دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : حقوق عمومی

عنوان : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد الکترونیکی
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(. M. A) در رشته حقوق
گرایش: حقوق عمومی
عنوان :
تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
استاد راهنما :
دکتر محسن حسن وند
استاد مشاور:
خانم دکتر طبایی

زمستان 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات  بی نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین  زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.

فهرست
1-1-مقدمه    12
1-1-1-بیان مسئله     12
1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     12
1-1-3-اهداف اصلی و فرعی     13
1-1-4-سوالات تحقیق     13
1-1-5-فرضیه های تحقیق     14
1-1-6-سوابق تحقیق     14
2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری     16
1-2-1-تعریف قانون     16
2-1-1-تعریف مقررات     16
3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص     18
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه     19
1-1-مقررات زدایی     19
1-2-پیشینه مقررات زدایی     20
2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی     20
2-3- تاریخچه مقررات زدایی     22
2-4-مبانی نظری مقررات زدایی     22
1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی     22
2-4-2-توزیع عادلانه ثروت     24
3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی     24
4-4-2-حذف فساد اداری     24
5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی     26
6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی     27
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی     29
1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین     29
2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها     31
6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات     32
1-6-2-قانون اساسی     32
2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور     33
3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)    39
1-3-6-2-برنامه اول     39
2-3-6-2-برنامه دوم     39
3-3-6-2-برنامه سوم     39
4-3-6-2-برنامه چهارم     40
5-3-6-2-برنامه پنجم     40
5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی     43
5-5-پیشینه خصوصی سازی     43
5-6-دلایل خصوی سازی     44
5-7-تعریف خصوصی سازی     45
5-8-اهداف خصوصی سازی     46
5-9-روش های خصوصی سازی     47
5-10-سازمان خصوصی سازی     52
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه     58
2-1-تعریف تورم قوانین     58
2-2-دلایل تورم تقنینی     60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی     61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا»     61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری     66
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام     67
2-3-2-شورای نگهبان     69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط     70
2-3-3-3-اصلاح قانون     70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     71
2-4- مجلس خبرگان     72
3-5-اصل 167 قانون اساسی     73
3-6-حکم حکومتی     73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی     75
3-8-شورای عالی اداری     76
3-9-«قانونگذاری قضایی»    78
3-10-آثار تورم در قوانین     78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه     78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه     79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه     81
3-11-راهکارهای خروج از تورم     81
3-11-1-حذف نهادهای موازی     81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری     83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    85
2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی     92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی     93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    97
3-5-ادغام سازمان های موازی     99
3-6-خصوصی سازی خزنده     100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     102
3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز     104
3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی     105
3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد     105
3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی     106
3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی     108
نتیجه گیری     110
فهرست منابع و ماخذ     111

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***