Get a site

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی در مورد سرطان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با عنوان : سرطان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد  دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با موضوع :

سرطان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در حال حاضر سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در جهان است. یکی از روشهای درمانی، استفاده از گیاهان دارویی است که به دلیل همخوانی با طبیعت و فلور طبیعی بدن ،عوارض کمتری به همراه دارد.

این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاهMyrtus communis در غلظت هایmg/ml ,7.5,10) 5 ، 5/2، 25/1، 625/0 ، 312/0 ، 156/0 ( بر روی رده سلولهای سرطانی Hela وMCF7 بعد از 72 ساعت و با استفاده از آزمون MTTانجام گرفت. نتایج بدست آمده بر روی سلول های Hela نشان می دهد که عصاره اتانولیMyrtus communis درغلظتهایmg/ml p≤0/05))25/1 و(p≤0/02)312/0,156/0 بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.(جدول4-1) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 625/0 ، ( %33/82) بوده است. میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای Hela، mg/ml  95/1 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.

همچنین نتایج بدست آمده بر روی سلول های MCF7 نشان می دهد که عصاره اتانولی Myrtus communis  در غلظت های mg/ml p≤0/02))5/2 ، 25/1 ، 312/0 و 0/001) p≤)625/0   بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.( جدول 4-4) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 25/1 ،(% 64/70 ) بوده است. همچنین میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای MCF7 ،mg/ml 88/0 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis  موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.

بررسی اثر عصاره گیاه Myrtus communis(10mg/ml) بر روی سلولهای سالم (سلول خونی)نشان می دهد که عصاره باعث مهار رشد سلولهای سالم نشده است.

نتایج پیشنهاد می کند عصاره الکلی Myrtus communis دارای اثر مهاری بر روی رشد سلولی هر دو رده سلولی Hela و MCF7   است.

واژگان کلیدی: سمیت سلولی، عصاره اتانولی ،Myrtus communis ، رده سلولی Hela، رده سلولی MCF7

مقدمه:

براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، سرطان بعد از بیماریهای قلبی – عروقی، دومین عامل شایع مرگ است. سرطان عامل 24 % از کل موارد مرگ و میر در دنیای غرب محسوب می شود. در کشورهای اروپایی نیز سالانه بیش از 750 هزار بیمار به علت سرطان فوت می کنند.( Cancer Research Campaign .t 1992)سرطان یكی از عمده ترین معضلات بهداشت عمومی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تخمین زده می شود كه 9/10 میلیون مورد جدید، 7/6 میلیون مرگ و 6/24 میلیون فرد زنده در سال 2002 با سرطان مواجه بوده اند.(Parkin DM,et al, 2002). سرطان دومین عامل كشنده در ایالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در برگشت تمایز و بازیابی توانایی سلول های بنیادی و یافتن کارکردهایی برای استفاده از این سلول ها باشد(.( Hendrix MJC

فنوتیپ و رفتار سلول های سرطانی که حاصل تغییرات شاخص در ساختار و عملکرد سلول های طبیعی است ، آن هارا به عنوان مدل های مطالعاتی جالب و پیچیده در مبحث سلولی و مولکولی مطرح ساخته است. (2001Reya T,et al , ; Bruce A,2008)

تغییرات سلول طی رشد ، تغییراتی سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه ی تکثیر غیر طبیعی انواع سلول های بدن است که منجر به تشکیل توده سلول های غیر طبیعی نئوپلاسم ،به معنای رشد جدید، یا تومور می شود(عبادی م,1384).اما عواملی كه در پیدایش سرطان دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم دارند بسیار زیاد و نامحدود است و به همین دلیل درمان كامل سرطان دشوار و در بسیاری موراد غیر ممكن است. دانشمندان بر این عقیده اند که آسیب ها وتغییرات ژنتیکی ایجاد شده بر توالی DNA و ورود جهش و دیگر تغییرات در ساختار کروموزومی نقش بسزایی دارند. (McCord JM .1994 ; RosenKrans. H.S 2003)کنترل بیماریهای انسان و حیوان با داروهای گیاهی مورد توجه پژوهشگران می باشد و در بین مردم نیز هر روزه مقبولیت بیشتری می یابد. این ترکیبات پیوسته میتواند به عنوان موادی جایگزین داروهای سنتتیک با عوارض جانبی کمتر گردند. با گذشت زمان به تعداد گیاهان دارویی شناخته شده افزوده می گردد و زمینه های کاربرد آنها نیز گسترش می یابد. امروزه داروهای شیمیایی به واسطه اثرات زیان بخش و جبران ناپذیری که بر پیکره ی آدمی بر جای می گذارند، کم کم جای خود را به داروهای گیاهی می سپارند. اگرچه نسبت داروهای گیاهی به داروهای شیمیایی ناچیز است ولی روند جایگزینی امروز در دنیا با سرعت بیشتری دنبال می شود و در کشور ما نیز چند سده اخیر به این مهم توجه بیشتری شده است.

کشف مواد جدید نظیر مواد ضد میکروبی و ضد ویروسی و ضد سرطانی در میان گیاهان شناخته شده و یا آنهایی که به تازگی کشف شده اند، می تواند کمک شایانی به درمان بیماری ها نماید.از آنجائی که گیاهان دارویی در کشور ما فراوان می روید، مطالعه و شناسایی اثرات دارویی آنها با بررسی ترکیبات موثره این گیاهان می تواند گامی مثبت در استفاده بهینه از این ثروت ملی با ارزش باشد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاهMyrtus communis  در شرایط Invitro بوده تا بتوان در آینده آن را به شرایط in vivo تعمیم داد.این مطالعه به همراه مطالعات تكمیلی بعدی می تواند راهنمایی برای پزشكان در جهت انتخاب داروی موثرتر در درمان سرطان باشد.

1-1 تاریخچه سرطان:                

قدیمی ترین توصیف سرطان را در نوشته های مصری می توان یافت كه در آن به غده یا تومور سینه اشاره شده است و مربوط به 1500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح است. قدیمی ترین نمونه سرطانی هم حدود 1600 تا 1900 سال قبل از میلاد در بازمانده جمجمه ی زنی مشاهده شده است. اسكلت مومیایی شده ای در پرو، آثاری از سرطان پوست را نشان می دهد كه مربوط به 2400 سال پیش است. شواهد نشان می دهد كه احتمالاً بقراط یونانی اولین كسی است كه این بیماری را تشخیص داده، تفاوت غده ی خوش خیم و بدخیم را توصیف كرده و آن را نام گذاری كرده است و چون غده ی سرطانی و رگهای خونی اطراف آن به خرچنگ شباهت دارد، به همین دلیل بقراط اسم این بیماری را خرچنگ می گذارد كه به یونانی كاركینوس نامیده می شود و در ترجمه آن به انگلیسی carcinos نوشته شده و امروز هم carcinoma نامیده می شود.

بوعلی بزرگ نیز غدد را به شرح زیر تشخیص داده و مداوا می كردند:

اگر چرك یا مایعی از غده یا دانه بیرون می آمده، احتمالاً عفونت بوده و قابل درمان، گاهی هم با استفاده از مرهم بیرون آمدن چرك را تسریع می كردند. چنان چه چرك یا ترشحاتی در كار نبوده غده را دانه ی داغی می نامیدند و آن را بانیشتر جراحی كرده یا با انبری داغ یا با ریختن سرب مذاب روی غده می سوزاندند. امروز هم در برنامه درمانی سرطان، جراحی روشی متداول و اثر بخش است و پس از جراحی با استفاده از اشعه محل جراحی سوزانده می شود تا اگر سلول سرطانی باقی مانده باشد نابود شود. در مواردی هم استفاده از حرارت به عنوان یك روش درمانی برای بعضی سرطانها تجویز شده است.

1-2 سرطان چه نوع بیماری است؟

سرطان یك بیماری مدرن نیست، در گذشته هم وجود داشته است. اما امروزه به دلیل افزایش آلودگی های محیط زیست تعداد بیشتری به آن مبتلا می شوند. سرطان شامل گروهی از بیماریها بارشد غیر قابل كنترل وگسترش غیر طبیعی سلولها می باشد. سلولهای سرطانی می توانند به بافتهای مجاور و دوراز خود از طریق گردش خون حمله كنند. (Gupta S K, 2004)تمام غده ها یا تومور ها سرطانی نیستند. غده ی غیر سرطانی را Benign یا خوش خیم می نامند. این غده ها معمولاً به جایی نفوذ یا سرایت نمی كنند اما در مواردی ممكن است چنین غده هایی تبدیل به غده بدخیم شوند. آسیب DNA موجب تبدیل سلولهای طبیعی به سلولهای سرطانی می شود. سلولهای سرطانی فاقد توانایی لازم برای برقراری ارتباط با سلولهای مجاور خود هستند و اولین سلول سرطانی شروع به تقسیم و تولید سلولهای دختری میكند. كه به نوبه خود این تقسیم به تولید سلولهای سرطانی بیشتر و بیشتر منجر می شوند. سلولهای سرطانی گسترش می یابند و با ویژگی های بدخیم شامل متاستاز تومور و القا تشكیل رگهای خونی (رگزایی)وسیع می شوند. تقسیم سلولی مداوم سلولهای سرطانی منجر به تشكیل تومور می شود. در تومور های جامد، موجب ایجاد مناطق مزمن هیپوكسی و اسیدی در هسته تومورجامد می شود. علاوه براین، PH پائین سلولهای سرطانی در هسته تومور ممكن است از جذب فعال برخی از داروهای ضد سرطان جلوگیری كند.(Wamidh H) سلولهای سرطانی بسیار شبیه به سلولهای ارگانیزمی هستند كه از آن نشأت گرفته اند و دارای DNA وRNA مشابه هستند و به این علت است كه اغلب توسط سیستم ایمنی ردیابی نمی شوند خصوصا اگر ضعیف باشند.( marek roland-mieszkowski 2004)

تعداد صفحه :74

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :    

  ****       serderehi@gmail.com