دانلود پایان نامه : تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

عنوان : تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جمعیت شناسی

تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

استاد راهنما

دکتر علی گلی

شهریور 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگی را به جوامع وارد می کند. حوادث ثرافیکی سالانه باعث مرگ حدود 2/1 میلیون نفر و جراحت بیش از 50 میلیون نفر در سراسر دنیا می شود و نهمین عامل از دست رفتن سال های مفید عمر در جهان است و پیش بینی می شود که تا سال 2020 میلادی 66 درصد افزایش یافته و به سومین عامل تبدیل شود. این مطالعه بررسی الگوی فضایی و تحولات فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات در شهرستان های ایران در دوره 1389-1385می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های ترکیبی سالنامه های آماری سال های 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و نتایج عمومی سرشماری 1385 و 1390 با استفاده از نرم افزار SPSS و تکنیک آمار مکانی و شاخص توزیع فضایی موران انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که در سطح کشور سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات (درون شهری– برون شهری) دارای الگوی فضایی نسبتا خوشه ای می باشد. تعداد جمعیت، تراکم جمعیت، درصد بی سوادی، سرانه راه فرعی، درجه ی توسعه یافتگی شهرستان ها هم بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و هم  برون شهری تاثیر داشته است.  طول راه اصلی و فرعی فقط بر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تاثیر داشته است. متغیر سهم جمعیت هر شهرستان از جمعیت کل کشور بیشترین تاثیر را بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری داشته است. تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است. این مساله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران راه های کشور و همچنین افزایش تعداد سفرها مهم تر شده است، پیشنهاد می شود جهت کاهش مرگ و میر ناشی ازحوادث ترافیکی و کاهش سرعت رشد تصادفات، مطالعات بعدی بر مبنای علل مؤثر در روند کاهش مرگ و میر طراحی شود.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات    2
1-1-    مقدمه    2
1-2- بیان مساله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
1-4- اهداف تحقیق    12
1-4-1-هدف کلی    12
1-4-2-اهداف جزئی    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین    15
2-1- مقدمه    15
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی    15
2-2-1- مطالعات داخلی    15
2-2-2- مطالعات خارجی    24
2-3- ارزیابی مطالعات پیشین    30
2-3-1- نقاط قوت مطالعات پیشین    30
2-3-2- نقاط ضعف مطالعات پیشین    31
فصل سوم: چارچوب نظری    33
3-1- مقدمه    33
3-2- مروری بر نظریات موجود    33
3-2-1- نظریه ی ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با میزان مرگ و میر    33
3-2-2- نظریه ی فرهنگ    35
3-3 – چارچوب نظری    37
3-4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق    39
3-5- فرضیه های تحقیق    40
فصل چهارم: روش تحقیق    41
4-1- مقدمه    42
4-2- روش تحقیق    42
4-3- ابزار جمع آوری داده ها    43
4-4- جامعه آماری    43
4-5- واحد تحلیل    43
4-6- قلمرو زمانی و مکانی    43
4-7- تکنیک های آماری تحلیل داده ها    43
4-7-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی    44
4-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    47
4-8-1- متغیرهای مستقل    48
4-8-2- متغیر وابسته    48
فصل پنجم: یافته های تحقیق    50
5-1- مقدمه    50
5-2- آمار توصیفی    50
5-2- تحولات فضایی سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری در کشور بر اساس الگوی تک متغیره ( شاخص خود همبستگی فضایی)    67
5-3- آمار استنباطی و آمار مکانی    72
5-4- رگرسیون چند گانه به روش گام به گام    96
5-4-1- معادله رگرسیون گام به گام (عوامل موثر بر مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری)    96
5-4-2-معادله رگرسیون گام به گام (عوامل موثر بر مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری)    98
فصل ششم: نتیجه گیری    102
6-1- مقدمه    102
6-3- آمار استباطی و آمار مکانی    106
6-4- پیشنهادات    108
6-4-1-پیشنهادات اجرایی    109
6-4-2-پیشنهادات برای پژوهش های آتی    110
6-5- محدودیت های تحقیق    110
منابع    112
منابع فارسی    112
منابع لاتین    117

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***