دانلود پایان نامه دکترای :بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای پزشکی (MD)

عنوان : بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشكده پزشكی

پایان نامه جهت اخذ درجه دكترای پزشكی ( M D )

عنوان:

بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر وفایی منش

 

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

فصل اول  :معرفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13

    بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..14

   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………16

   سوالات  و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..17

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….18

 

فصل دوم  :

دانستنی های موجود در پژوهش………………………………………………………………………………………….19

بخش اول : چارچوب پنداشتی

بیماری ریفلاکس معده به مری…………………………………………………………………………………………..20

تظاهرات بالینی ………………………………………………………………………………………………………………22

فرآیند­های موثر در ایجاد بیماری……………………………………………………………………………………….23

عوامل خطر بروز ریفلاكس………………………………………………………………………………………………26

عوارض بیماری ریفلاكس…………………………………………………………………………………………………27

تشخیص………………………………………………………………………………………………………………………..29

درمان…………………………………………………………………………………………………………………………..33

بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شده

مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………38

مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….42

 

فصل سوم : مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………..45

 

فصل چهارم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………48

فصل پنجم : بحث……………………………………………………………………………………………………………..64

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..68

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….70

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..88

 

 

فهرست جداول و نمودارها:

 

جدول 1-3 : متغیر های مورد بررسی در مطالعه و ویژگی های آنها……………………………………………47

جدول 1-4 خصوصیات دموگرافیک در افراد مورد بررسی ………………………………………………………49

جدول 2-4 : بررسی ارتباط  و همراهی بیماری ریفلاکس با سوابق پزشکی فرد………………………….56

جدول 3-4 : بررسی عادات فردی در بیماران …………………………………………………………………………..60

جدول 4-4 : بررسی همراهی یکسری علایم با بیماری ریفلاکی……………………………………………………..63

جدول 5-4 : بررسی ارتباط سوزش سر دل  و برگشت اسید معده با نوع غذای مصرفی  از طریق مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………………….63

 

نمودار 1-4 : نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد بررسی از نظر بیماری ریفلاکس معده به مری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

نمودار 2-4 :نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد بررسی با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

نمودار3-4  : نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد بررسی با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ جنس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

نمودار 4-4 :نمودار مقایسه افراد مورد بررسی با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ وزن…51

نمودار 5-4 : تعیین شیوع رفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس BMI………………………………………51

نمودار 6-4 : تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وضعیت تاهل……………………………52

نمودار 7-4 : تعیین و مقایسه شیوع آسم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم………………………….53

نمودار 8-4 : تعیین و مقایسه شیوع سینوزیت در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……53

نمودار 9-4 : تعیین و مقایسه شیوع گلو درد مداوم  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

نمودار 10-4 : تعیین و مقایسه شیوع پوسیدگی دندان در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

نمودار 11-4 : تعیین و مقایسه شیوع افسردگی  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 12-4 : تعیین و مقایسه شیوع اضطراب  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 13-4 : تعیین و مقایسه میزان مصرف داروهای NSAID در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ……………………………………………………………………………………………………………………….56

نمودار 14-4 : تعیین و مقایسه میزان فعالیت بدنی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم………………………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 15-4 : تعیین و مقایسه عادات غذایی  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 16-4 :تعیین فراوانی ریفلاکس معده به مری بر حسب زمان مصرف غذا…………………………..58

نمودار 17-4 : تعیین و مقایسه مصرف سیگار  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم….58

نمودار 18-4 : تعیین و مقایسه مصرف چای  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…….59

نمودار19 – 4 : تعیین و مقایسه مصرف قهوه  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………………59

نمودار 20- 4 : تعیین شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم………….60

نمودار 21-4 : تعیین شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………………………61

نمودار 22- 4 : تعیین شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………61

نمودار 23-4 : تعیین شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

نمودار 24-4 : تعیین شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………….62

 

 

 

فهرست پیوست ها

پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه………………………………………………………………………………………71

 

 

 

فصل اول :

معرفی پژوهش

 

 

 

بیان مسئله :

ریفلاکس معده به مری یكی از شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیك نشان می دهد شیوع این بیماری در ایران بسیار بالامی باشد. در مطالعات گذشته شیوع آن در دانشجویان دانشگاه تهران 9% (1) و در اهداكنندگان خون در پایگاه انتقال خون تهران 3/11% (2) و در مطالعه گنبد كاووس 3/12% برآورد شده است(3). در مطالعات اپیدمیولوژیك، شیوع رفلاکس در كشورهای آسیایی 5% و در كشورهای غربی 10 تا 20 درصد گزارش شده است (4). در بعضی از مطالعات منتشر شده شیوع این بیماری در كشورهای غربی تا 40 % نیز گزارش شده است (5).این بیماریبار مالی سنگینی را بر سیستم های بهداشتی كشورها تحمیل می كند . درایالات متحده آمریكا تقریبا شش بیلیون دلار در سال هزینه مصرفداروهای آنتی اسید می باشد و 10 بیلیون دلار هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این بیماری می باشد (6).

از عوارض این بیماری میتوان به تنگی پپتیک مری اشاره نمود. تنگی در 7 تا 23 درصد بیماران با ازوفاژیت درمان نشده، به‌خصوص  در مورد مردان مسن اتفاق می‌افتد.(7) .

مری بارت یكی از عوارض ریفلاكس مزمن می‌باشد. این بیماران اغلب ریفلاكس شدید با علایم مزمن به مدت بیش از 10 سال داشته‌اند.( 8)

خونریزی شدید و پارگی مری از عوارض نادر ازوفاژیت ناشی از ریفلاكس می‌باشد و در مواردی كه زخم‌ها عمیق یا ازوفاژیت شدید باشد ممكن است رخ دهد.( 9) خونریزی در 7 درصد تا 18 درصد بیماران گزارش شده است(10)

 

این بیماری با عارضه خطرناكی همانند آدنوكارسینوم مری كه رو به تزاید می باشدارتباط دارد كه لازم است عوامل خطر آن به طور دقیق بررسی گردد . درمورد عوامل خطر این بیماری توافق همگانی وجود ندارد و مطالعاتمختلف نتایج متناقضی داشته اند. مطالعات صورت گرفته در مورد عوامل خطر این بیماری در ایران بسیار اندك است(3). هدف از این مطالعه بررسی شیوع این بیماری و ریسک فاکتورهایآن در شهر قم می باشد.

 

 

 

 

اهداف پژوهش :

 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس سن
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس جنس
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وزن
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس BMI
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وضعیت تاهل
 • تعیین و مقایسه شیوع آسم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم
 • تعیین و مقایسه شیوع سینوزیت در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع گلو درد مداوم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع پوسیدگی دندان در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع اضطراب تشخیص داده شده در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع افسردگی تشخیص داده شده در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه میزان مصرف داروهای NSAID در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه میزان فعالیت بدنی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه عادات غذایی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف سیگار در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف چای در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف قهوه در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف الکل در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم

 

 • سوالات پژوهش :
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس سن چقدر است؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس جنس چقدر است؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس وزن چقدر است؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس BMI چقدر است؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس وضعیت تاهل چقدر است؟
 • شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر است؟
 • شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر است؟
 • شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر است؟
 • شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر است؟
 • شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر است؟

تعداد صفحه :96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***