Get a site

دانلود پایان نامه رشته معدن : نیازهای كمی و كیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : نیازهای كمی و كیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدنی
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی معدن – استخراج

عنوان:
نیازهای كمی و كیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدنی و امكان تامین
آنها از منابع داخلی

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
بزرگ ترین مصرف كنندگان فروسیلیسیم كشور كارخانه های فولادسازی هستند كه نزدیك
به 38 هزار تن از كل فروسیلیس مصرفی در سال را به خود اختصاص داده اند . ریخته گری ها
نیز مصرف كننده این ماده هستند كه با احتساب مصرف فولادسازان ، كل مصرف كشور به
حدود50 هزار تن می رسد.
نیاز صنعت كشور به فروآلیاژها از جمله فروسیلیسیم تا قبل از احداث شركت صنایع فروآلیاژ
ایران ( سال 1372 ) به طور كامل از طریق واردات تامین می شد . اما امروزه با احداث كارخانه
های فروآلیاژ ایران در استان لرستان و فروسیلیس ایران در استان سمنان و همچنین گسترش
صنعت فروآلیاژسازی در كشور ضمن تامین قسمتی از نیاز داخلی به فروسیلیس ، امكان
صادرات فروآلیاژها نیز وجود دارد . در این پایان نامه به بررسی مواد اولیه مورد نیاز تولید
فروسیلیسیم و نحوه تولید آن و مصرف آن پرداخته شده است . همچنین نیازهای مختلف این
صنعت به مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفته و به عوامل و استانداردهای مهم در تولید محصول
با كیفیت بالا نیز اشاره شده است . مختصری در ارتباط با بررسی وضعیت فروآلیاژها در ایران و
جهان و همچنین كشورهای مهم در این صنعت بیان شده است .

مقدمه
فروسیلیسیم آمیژانی است از آهن و سیلیسیم كه از طریق حرارت دادن ، احیا ء و ذوب
سنگ آهن و سیلیس (كوارتز) توسط كربن ، عمدتا در كورههای قوس الكتریكی تولید می .دنشو
نسبت تركیبی آن عمدتا از 10 تا 90 درصد سیلیسیم و بقیه آهن است . در همین حال عناصر
ناخالصی نظیر منگنز ، ،كرم فسفر ، گوگرد و آلومینیم در مقادیر كمتر از 0/5 درصد در
فروسیلیس می توانند حضور داشته باشند . كربن به عنوان ناخالصی (ناخواسته) و همچنین به
عنوان عنصر سوم در انواع فروسیلیسها حضور دارد . فروسیلیسیم یكی از آمیژانهای مورد
مصرف در صنایع مختلف ، به خصوص صنایع متالورژی است و از این نظر اهمیت بالائی دارد .
چگونگی كاربرد این ماده در صنعت تا حدود زیادی به نسبت آهن و سیلیسیم موجود در آن و
همچنین ناخالصیهای متعارف بستگی دارد . فروسیلیسیم در صنایع متالورژی به عنوان عنصر
آلیاژی ، جوانهزا و اكسیژنزدا و سیلیسیم تقریباً خالص در صنایع الكترونیكی به عنوان نیمه
هادی و یكسوكننده می تواند كاربرد داشته باشد . علاوه بر آن مشتقات تركیبی سیلیس در
ساخت رزینهای سیلیسیمی ، لعاب ،ها لاستیك و … مصرف می .شود .

صنعت فروآلیاژ
فروآلیاژ آ ، لیاژ هایی هستند كه از آهن و یك یا چند عنصر دیگر تشكیل شـده انـد و شـرایط آ سـان
داخل شدن عنصر یا عناصر مورد نظر به فولاد یا چدن مذاب را فراهم می كنند . نقش این عناصر مـی توانـد
شامل اكسیژن زدایی و یا ایجاد ساختار مورد نظر و دستیابی به خواص فیزیكـی و شـیمیایی مطلـوب بـرای
كاربردهای معین انواع فولاد و چدن باشد .
این عناصر عبارت اند از سیلیسیم . منگنز . كروم . مولیبدن . وانادیوم . تیتانیوم . كبالت . نیكل و تنگستن .
…و افزودن عناصر فوق الذكر به صورت خالص به آلیاژ های ( فولاد و چدن ) به دلایل زیر انجام نمی شـود :
[29]
1- تولید بعضی از فلزات به صورت خالص از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست .
2- قیمت عناصر آلیاژی به شكل خالص بسیار گران و هزینه تولید آ نها بسیار زیاد است .
3- نقطه ذوب عناصر در حالت خالص بیشتر از حالت آلیاژی است . لذا ایجاد دمای مورد نظر برای ذوب
عناصر خالص علاوه بر ایجاد هزینه های بیشتر برای تولید، مشكلات فنی زیادی هم به دنبال دارد و
اصولاً ا ستفاده از فروآلیاژ ها به طور قابل توجهی آسان تر از افزودن عناصر به صورت خالص است .
بعضی از فرو آلیاژ ها نقش جوانه زدایی فاز های معینی از جمله گرافیت كـروی و یـا بهینـه سـازی و
پالایش ریز ساختار را در آلیاژ های چدن بازی می كنند و به ایـن فروآ لیـاژ هـا مـواد تلقیحـی یـا جوانـه زا
inoculant می گویند . [29 ]
كاربرد عمده فرو آلیاژ ها در صنایع تولید انواع چدن و فولاد ریخته گری و الكترودسازی است . از این رو
فروآلیاژ ها در تولید فولاد و قطعات ریخته گری فولادی و چدنی نقش منحصر به فردی ایفا مـی كن نـ د لـذا
توسعه ظرفیت تولید فولاد و چدن در ایران مانند سایر كشورها با افزایش مصرف فروآلیاژ همراه خواهد بـود .
بر این اساس تولید فروآلیاژ ها از نظر كمی و كیفی به تولید فولاد و گسترش صـنایع ریختـه گـری وابسـته
است و هر قدر تولید فولاد و قطعات ریخته گری شده چدن بیشتر باشد نیـاز بـه فروآلیـاژ هـا بـه خصـوص
فروسیلیسیم بیشتر خواهد بود آ از . نجا كه تولید فولاد در توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد لذا تولید فروآلیاژ
ها برای اقتصاد ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است . با توجه به اینكه تهیه مواد اولیه و انرژی زا برای تولید
فولاد در ایران مشكل زیادی ندارد و هم اكنون ( 1388 ) تقریبا معادل كل تولید داخلی محصولات فـولادی ،
متاسفانه از خارج وارد می شود . مسلما در آینده با راه اندازی و بهره برداری از كارخانه های در دست تجهیز
تولید فولاد ، مصرف فروآلیاژها مخصوصا فروسیلیس یم در كشور باید افزایش یابد
در حال حاضر 6 نوع فروآلیاژ و اكسید مولیبدن در 19 واحد فروآلیاژ و اكسید مولیبدن در ایران تولید
می شوند

تعداد صفحات :173

قیمت شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com