دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌‌المللی بندر انزلی

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش : خصوصی

 

موضوع :

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

 استاد راهنما :

دکتر محمدرضا شرافت پیما

 

استاد مشاور :

دکتر اسماعیل نعمت اللهی

سال تحصیلی: 1391 – 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مسئله 2

2- سئوالات تحقیق. 4

3- فرضیه‌های تحقیق. 4

4- ضرورت تحقیق. 4

5- پیشینه تحقیق. 5

6- اهداف تحقیق. 6

7- روش تحقیق. 6

فصل اول : كلیات

1-1- مفهوم سقط جنین. 8

1-1-1 سقط. 10

1-1-2- مفهوم پزشکی جنین. 11

1-1-3- مفهوم حقوقی جنین. 12

1-2- بررسی مشروعیت یا ممنوعیت سقط جنین. 13

1-2-1- تئوری آزادی مطلق. 14

1-2-2- تئوری ممنوعیت مطلق. 17

1-2-2-1-دلایل طرفداران ممنوعیت مطلق. 19

1-2-2-2- آثار ممنوعیت مطلق سقط جنین. 22

1-2-3- تئوری آزادی مشروط. 23

1-2-4-موضع حقوق ایران در برابر سقط جنین………………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-3- ممنوعیت ومشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی……………………………………………………………………………………………………….. 25

1-3-1-دیدگاه فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-3-2- دوتئوری جدید درفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-3-3- رهیافت های تازه درفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-4- ضمانت اجرای سقط جنین. 38

1-4-1- مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-4-2- مسئولیت مدنی. 46

1-4-2-1- مسئولیت خارج از قرارداد 47

1-4-3- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بین‌‌المللی. 49

1-4-4- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام 50

فصل دوم : مبنا و اركان مسئولیت مدنی در سقط جنین

2-1- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی. 53

2-1-1- نظریه تقصیر 53

2-1-2- نظریه ایجاد خطر 56

2-1-3- نظریه تضمین حق. 58

2-1-4- نظریه مختلط. 59

2-1-5- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول. 60

2-2- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. 61

2-3- ارکان مسئولیت مدنی به طور کلی. 63

2-3-1- ورود خسارت.. 63

2-3-2- فعل زیان بار 66

2-3-3- رابطه سببیت.. 68

2-4- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. 70

2-4-1- فعل زیانبار 70

2-4-1-1- مسئولیت ناشی از انجام فعل. 71

2-4-1-2-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک.. 73

2-4-2- ورود خسارت.. 74

2-4-3- رابطه سببیت.. 75

2-4-3-1- اجتماع اسباب به نحو طولی. 75

2-4-3-2- اجتماع اسباب به نحو عرضی. 77

2-4-3-3- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی. 79

2-4-3-4-  اجتماع چند سبب به صورت مستقل. 80

فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها

3-1-در خواست کننده سقط جنین. 82

3-2- پزشک.. 83

3-2-1- مسئولیت مدنی پزشك…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

3-2-2- انواع مسئولیت پزشکی. 89

3-2-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. 90

3-3- والدین. 91

3-3-1- مسئولیت مدنی والدین. 92

فصل چهارم : آثار مسئولیت مدنی در سقط جنین

4-1- نظریه جبران خسارت در مسئولیت.. 95

4-1-1- مفهوم جبران خسارت.. 95

4-1-2- شیوه های جبران خسارت.. 97

برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود 97

جبران خسارت از راه دادن معادل. 97

4-2- مبنای خسارت.. 98

4-2-1- مصادیق خسارت.. 101

خسارت مادی. 102

خسارت معنوی. 103

4-3- خسارت بدنی. 104

4-3-1- عناصر خسارت بدنی. 107

4-3-2- دیه و خسارات مازاد بر دیه 107

4-3-2-1- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین. 111

4-4- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین. 111

4-4-1 عوامل پزشکی. 112

4-4-1-1- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) 113

4-4-1-2- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی. 113

4-4-1-3- اختلالات محیط رحم مادر 114

4-4-2- عوامل قانونی. 115

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها

فهرست منابع. 120

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی می‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن می‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته می‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌های بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌های مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌های دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده می‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌ای ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.

کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت.

مقدمه

مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر می‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح می‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود مسئولیت قراردادی نیز در برابر زیاندیده مورد استناد بود ولی باید گفت که مسئولیت مدنی ابداعی است نوین که برای تکمیل عدالت و احقاق حق به وجود آمد . سقط جنین از نظر قانونی کاری است ناپسند و برای آن مجازات مقرر شده است ولی با این حال باید گفت سقط جنین در برخی موارد برای حفظ جان مادر از جمله کارهایی است که قانون گذار برای آن مسئولیتی در نظر نگرفته است ولی آن چه که در این باب سعی در بررسی آن داریم مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین می‌باشد و در این رابطه می‌خواهیم به مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و همچنین به خسارت و نحوه اخذ آن اشاره‌ای کرده باشیم. از جمله مواردی که دراین تحقیق سعی در پاسخ گویی آن هستیم مصادیق خسارت معنوی و مادی در سقط جنین می‌باشد.

1-    بیان مسئله

ازآنجاکه امروزه سقط جنین گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درحال توسعه می‌باشد بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیرگذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.در کشور ما این موضوع هیچگاه بصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته وبه همان نسبت مشکلات مربوط به آن لاینحل مانده است.قوانین موجود در ارتباط با سقط جنین اکثرا جنبه کیفری موضوع را بررسی می‌کند ومسئولیت مدنی سقط جنین کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. درهمه نظامهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی حقوق درجامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است. احراز ورود ضرر برای جبران خسارت یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد،بدین صورت که برای اینکه شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد سه شرط شامل: ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت لازم است. پس ضروری است که بدانیم مفهوم ضرر در سقط جنین کدام است. آیا ضروریست که ضرری بوجود آید؟ از مباحث مهم مسئولیت مدنی جبران خسارت ازطریق پرداخت دیه می‌باشد.ازآنجاکه بحث مسئولیت مدنی وکیفری درحقوق اسلامی از هم تفکیک نشده است، دیه ماهیتی دوگانه دارد که شامل مجازات عمل مجرمانه و جبران خسارت می‌شود.آیا پرداخت دیه در تمام مواردسقط جنین اعمال میشود؟یا بحث اضطرار مانع از آن می‌شود؟ مواردی مانند نجات جان مادر، پیشگیری از تولد طفل ناقص العضو و…ودرصورت پرداخت دیه آیا می‌توان گفت جبران خسارت بطور کامل انجام شده است؟ آیا جبران خسارت مادی کافی است؟این سوال بخصوص جایی حائز اهمیت است که پارا فراتر از مادیات بگذاریم، زمانی که پدر و مادری جنین خودراازدست می‌دهند یا به دلیل سقط برای همیشه از داشتن فرزند محروم میشوند، زیان‌های روحی و معنوی که ارزش آنها به مراتب بیشتر از زیان‌های  مادی می‌باشد. مورد دیگری که همیشه مورد اختلاف وبحث ونزاع بین حقوقدانان وفقها بوده است. مساله عدم النفع بوده که گروهی موافق با دریافت آن و گروهی مخالف آن هستند. مواردی مانند ارث و وصیتی که برجنین بوده است آیا وراث می‌توانند تقاضای جبران خسارت نمایند؟به دلیل وجودقوانین کیفری وفتاوای مشابه فقهادراین زمینه صحبت ازمسئولیت مدنی راه بجایی نبرده است اماازآنجاکه سقط جنین آماربسیارزیادی رابه خوداختصاص داده است ومسئولیت مدنی که بخش مهمی ازحقوق مدنی راتشکیل می‌دهدهمان التزام وتعهدقانونی مشخص به جبران ضرروزیانی است که درنتیجه عمل اوبه مناسبت انجام فعل زیانباربه دیگری واردشده است،مساله اصلی چنین ظهور میکند که اشخاصی که مرتکب سقط جنین شده‌اند یابه نوعی درآن دخیل بودند، چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند؟مادر،بعنوان نقش اصلی درسقط جنین شناخته شده است امانبایدبه ظاهر اکتفا نمود چون ممکن است فعل زیانبار توسط پدر، پزشک، ماما یا اشخاص دیگر یا حتی بطور اشتراکی صورت گرفته باشد که بحث ضررمستقیم و غیرمستقیم پیش کشیده می‌شود. از دیگر مسائل مهم مبنای مسئولیت مدنی درسقط جنین چیست. آیا صرف اینکه سقط جنین صورت بگیرد مسئولیت شامل آن می‌شود؟ یا اینکه باید تقصیری در میان باشد. بنابراین شناخت تحلیلی از وضعیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده برمبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول وجست‌وجوی مبنا و راهکار‌های که بتواند نیاز امروزجامعه را برآورده سازد، مورد اهتمام این پایان نامه است.

2- سئوالات تحقیق

1.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

2.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی می‌شود؟

3.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی است؟

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***