دانلود پایان نامه دکترای:بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم در سال 1390

دانلود متن کامل پایان نامه دکترای عمومی پزشکی

عنوان : بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

عنوان:

بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رقیه آهنگری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اکرم حیدری

بهار 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول – معرفی پژوهش…. 1

مقدمه. 12

اهداف پژوهش: 3

فصل دوم – دانستنی‌های موجود  در   پژوهش…. 6

بخش اول: چهارچوب پنداشتی.. 7

مرحله دوم زایمان: 8

زایمان خود به خود. 8

اندیكاسیون‌های انجام اپیزیوتومی.. 13

بهترین زمان انجام اپیزیوتومی.. 13

انواع برش اپیزیوتومی.. 14

بخش دوم: مروری بر مطالعات… 16

  1. مطالعات داخلی.. 16
  2. مطالعات خارجی.. 20

فصل سوم : مواد و روش كار. 28

مواد و روش كار. 29

جامعه پژوهش: 29

روش جمع‌آوری اطلاعات… 30

روش تجزیه وتحلیل.. 32

فصل  چهارم : نتایج.. 33

نتایج: 34

فصل پنجم: بحث… 59

بحث… 60

فصل  ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 68

منابع: 71

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول 1:  فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا 1390. 34

جدول 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390. 36

جدول 3: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس وزن نوزاد در سال 1390  37

جدول 4: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی   38

جدول 5 نشان دهنده میانگین، كمترین و بیشترین وزن، تعداد زایمان، سابقه كاری زایمان‌گر،: 38

جدول6: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن در سال  1390  39

جدول 7: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب تعداد زایمان  در سال 1390  54

جدول 8: فراوانی  اپیزیوتومی  انجام شده در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب زمان تولد در سال 1390  56

جدول 9: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سمت انجام دهنده زایمان  در سال 1390  57

نمودار 1: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا در سال  1390……. 35

نمودار 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390 36

نمودار 3: : فراوانی  انجامی اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن  در سال 1390  46

نمودار 4:مقایسه فرآوانی اپیزیوتومی انجام شده و اپیزیوتومی انجام نشده بر حسب تعداد زایمان در سال 1390 55

نمودار 5:  فراوانی اپیزیوتومی انجام شده بر حسب سمت افراد انجام دهنده اپیزیوتومی در سال ..1390. 58

 

فهرست پیوست‌ها

نمونه پرسشنامه استفاده شده در مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 72

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

مقدمه

اپیزیوتومی عبارت از برش پرینه به منظور افزایش اقطار تنگه خروجی لگن است. برخی از متخصصین معتقدند كه برش اپیزیوتومی بهتر از پارگی اتفاقی واژن ترمیم می شود. در عین حال این روش در برخی زنان باعث عوارضی از جمله عفونت، درد، هماتوم، پارگی درجه 3 و 4 می شود.

در گذشته اپیزیوتومی بدلیل کاهش احتمال لسراسیون شدید پرینه و عوارض ناشی از شل شدن عضلات کف لگن و ترمیم سریعتر به طور روتین در زنان نولی پار توصیه می شد. ولی در مطالعات کنترل شده جدیدتر نشان دادند که اپیزیوتومی در دسترسی به اهداف مذکور روش موفقی نمی باشد. با این وجود هنوز در اکثریت مراکز درمانی و حتی آموزشی کشور ما اپیزیوتومی به طور روتین در زایمان های بار اول و دوم انجام می شود.

میزان انجام اپیزیوتومی در مطالعه ای در نیجریه 54% ذکر شده. و در مطالعه ای دیگر در یمن این میزان 75% بوده است.

بین سال های 1998- 1980 تعداد اپیزیوتومی های انجام گرفته در ایالات متحده از 2 میلیون به 2/1 میلیون كاهش یافته است ( 30 % كاهش ). بیشترین كاهش در سال 1990 بوده كه علت آن به عوارض آشكاری چون خون ریزی، درد دوران نفاس، احتمال عفونت و وقوع پارگی درجه 3و 4 نسبت داده می شود. امروزه خیلی از مراكز با استفاده از مانور ریتگن به منظور كنترل پرینه تمایل كمتری به دادن اپیزیوتومی دارند و ترجیح می دهند پارگی خود به خودی اتفاق بیافتد تا این كه اقدام به اپیزیوتومی كنند ، چر ا كه پارگی ها معمولاً از اپیزیوتومی كوچك تر بوده، ترمیم و بهبودی آن آسان تر و سریع تر می باشد. در مقابل ممكن است برش اپیزیوتومی تا عضلات كف لگن گسترش یابد، علاوه بر این كه زمان بهبودی آن طولانی تر بوده و از پارگی دردناك تر است. اپیزیوتومی حین زایمان با مشكلات كوتاه و بلند مدت در زنان همراه است از جمله می توان درد و ناراحتی ناحیه اپیزیوتومی كه به برقرار ی تعامل بین مادر و نوزاد ، شیردهی، روابط جنسی و حتی احساس بهبودی مادر بعد از وضع حمل خلل وارد می كند و بی اختیاری ادرار و مدفوع را نام برد این مشكلات در زنان با پر ینه سالم كمتر است. مدارك محكم و مستندی به صورت كارآزمایی بالینی از محدودیت كاربرد اپیزیوتومی حمایت می كند. در گذشته معتقد بودند كه استفاده از اپیزیوتومی دار ای مزایایی چون كوتاه كردن طول مرحله دوم لیبر (در صورت به خطر افتادن وضعیت مادر و جنین)، تسهیل كاربرد واكیوم و  فورسپس ، جلوگیری از صدمه به ساقه مغز در نتیجه شكنندگی مویرگ های مغزی نوزادان پره ترم، تسهیل تولد جنین ماكروزوم (بزرگ تر از 4 كیلوگرم) و نمایش بریچ می باشد. با وجود این تحقیقات جدید از این ادعا كه اپیزیوتومی باعث كاهش خونریزی مغزی (در نوزادان پره ترم ) و طول مرحله دوم لیبر می شود، حمایت نمی كند (1).

همچنین در مطالعات دیده شده است که زایمان بدون اپیزیوتومی منجر به کاهش فراوانی پارگی های خلفی پرینه شده و بهتر است زایمان بدون اپیزیوتومی به طور انتخابی و نه برای همه خانم های نخست زا انجام شود(2).

با توجه به عوارض ذکر شده و با توجه به اینکه به نظر می رسد هنوز اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی به طور روتین انجام می شود مطالعه ای نیاز است تا میزان انجام اپیزیوتومی و دلایل استفاده از ان در این مرکز درمانی بررسی شود تا بتوان راهکاری مناسب برای کاهش استفاده و محدود کردن استفاده از این روش فقط در موارد ضروری ارائه کرد.

تعداد صفحه :77

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***