دانلود پایان نامه : معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه

عنوان :   معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
پایان‌نامه دوره دکتری الهیات (گرایش فلسفه و کلام اسلامی)

معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

استاد راهنما:
آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی
دکتر حسین هوشنگی

اساتید مشاور:
دکتر مالک حسینی
دکتر رضا اکبری

آذر 1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده
دیدگاه‌های فلسفی ویتگنشتاین متأخر با توجه به مبانی، پیش‌فرضها و لوازم دینی آنها در نهایت به این نکته منجر می‌شود که گزاره‌های دینی با گزاره‌های علمی و تاریخی تفاوت دارند و از جایگاه متعالی‌تری برخوردارند. ضمن اینکه چنین باورهایی سراسر زندگی و حیات یک انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. توصیف و برجسته نمودن نظریات ویتگنشتاین متأخر در ابعاد دینی مستلزم آشنایی با برخی عناوین مهم فلسفه او مانند گرامر عمیق، بازی زبانی، شکل زندگی، دیدن به منزله و استعاره و تشبیه در زبان دینی است که در این پژوهش به آنها پرداخته‌ایم. از طرف دیگر ابن‌سینا با توجه به رویکرد مشرقی یا عارفانه‌اش مورد توجه قرار گرفته و به نوعی موضوع عقلانیت را در ابن سینا در مقام منطق‌دان، فیلسوف و عارف بررسی کرده‌ایم. ابن سینا از موضع یک عارف بر حالات و مقامات عرفا که به نظر غیرمتعارف می‌آید تأکید می‌ورزد و برای شرح و توصیف آنها در تعدادی از رساله‌های خود از زبان تمثیل بهره می‌برد.
در این رساله دیدگاه‌های ابن سبنا و ویتگنشتاین متأخر در موضوعاتی که عمدتاً با معقولیت، عقلانیت، دین و عرفان مرتبط بوده‌اند را مقایسه و ارزیابی کرده‌ایم.

واژگان کلیدی: معقولیت، باورهای دینی، بازی زبانی، استعاره و تشبیه، ویتگنشتاین، رویکرد مشرقی، عقلانیت، ابن سینا.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1-تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی تحقیق 2
2-فرضیه‌های تحقیق 5
3- روش، انگیزة و منابع تحقیق 6
4- مروری بر فصول رساله 8
کلیات 11
1-تاریخچة موضوع معقولیت 12
2- تاریخچة موضوع عقل 17
3-کتابشناسی ابن سینا 23
4- مسایل محوری عقل و عقلانیت نزد ابن سینا 24
یادداشتهای کلیات 29
بخش اول: ابن سینا 32
فصل 1: عقلانیت در فلسفه مغربی ابن سینا 33
1-1- ماهیت علم و باور 34
2-1- رابطه انواع بدیهیات و وضوح 37
3-1- عقلانیت در برهان 45
4-1- عقلانیت در نظریه توجیه ابن سینا 49
5-1- جمع بندی و نتیجه 54
یادداشتهای فصل اول 56
فصل 2- عقلانیت در فلسفه مشرقی ابن سینا 60
1-2- تدرج و تشکیک در نفس 61
2-٢- ماهیت عقل 64
3-2- عقل قدسی 69
4-2- تدرّج و تشکیک معنای عقلانیت در حقایق دینی و عرفانی 71
5-2- اندیشه‌های تمثیلی و عرفانی ابن سینا 77
6-2- مصادیق تشکیک معنای عقلانیت در داستانها و سه نمط آخر اشارات 83
7-2-جمع‌بندی و نتیجه 93
یادداشتهای فصل دوم 98
بخش دوم: ویتگنشتاین 108
فصل 1- ویتگنشتاین و رویكرد متفاوت در فلسفه 109
1-1- تعریف فلسفه 110
2-1- فلسفه یگانه ویتگنشتاین و نقد فلاسفه 113
3-1- فلسفه در دو دوره حیات فکری ویتگنشتاین 118
4-1- جمع‌بندی و نتیجه 123
یادداشتهای فصل اول 126
فصل 2: گرامر زبان 129
١-2- گرامر سطحی وعمیق 130
2-2- تغییر گرامرعمیق و معقولیت 134
3-2- معقولیت و سولیپسیسم یا تنهاخودباوری 137
4-2- جمع بندی و نتیجه 146
یادداشتهای فصل دوم 149
فصل 3: معناداری و معقولیت 153
١-3- فرق معناداری و ارزش صدق 154
٢-3- معقولیت گزاره های ارزشی(4) 155
٣-3- معقولیت و معناداری شک 159
4-3- معقولیت، بازی زبانی وشکل زندگی 161
5-3- معقولیت در دیدن به منزله 167
6-3- جمع بندی و نتیجه 171
یادداشتهای فصل سوم 173
فصل 4- معقولیت باور دینی 175
1-4- ماهیت باور 176
2-4- ماهیت باور دینی 180
3-4- معقولیت باور دینی 186
4-4- آرای بعضی از پیروان ویتگنشتاین 200
٥-٤-تفسیرها و نقدها 206
6-4- جمع بندی و نتیجه 223
یادداشتهای فصل چهارم 227
بخش سوم: وجوه تشابه و تفاوت 234
فصل 1: مشابهت در دیدگاهها، مواضع و رویکردهای ابن سینا و ویتگنشتاین 235
فصل 2: اختلاف در دیدگاهها، مواضع و رویکردهای ابن سینا و ویتگنشتاین 245
یادداشتهای بخش سوم 256
نتیجه 260
منابع فارسی و عربی 265
منابع انگلیسی 272
پیوست: ترجمه فارسی رساله الطیر 279

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :298

قیمت : 14700 تومان

 

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***