Get a site

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر : تست معماری سرویس گرا

ع متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان :  تست معماری سرویس گرا در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
کارشناسی درجه دریافت برای سمینار ارشد “M.Sc”
مهندسی کامپیوتر- افزار نرم
:عنوان
تست معماری سرویس گرا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  :

آزمون معماری سرویس گرا نقش مهمی را در تضمین  توسعه موفقیت  آمیز  هر سازمان ایفا می کنـد .آزمـون
SOA دیبا سطوح متعددی را از سرویس های فردی تا اتحادیه  درون سازمانی سیستمی و همینطور جنبه هـای
یارکردی  و غیرکارکردی  را نیز پوشش بدهد.
ترکیب  منحصر بفرد ویژگی های  SOA از قبیل  کشف زمان اجرای  سرویس ها ، انقیاد فوق العاده  دیر ،ترکیب آگـاه
QoSو مذاکره بطور خودکارSLA  بسیاری  از تکنیک های  تست موجود را به چالش می کشاند. بطور مثال کشف
زمان اجراء و انقیاد فوق العاده دیر ، این را فراهم می کند که پیکر بندی  واقعی سیستم تنها در طول اجرا شناخته
می شود و این مساله بسیاری از تکنیک های آزمون جامعیت موجود را ناکافی می سازد. بطور مشابه ترکیب  آگـاه
QoSو مذاکرات خودکار SLA به این مسئله است  که یک سرویس  ممکن است با کارایی های  متفـاوت در
در زمینه  های متفاوت تحویل داده شود از این رو  باعث شکست تکنیک های  آزمون کارایی می شود.
در  حالیکه  آزمونSOA حوزه جدیدی  از بررسی  است ، یکسری گزارشات روش ها و یتکنیک هایی  ارائه می دهند
که یا توسعه یافته آزمون سنتی است یا گسترش ایده های جدید  با هدف نشان دهی  مشـکلات خـاص تسـت
سیستم های سرویس  میانی می باشد .
در  اینجا به تحلیل  چالشها از نقطه نظر افراد متفاوت و ارائه راه حلها برای سطوح مختلف تست می پردازیم کـه

این سطوح  شامل آزمون واحد، جامعیت و رگرسیون می  باشد . و همینطور ابعاد آزمون کارکردی و غیر کارکردی
را نیز پوشش می دهیم  سپس قابلیت تست پذیری برنامه ها را در SOA  بررسی می نماییم  و به نقـش تکمیلـی
مانیتورینگ در کنار تست به معتبر سازی  سیستم SOA   میرسیم .

مقدمه:

معمار یهای سرویس  گرا  به طور سریع چشم اندازی از امروز و فردای مهندسی نرم افزار را تغییر می دهد .

SOA اجازه انعطاف پذیری و پویایی بالای سیستم ها را طول کشف و ترکیب سرویس ، انقیا فوق العادع دیر ،

مذاکرات خودکار و مدیریت توافق سطح سرویس و دوباره پیکر بندی اتوماتیک سیستم را می دهد .

پذیرش فزاینده ای از SOA برای ماموریت سیستم های بحرانی ، رو شهای موثری را برای تضمین قابلیت

اعتماد بالا ایجاب می کند .

استراتژی های متفاوت می توانند مورد پیگیری برای افزایش اطمینان در SOA باشند .یک امکان این است

که تحمل خطا را بوسیله تکرار محقق نمایند . برای مثال یکی از پیشنهادات این است که هر  سرویس

که بوسیله یک سیستم احضار شده است می تواند بواسطه ظرفی  که سرویس های هم ارز را احضار

می کند و همانند یک رای دهنده عمل کند جابجا شود .

امکان دیگر این است که یک سرویس میانی را بطور پیوسته در طول اجرایش ما نیتور نماییم و عملکرد های

صحیحی را در صورت نیاز بکار ببریم .هنگامی که یک رخداد استثنا تشخیص داده می شود یک عملکرد بازیابی

راه اندازی می شود .برای مثال اگر یک سرویس درجه حرارت  که قسمتی از سیستم پیش بینی هوا است

در دسترس نباشد یک سرویس دیگری مشخص و احضار شده است .

تعداد  صفحه :87

قیمت : پنج هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com