دانلود پایان نامه : محاسبه انرژی آزاد شده در واپاشی آلفا و شکافت هسته ای با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : محاسبه انرژی آزاد شده در واپاشی آلفا و شکافت هسته ای با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

محاسبه انرژی آزاد شده در واپاشی آلفا و شکافت هسته ای با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته

استاد راهنما:

دکتر نادر قهرمانی

مهر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این رساله مدل های هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدل ها در توجیه این خواص مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . با استفاده از مدل کوارک- گلوئونی انرژی آزادشده در واپاشی آلفا و شکافت هسته ای محاسبه شد و نتایج بدست آمده با داده های تجربی و مدل قطره مایع مقایسه شد.لازم به ذکر است که پیش از این بر اساس مدل کوارک- گلوئونی اعداد جادویی بدست آمده و عدد جادویی 184 هم پیش بینی شده است و همچنین فرمولی ساده و متقارن برای انرژی بستگی هسته که تابع  هسته می باشد ، بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده ، این تحقیق را می توان پژوهشی در زمینه فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای توصیف کرد .

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- تلاش های تجربی در زمینه شناخت پلاسمای کوارک-گلوئونی………………………………………..2

1-3-تاریخچه فیزیک هسته ای  ……………………………………………………………………………………………4

1-4-پیشینه تاریخی فیزیک هسته ای……………………………………………………………………………………..5

 

فصل دوم: مدل های هسته ای

2-1- مدل های هسته ای………………………………………………………………………………………………………9

2-2-خلاصه ای از شواهد تجربی که توسط یک مدل ارائه می شود…………………………………………. 9

2-3-مدل هسته ای لایه ای…………………………………………………………………………………………………11

2-3-1- فرضیات مدل ذره منفرد  ………………………………………………………………………………….12

2-3-2- تناوب حالتهای نوکلئون برای سطوح پایه ایزوتوپها و ایزوتونهای متوالی……………… 12

الف : ترتیب حالتها در مدل جفت شدن اسپین مدار……………………………………………………..13

ب : تقاطع در لایه های اصلی……………………………………………………………………………….. 14

ج : انرژی جفت شدگی در مدل پوسته ای………………………………………………………………….14

د : دامنه موفقیت های مدل لایه ای…………………………………………………………………………….15

2-4- مدل قطره مایع………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-1- مبنای کیفی فرمول نیمه تجربی جرم …………………………………………………………………..16

الف : انرژی حجمی………………………………………………………………………………………………..17

ب : انرژی سطحی  ……………………………………………………………………………………………….18

ج : انرژی کولنی  ……………………………………………………………………………………………….  18

د : انرژی عدم تقارن…………………………………………………………………………………………….  19

ه : انرژی جفت شدن  …………………………………………………………………………………………..19

فصل سوم : پدیده شناسی هسته ای 

3-1-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………22

3-2- شکافت ………………………………………………………………………………………………………………….22

3-3- محدودیت­های ثابت در مقابل شکافت خودبخود …………………………………………………………22

الف : انرژی موجود برای شکافت هسته­ای ………………………………………………………………………23

ب : سد پتانسیل احتمالی در مقابل شکافت خودبخودی …………………………………………………..25

ج : محدودیت­های پایداری برای هسته­های سنگین…………………………………………………………..27

د : انرژی تحریک کننده برای شکافت القایی …………………………………………………………………..30

ه : جرم نامتقارن در شکافت دارای انرژی پایین ………………………………………………………………32

3-4-  واپاشی پرتوزا ی هسته ها ………………………………………………………………………………………..36

3-4-1 – واپاشی آلفایی …………………………………………………………………………………………………37

3-4 -2-  واپاشی بتایی  ………………………………………………………………………………………………..38

3-4-3-  واپاشی گامایی ………………………………………………………………………………………………. 38

 

فصل چهارم: مدل کوارکی

4-1-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………41

4-1-1-  مدل کوارکی و اعداد جادویی ……………………………………………………………………………42

4-1-2-  انرژی بستگی هسته ای بر اساس مدل شبه کوارکی ……………………………………………..43

4-2- انرژی آزاد شده در واپاشی آلفا‌زا و محاسبه آن در مدل شبه کوارکی ……………………………….47

4-3- انرژی حاصل از شکافت و محاسبه آن در مدل شبه کوارکی ………………………………………….50

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………53

5-2-  پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..54

 

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………..55

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                              صفحه                                                          

 

شکل 3-1 : نشان دادن سد بالقوه که از شکافت خودبخودی  جلوگیری می کند…………………………………….25

شکل 3-2 : نوسان یک قطره مایع تراکم ناپذیر ، برای بررسی ثبات در مقابل شکافت خود به خودی……………….28

شکل 3-3 : بررسی پارامتر قابلیت شکافت  برای چند هسته نمونه …………………………………………………….. 29

شکل 3-4 : شکافت خودبه خودی هسته­های Z زوج سنگین…………………………………………………………………30

شکل 3-5 : منحنی جرمی شکافت U235………………………………………………………………………………………….34

شکل 3-6 : واپاشی اورانیوم ………………………………………………………………………………………………………….34

شکل 3-7 : پراکنگی محصولات جرمی……………………………………………………………………………………………..35

شکل 4-1 : مدل کوارکی و اعداد جادویی…………………………………………………………………………………………..43

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                               صفحه                                                          

 

جدول 3-1 : ویژگی های نا متقارن منحنی های شدت جرم برای شکافت دارای انرژی پایین……………………….33

جدول 4-1 : مقایسه انرژی بستگی هسته ای در مدل  با داده های تجربی…………………………………….45

جدول 4-2 : مقایسه انرژی آزادشده در واپاشی آلفا در مدل  با مقادیر تجربی ……………………………..49

جدول 4-3 : مقایسه انرژی آزادشده در شکافت  در مدل  با مقادیر تجربی…………………………51

مقدمه

امروزه علم امواج و الکترونیک آنقدر پیشرفت کرده است که ما بتوانیم اتفاقات به وقوع پیوسته در بعضی از نقاط جهان را ثبت کنیم و چقدر خوب بود اگر اتفاقات پس از مهبانگ در گوشه ای از عالم هستی ثبت می شد. در این صورت بشر می توانست به هزاران سوالی که امروز فکرش را مشغول کرده است جواب بدهد.ماهیت شرایط ترمودینامیک یا فیزیک سوپ کوارک گلوئونی پس از مهبانگ، شرایط تشکیل ذرات بنیادی موجود در این سوپ، تعادل تابش با انرژی و ماده ،تعداد ذرات بنیادی، خواص ذرات عامل شکل گیری این سوپ و اجزای آن و تشکیل هسته ها گوشه ای از ابهاماتی است که ذهن فیزیکدانان ذرات بنیادی را به خود مشغول کرده است.این سوال ها و سوالاتی دیگر مانند اینکه آیا ما تمام ذرات بنیادی را شناخته ایم و یا ممکن است تعداد دیگری ذرات بنیادی وجود داشته باشد که هنوز نتوانسته ایم آنها را آشکارسازی نماییم و یا ذرات کاندیدای ماده تاریک ،ذهن فیزیکدانان را به خود مشغول کرده است.از طرفی فیزیکدانان خیلی مشتاق هستند تا یک نمونه آزمایشگاهی از مهبانگ بسازند تا شاید بتوانند به بعضی از سوالات مذکور جواب دهند.

تعداد صفحه : 76

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***