو
فلوئیدیك را بیان كرد. در این سمینار با نشان دادن مثال های مختلف و با توجه به معادلات حاكم بر دینامیك
سیالات به بررسی جریان آرام سیال در درون كانال ها می پردازیم.
مقدمه:
بررسی خواص افزاره ای میكرو فلوئیدیك و سیالات از مباحثی است كه در مكانیك سیالات به عنوان یك مبحث
مهم نگریسته می شود. اعمال نیرو های وارد شده بر سیالات و بر هم كنشی كه در این سیالات بوجود می آید
جز مواردی است كه محققان این علوم سالیان سال به بررسی آنها پرداخته اند. یكی از خواص مهم سیالات كه
نوع سیال را مشخص می كند خاصیت چسبندگی سیال در افزاره می باشد. بر حسب این خاصیت، سیالات به دو
نوع نیوتنی و غیر نیوتنی تقسیم می شوند كه به نوعی در سیالات نیوتنی وارد شده و سیال و سرعت تغییر شكل
زاویه ای رابطه خطی برقرار است در حالی كه در سیالات غیر نیوتنی این رابطه به صورت غیر خطی تلقی
می شود. حال با توجه به مطالب بیان شده، پرداختن به ساختار هندسی سیالات می تواند تشریح فرآیندها را
آسانتر كند.
با استفاده از معادلات اساسی در دینامیك سیالات از جمله معادلات پیوستگی، اندازه حركت و روابط حاكم بر
آنها و با توجه به دبی سیال بر روی ماده جامد می توان خواص سیال را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر معادلات
حركت از جمله معادلات پر كاربرد در دینامیك سیالات حركت می باشند. این معادلات برای محاسبه رابطه
اعمال شده به سیال و میزان جابه جایی آن به كار گرفته می شود .
در فصل اول به بررسی سیال و خواص حاكم بر آنها می پردازیم. در فصل دوم معادلات اساسی در دینامیك
سیالات را بیان می كنیم و در فصل سوم به بررسی جریان های حاكم بر سیالات اشاره می كنیم و در نهایت با
استفاده از روشهای محاسباتی دینامیك سیالات و شارش جریان تراكم ناپذیر در میكرو كانال ها به بررسی
جریان سیال در مقیاس زیر میكرومتر و نانو متر می پردازیم.
فصل اول
سیال و خواص آن
1 ) تعریف سیال
سیال ماده ای است كه در اثر تنش برشی هر چند ناچیز به طور دائم تغییر شكل میدهد. تنش برشی
متوسط عبارت است از حاصل تقسیم نیروی برشی بر سطح، كه این نیروی برشی مولفه مماسی نیرو بر سطح
میباشد. تنش برشی در یك نقطه حد نیروی برشی وارد بر سطح است وقتی كه این سطح بطور كافی كوچك و
به یك نقطه تبدیل شود.
این صفحات به قدری بزرگ هستند كه میتوان از شرایط لبه های آنها صرف نظر كرد. فرض بر این است كه
كشیده می شود. به این ترتیب تنش برشی F توسط نیروی A صفحه پائین ثابت است و صفحه بالائی با مساحت
A بر ماده مورد نظر وارد میشود.
تعداد صفحات: 77
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com