دانلود پایان نامه :تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی كلرهگزیدین و گاز استریل بر روی اندكس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسكرازی های خونی

متن کامل پایان نامه مقطع دکترای رشته : دندانپزشکی

عنوان : تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی كلرهگزیدین و گاز استریل بر روی اندكس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسكرازی های خونی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشكده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای دندانپزشکی

عنوان:

تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی كلرهگزیدین و گاز استریل بر روی اندكس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسكرازی های خونی 

اساتید راهنما:

سرکار خانم دکتر دکتر پگاه مسنن مظفری

جناب آقای دکتر محمد مهدی کوشیار

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعباس جوادزاده بلوری

   سال تحصیلی90-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشكده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای دندانپزشکی

 

عنوان:

تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی كلرهگزیدین و گاز استریل بر روی اندكس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسكرازی های خونی 

 

اساتید راهنما:

سرکار خانم دکتر دکتر پگاه مسنن مظفری

جناب آقای دکتر محمد مهدی کوشیار

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعباس جوادزاده بلوری

 

نگارش:

مهدخت راشد محصل

 

شماره پایان نامه:2543                     سال تحصیلی90-91

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول :مقدمه و مروری بر متون
1-1 مقدمه 4
1- 2  لوسمی 4
1-3 ALL(Acute  lymphocytic leukemia): 6
1-3-1علائم :ALL 6
1-3-2 :(Acute Myelogenous leukemia)AML 6
1-3-4 علائم:AML 6
1-4 :(Chronic Myeloid Leukemia)CML 7
1-4-1 :(Chronic Lymphocytic Leukemia)CLL 7
1-5 تشخیص آزمایشگاهی: 8
1-6 علائم و نشانه های بالینی لوسمی : (2و1) 8
1-7  لنفوما 11
1-8 لنفوم هوچکین: 11
1-9 لنفوم غیر هوچکین(NHL) 12
1-10 درمان بدخیمی های هماتولوژیک: 13
1-11 کنترل کلینیکی موکوزیت : 17
1-12 لزوم مراقبتهای پریودنتال قبل از شروع فازهای درمانی و در طی دوره درمان: 18
Irrigation(شستشو با آبفشان) 19
1-13 مروری برمتون: 23
1-15 بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق: 31
1-16  اهداف و فرضیات 32
1-16-1 ) هدف كلی: 32
1-16-2 ) اهداف اختصاصی: 32
1-16-3 ) اهداف كاربردی: 33
1-17 ) فرضیات تحقیق 33
1-18 )سوالات تحقیق: 33
فصل دوم مواد و روش ها
2-1 روش اجرای طرح: 35
2-2 Score 39
فصل سوم : یافته ها
3-1 نتایج و یافته ها: 47
فصل چهارم :بحث
4-1 بحث: 66
4-2 نتیجه گیری 73
4-3 پیشنهادات: 73

 

چکیده:

مقدمه:مشکلات دهانی و دندانی یکی از مشکلات بالقوه تهدید کننده ی حیات در بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به دیسکرازی های خونی است.این مطالعه به منظور بررسی یک راهکار جدید جهت ارتقا بهداشت در این افراد طراحی شده است.

روش اجرا: ما در این کارآزمایی بالینی یک سویه کور دو گروه 16 نفری از بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی بستری در بیمارستان امام رضا(ع) را به طور تصادفی انتخاب کرده و اثرات آبفشانهای فوق لثه ای و گاز استریل مرطوب را بر روی شاخص بهداشت دهان با استفاده از گاز استریل مرطوب به تنهایی (پروتکل رایج در بیمارستان ) در مدت 3 هفته مقایسه نمودیم.

نتایج : میانگین شاخص دبری(DI-S) در مدت زمان مطالعه در گروه مورد 59.78% نسبت به گروه شاهد،کاهش داشته است ولی میانگین شاخص جرم(CI-S) در هیچ کدام از گروه ها در این مدت تفاوتی با شاخص جرم در روز اول معاینه نداشته است.با توجه به این دو شاخص،شاخص کل بهداشت دهان (OHI-S=Oral Health Index-Simplified) در گروه مورد،در روز اول معاینه،37.5% خوب،56.25% متوسط و 6.25% ضعیف بوده است و بعد از 3 هفته به 100% خوب ارتقا پیدا کرده است. در گروه شاهد شاخص بهداشت دهان در روز اول معاینه،56.25% خوب،37025% متوسط و 6.25% ضعیف بوده است و بعد از 3 هفته به 18.75%خوب،   75%متوسط و   6.25%ضعیفتغییر پیدا کرده است.بروز موکوزیت نیز در گروه مورد 0% و در گروه شاهد 31.25%بوده است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:با توجه به یافته های آماری و کلینیکی ،آبفشان فوق لثه ای می تواند در کاهش چشمگیر شاخص دبری و بهبود شاخص بهداشت دهانی و حفظ آن در طی مدت درمان بیماری موثر بوده و به دلیل خطر کمتر آن نسبت به مسواک و از طرفی سهولت بیشتر کاربرد آن توسط بیمار یا پرستاران، می تواند به عنوان پروتکل استاندارد در بیمارستانها در مورد این افراد اجرا شود.

کلمات کلیدی:آبفشان فوق لثه ای،لوسمی،دیسکرازی خونی،شاخص بهداشت دهان(OHI-S)

 

فصل اول

مقدمه و مروری بر متون

 

1-1 مقدمه

1- 2  لوسمی

تعریف : لوسمی نوعی سرطان خون است که به صورت بخشی از ناهنجاری ها با عنوان “نئوپلاسم های هماتولوژیک” طبقه بندی می گردد.(1)و گونه ای از بدخیمی در مشتقات سلول های بنیادی خون ساز است که ناشی از تکثیر یک کلون از سلولهای خونساز غیر نرمال که در آنها تمایز،تنظیم و مرگ برنامه ریزی شده سلولی(آپوپتوزیس)مختل شده است،می باشد. این سلول های بدخیم ابتدا در مغز استخوان پرولیفره شده و سپس به خون محیطی فرد مبتلا وارد می شوند. مشکلات زمانی ایجاد می شود که سلول های لوسمیک جای سلول های دفاعی طبیعی و پیش ساز اریتروسیت ها را اشغال می نماید.

علت لوسمی در اکثر موارد ناشناخته است و عوامل متعددی که شانس ابتلا به بیماری را افزایش می دهند به خوبی اثبات نشده اند، از جمله عوامل ژنتیکی که در برخی موارد لوسمی ایفای نقش می کنند. تعدادی از این عوامل عبارتند از :

  • اختلالات ژنتیکی مثل سندروم داون، کلاین فلتر و آنمی فانکونی
  • تابش اشعه به میزان بیشتر از GY 1
  • لوسمی حاد بدنبال استفاده از داروی فنیل بوتازون (مربوط به آرتریت) و آنتی بیوتیک کلرامفنیکل اتفاق افتاده است (2)
  • اما سهم کلی عوامل محیطی در ابتلا به لوسمی کمتر از 5% است. (1)

طبق آمارهای سال 2007،لوسمی در ایالات متحده تقریبا 3% از سرطان ها را تشکیل داده و 4% از موارد مرگ ناشی از سرطان نیز مربوط به این بیماری است. (2)احتمال ابتلای مردان نسبت به زنان اندکی بیشتر است. هنوز در ایران آمار دقیقی از موارد این بیماری وجود ندارد.

لوسمی را بر اساس سیر بالینی به دو نوع حاد و مزمن و بر اساس منشأ هیستوژنیک واولین رده سلول خونسازی که تحت تاثیر قرار گرفته(میلوئید یا لنفوئید) به دو نوع میلوئید و لنفوسیتیک (یا لنفوبلاستیک) تقسیم بندی می کنند(2)، در نتیجه 4 نوع لوسمی داریم :

1-2-1  لوسمی حاد : افزایش سریع در تعداد سلول های خونی نابالغ. تجمع این سلول ها، مغز استخوان را از تولید سلول های سالم خونی ناتوان می سازد. درمان فوری این نوع لوسمی به علت گسترش سریع و تجمع سلول های بدخیم و متاستاز آنها به سایر ارگان های بدن ضروری است. این نوع لوسمی بیشترین نوع لوسمی در کودکان است.

  • لوسمی مزمن : تولید زیاد سلول های سفید خونی غیرطبیعی اما نسبتا بالغ. پیشرفت آن ماه ها یا سال ها به طول می انجامد و اغلب در بزرگسالان اتفاق می افتد.
  • لوسمی لنفوسیتیک : در این تقسیم بندی، تغییرات بدخیمی در بخشی از مغز استخوان اتفاق می افتد که قرار است سلول های لنفوسیت را بسازند و اغلب این تغییرات زیر گروه مشخصی از لنفوسیت ها یعنی B-cellها را درگیر می کنند.
  • لوسمی میلوسیتیک : در این تقسیم بندی، تغییرات بدخیمی در بخشی از مغز استخوان اتفاق می افتد که قرار است گلبول های قرمز خون (RBC) و پلاکت ها را بسازند.

جدول 1-1 انواع لوسمی

(مزمن) chronic (حاد) Acute Cell type
CLL

بقای 5 ساله: 75%

ALL

بقای 5ساله: 85%

Lymphocytic Leukemia

(or lymphoblastic)

CML

بقای 5ساله: 50%

AML

بقای 5ساله: 20-75% در افراد زیر 60 سال و کمتر از 10% در افراد مسن تر

Myelogenous

(or Myeloid or non lymphocytic)

1-3 ALL(Acute  lymphocytic leukemia):

تکثیر کلونال سلولهای لنفوئیدی است که بلوغ آنها در ابتدای تمایز متوقف شده است. ALLبر اساس WHO به دو گروه اصلی تقسیم می شود.T-cell ALL و B-cell ALL

تقسیم بندی ALL به زیر گروه های مربوطه دارای ارزش پروگنوستیک(تشخیصی) و درمانی می باشد.

75% مبتلایان را کودکان زیر 6 سال و نوجوانان تشکیل می دهند(خصوصا نوع B-ALL نوع شایعتر در کودکان است) و 10-15% را بزرگسالان تشکیل می دهند.

1-3-1علائم :ALL

علاوه بر علائم عمومی که به علت آنمی،ترومبوسیتوپنی و گرانولوسیتوپنی ایجاد می شوند،تورم غدد لنفاوی،هپاتومگالی،اسپلنومگالی،درد استخوان و درد مفاصل دیده می شوند.درگیری سیستم عصبی مرکزی در این نوع (برخلاف AML) شایع است.

1-3-2 :(Acute Myelogenous leukemia)AML

یک اختلال کلونال هتروژن در سلولهای پیش ساز خونسازی(بلاستها) که در آن توانایی تمایز و پاسخ به تنظیم کننده های تکثیر به طور نرمال از دست رفته است.برعکس ALL،این نوع در کودکان نادر است و اغلب در افراد بزرگسال مشاهده می شود.اکثر افراد مبتلا در سنین بالای 60 سال قرار دارند و به نسبت هر 3 مرد،2 زن مبتلا می شوند.

 

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***