دانلود پایان نامه : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          عربی  

فارسی

انگلیسی

آستارسول( دواء مبید للامیبات)

 

آستارسول- یک ترکیب آبی آرسنیک که در درمان آمیباز بکار می رود. Acetarsol

 

آفَة ضایعه – آزار Lesion
آکل – آکلة الفم التهاب قانقاریائی دهان Noma
آلام النُّمو درد قد کشیدن Growing pains
أبابة –  حنین للوطن احساس غربت – درد وطن Nostalgia
إباضَة تخمک گذاری Ovulation
ابتلاع خوردن – بلعیدن Ingestion
إبرَة سوزن Needle
أبله کند ذهنی Imbecile
إبهام القدَدم شست پا Hallux
أثر اثر- نتیجه یک عمل Effect
الاثنا عشری – العَفَج دوازدهه – اثنی عشر Duodenum
أثنی نژادی – انسانی Ethnic
إثیثیل اتیل – ریشه یک ظرفیتی. Ethyl
أثیر(کیمیاء) اِتر-مایع قابل احتراق Ether
إثیلین ثنائی الأمین ایلن دیامین Ethylenediamine
إثیوبروبازین – مناهض للکولینیات وللهستامین. اتوپروپازین – یک ماده ضد اسپاسم Ethopropazine
إجازة – رُخصَة اجازه – پروانه Licence
إجباریّ واجب – حتمی Obligate
اجتثاث الاحشاء درآوردن احشاء exenteration
أجْرَد- فاقد الشعر طاس – بی مو Glabrous
أجسام غولجی اجسام گلژی Golgi bodies
إجهاض

 

سقط جنین Abortion

 

أحادی السّکارید مونوساکارید – قند ساده Monosaccharide
أحادی العین – وحید العینین یک چشمی Monocular
احتشاء ناحیه آنفارکتوس زده Infarct
احتشاء انفارکتوس Infarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیات آلودگی – آلودگی به انگل Infestation
احتقان – حُقن – حُقنة تزریق Injection
احتکاک اصطکاک Friction
إحصار القلب بلوک قلب Heart block
احمرارُالجِلد سرخی فوق العاده پوست Erythroderma
إحولال تحتانی هیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد. Hypoporia
اختصاصی الجذام جذام شناس Leprologist
اختصاصی الطب الباطنی متخصص طب داخلی Internist
اختصاصیّ المالاریا مالاریا شناس Malariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیة متخصص رژیم غذائی Dietitian
اختیاری – مُخیَّر مشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاری Facultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاب بارور کردن Fertilization
أخلاقیات اخلاق مجموعه اصول اخلاقی. Ethics
أخمَصی کف پائی Plantar
إدرار البول افزایش ادرار Dieresis
إدراک فهم – درک Perception
أدرَة – قیلة مائیة هیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است. Hydrocele
أدرنالین آدرنالین  

Adrenalin

الاستمناء استمناء –استشهاء Masturbation
إدمان – عادة- أهبة عادت Habit
إدمان المورفین اعتیاد به مرفین Morphinism
أدمة لا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قراردارد Derma
أدویة جالینوسیة داروهای جالینوسی Galenical
الأدیم الباطن درون پوست Endoderm
الأدیم الظاهر اکتودرم –برون پوست Ectoderm
الأدیم المتوسط مزودرم – قشر میانی یاخته های جنین Mesoderm
إذکار نرینه سازی Masculinization
أُذن گوش Ear
أُذُنی گوشی – مربوط به گوش Otic
أُربی مغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران. Inguinal
الاربیّة کشاله ران Groin
ارتشاح جریان نفوذ مایع Infiltration
أحادی السّکارید مونوساکارید – قند ساده Monosaccharide
أحادی العین – وحید العینین یک چشمی Monocular
احتشاء ناحیه آنفارکتوس زده Infarct
احتشاء انفارکتوس Infarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیات آلودگی – آلودگی به انگل Infestation
احتقان – حُقن – حُقنة تزریق Injection
احتکاک اصطکاک Friction
إحصار القلب بلوک قلب Heart block
احمرارُالجِلد سرخی فوق العاده پوست Erythroderma
إحولال تحتانی هیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد. Hypoporia
اختصاصی الجذام جذام شناس Leprologist
اختصاصی الطب الباطنی متخصص طب داخلی Internist
اختصاصیّ المالاریا مالاریا شناس Malariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیة متخصص رژیم غذائی Dietitian
اختیاری – مُخیَّر مشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاری Facultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاب بارور کردن Fertilization
أخلاقیات اخلاق مجموعه اصول اخلاقی. Ethics
أخمَصی کف پائی Plantar
إدرار البول افزایش ادرار Dieresis
إدراک فهم – درک Perception
أدرَة – قیلة مائیة هیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است. Hydrocele
أدرنالین آدرنالین  

Adrenalin

الاستمناء استمناء –استشهاء Masturbation
إدمان – عادة- أهبة عادت Habit
إدمان المورفین اعتیاد به مرفین Morphinism
أدمة لا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قراردارد Derma
أدویة جالینوسیة داروهای جالینوسی Galenical
الأدیم الباطن درون پوست Endoderm
الأدیم الظاهر اکتودرم –برون پوست Ectoderm
الأدیم المتوسط مزودرم – قشر میانی یاخته های جنین Mesoderm
إذکار نرینه سازی Masculinization
أُذن گوش Ear
أُذُنی گوشی – مربوط به گوش Otic
أُربی مغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران. Inguinal
الاربیّة کشاله ران Groin
ارتشاح جریان نفوذ مایع Infiltration
ارتعاج اکلامپسی – حمله تشنجی ناگهانی. Eclampsia
ارتفاق الإصابِع سنداکتیلی(وجود پرده ای که انگشتان را بهم می چسباند Dactylion
أرتق سوراخ نشده Imperforate
الإرجاز – هِزَّة الجماع ارگاسم – اوج لذت جنسی Orgasm
أرغوتامین – مادة لعلاج الشَّقیقَة ارگوتامین( یک آلکالوئید چپ بر ارگو که در درمان صداع بکار می رود. Ergotamine
إرغوتوکسین ارگوتوکسین Ergotoxin
إرغوستیرول(کیمیاء حیویة) ارگوسترول Ergosterol
إرغومترین ارگومترین Ergometrine
أرَق بیخوابی Insomnia
إرقاء بند آورنده خون Hemostatic
إرواء آبیاری با شستشو Irrigation
إرواء عبور دادن مایعی از فضائی Perfusion
أرومة الحمراء اریتروبلاست – گویچه سرخ هسته دارکه در مغز استخوان قرارداد. Erythroblast
أرومَة الحمراء السَّویة نرموبلاست – گویچه سرخ هسته دار Normoblast
الأرومة الضَّخمَة گویچه سرخ هسته دار درشت ابتدائی Megaloblast
أرومة الکریات یاخته خونی مادر(اصلی) Hemoblast
أرومة النقویة میلوبلاست Myeloblast
أرومة عصبیة یاخته عصبی اولیه Neuroblast

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***